Ühenda meile

põllumajandus

Põllumajandustoodang: 19% väärtuse kasv, mida toidab hinnatõus

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Aastal 2022 põllumajandustoodang aastal EU oli alushindades 537.5 miljardit eurot, mis võrdub 19. aastaga võrreldes 2021%-lise kasvuga. See oli uus tipp ja jätkas 2010. aastal alanud tõusutrendi. 

Nominaalväärtuse muutus kajastas suures osas põllumajanduskaupade ja -teenuste kui terviku nominaalhinna järsku tõusu (hinnanguliselt +22.8%), kusjuures toodangu maht kahanes 2021. aasta tasemega võrreldes mõõdukalt (hinnanguliselt 3.1%).

See teave pärineb täna Eurostati avaldatud põllumajanduse arvepidamisest (EAA) 2022. aasta kohta. See uudis sisaldab käputäie leide üksikasjalikumalt Statistika selgitatud artikkel

Kolmveerand ELi 2022. aasta põllumajandustoodangu väärtusest pärines seitsmest ELi riigist: Prantsusmaa (97.1 miljardit eurot, mis moodustab 18% ELi kogutoodangust), Saksamaa (76.2 miljardit eurot, 14%), Itaalia (71.5 miljardit eurot, 13%), Hispaania (63 mld eurot, 12%), Poola (39.5 mld eurot, 7%), Holland (36.1 mld eurot, 7%) ja Rumeenia (22.2 mld eurot, 4%).

Kõikides EL-i riikides registreeriti 2022. aastal põllumajandustoodangu väärtuse tõus võrreldes 2021. aastaga. Kõige järsemad kasvumäärad olid Eestis (+44%), Poolas (+43%) ja Leedus (+42%), mida toetasid järsud toodangu väärtused. hind tõuseb. 

Põllumajandustoodangu väärtus, aastane muutusmäär, 2021-2022

Lähteandmestik: aact_eaa05

Teistest võtmetootjatest kasvas põllumajandustoodangu väärtus Saksamaal 30%, Hollandis 18%, Prantsusmaal ja Itaalias 16%, Hispaanias 10% ning Rumeenias 5%. 

reklaam

Veidi üle poole (54%) ELi 2022. aasta põllumajandustoodangu väärtusest moodustas põllukultuurid (287.9 miljardit eurot, +15% võrreldes 2021. aastaga). Kaks viiendikku (38%) pärinesid loomadest ja loomsetest saadustest (206.0 miljardit eurot, +26% võrreldes 2021. aastaga). Ülejäänud osa moodustasid põllumajandusteenused ja kõrvaltegevusalad. 

ELi põllumajandussisendi kulud, mis ei ole seotud investeeringutega (vahetarbimine) olid 22. aastal 2022% kõrgemad kui 2021. aastal. 

Põllumajandustoodangu ja vahetarbimise väärtuse muutused tõid 2022. aastal kaasa 15% tõusu. brutolisandväärtus mida tekitab põllumajandus.

Rohkem informatsiooni

Metoodilised märkused

  • Põllumajandustoodangu väärtus hõlmab taimekasvatuse, loomakasvatuse ja "muude kaupade" ehk põllumajandusteenuste (nt põllumajandussaaduste töötlemine või põllumajanduslik lepinguline töö) väärtusi ning see on lahutamatu mittepõllumajanduslik kõrvaltegevus (näiteks , teatud agroturismi tegevused).
  • Väärtused alushindades on väärtused tootjahindades, millest on maha arvatud tootemaksud ja lisatud tootesubsiidiumid. Kui pole märgitud teisiti, on kõik väärtused arvutatud jooksvate hindade ja vahetuskursside alusel.
  • Liikmesriikide vaheline nominaalne muutuse määr kajastab väärtuse muutust protsentides omavääringus, samas kui EL-i puhul arvutatakse nominaalne muutus euro valuuta konverteerimise põhjal. 

Kui teil on küsimusi, külastage kontakt lehel.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid