Ühenda meile

Nõuded ja tingimused

Tingimused kasutamine Koduleht

Uuendatud 31 / 10 / 2019

Juurdepääsu veebilehtedele www.eureporter.co, www.eureporter.ie ja www.eureporter.tv ning nende uudiskirjadele („veebisait”) pakuvad ning nende kasutamist

EU Reporter Media & Communications Ltd (Iiri Vabariik)

KAUPLEMISAADRESS:

77 Lower Camden Street, Sandyford, Dublin, D02 XE80, Iirimaa

REGISTREERITUD KONTOR:

Must kirik, St Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Iirimaa

Ettevõtte nr: 659786 KMKR: IE 3732102TH

E-mail: [meiliga kaitstud]

EL REPORTER võib omal äranägemisel muuta need tingimused ("Mõisted").
Kui teie ('kasutaja') ei nõustu nende tingimustega siduma, ei tohiks te veebisaidile sisu lisada ega seda veebisaiti kasutada ega selle infolehti tellida.

1. Veebilehe sisu
(a) Kui sisalduv informatsioon kodulehel uuendatakse perioodiliselt, mingit garantiid ei andnud, et esitatud andmed sellel veebilehel on täpsed, täielikud ja / või up-to-date.

(b) sisu sisalduvad kodulehel on ette nähtud teabe edastamise eesmärgil ning ei kujuta endast õiguslikku või muu erialase nõustamisega mis tahes teema.

(c) EL REPORTER ei võta endale vastutust mis tahes kahju eest, mis võivad tekkida sõltuvus sisu sisalduvad kodulehel.

(d) See veebileht ja selle sisu on ära toodud "nagu on" ja "SAADAOLEVAL" ilma igasuguse garantiita, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku, sobivusega teatud otstarbeks, või ei ole rikutud.

(e) Kasutaja nõustub kasutama veebisaiti ja selle sisu ainult seaduslikel eesmärkidel ja viisil, mis ei riku kellegi teise õigusi, ei piira ega takista veebisaidi ja selle sisu kasutamist ja kasutamist. Keelatud käitumine hõlmab ükskõik millise inimese ahistamist või stressile või ebamugavuste tekitamist, rumala, ebaõige või solvava sisu edastamist või tavapärase dialoogi voo häirimist EU REPORTERi siseselt.

2. Autoriõigus ja kaubamärgid
(a) kõik autoriõiguse, kaubamärkide, disaini, patentide ja muude intellektuaalomandi õiguste (registreeritud või registreerimata) kodulehel ja kõik sisu (sh kõiki rakendusi), mis asub veebilehel jääb kuulub EL REPORTER või tema tütarettevõttele.

(b) nimed, pildid ja logod kindlaks EL REPORTER või kolmandatele isikutele ja nende tooted ja teenused on autoriõiguse objektideks, tööstusdisainilahenduse õigusi ja kaubamärgid EL REPORTER ja / või kolmandatele isikutele. Miski neid termineid tuleb tõlgendada viisil, mis annaks loa või õiguse kasutada mis tahes kaubamärgi, tööstusdisainilahenduse õiguse või autoriõiguse ELi REPORTER või kolmandatele isikutele.

(c) fotod ja videod on autorikaitse ELi reporter, kui ei ole märgitud teisiti, kantakse

3. Veebisaidi kasutamine
a) Luba antakse veebisaidi allalaadimiseks ja ajutiseks säilitamiseks isiklikus arvutis või mobiilsideseadmes vaatamiseks.

(b) Veebisaidi sisu on rahvusvaheliste konventsioonide alusel autoriõigusega kaitstud ja peale eelneva kirjaliku loa on sisu reprodutseerimine, püsiv säilitamine või uuesti edastamine keelatud ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta.

c) Trüki või video aeg-ajalt taasesitamine (üks kord nädalas või harvemini) mitteäriliseks kasutamiseks on lubatud ainult koos allika märkimisega ja lingiga originaalartiklile. Igasugune muu sündikaatkasutus on lubatud ainult EU REPORTERi eelneval nõusolekul ja selle eest võib maksta lõivu. Selles osas lisateabe saamiseks võtke ühendust [meiliga kaitstud]

4. Muu tootja sisu ja Website
(a) Mõned sisu (sh lingid, lugejakirjade, blogi postitusi ja kommentaare artiklit) kodulehel on esitanud kolmas osapool ja võib tuua kaasa muid veebisaite, sealhulgas haldab ja kolmandatele isikutele ("Kolmanda osapoole sisu ").

(b) EL REPORTER sisaldab kolmanda osapoole sisu ainult mugavuse mõttes oma kasutajate ja niisuguste sisu ei tähenda EL Reporter vastutust nende jaoks seotud veebilehe või kinnitusena sisu või seotud veebilehe või selle korraldaja.

(c) Kolmanda osapoole sisu peab olema seaduslik, korralik, tõene, aus, tsiviil- ja maitsekas. See ei tohi olla häiriv ega solvav. See ei tohi sisaldada ebaseaduslikku sisu, sobimatuid kasutajanimesid (nt labane, solvav jne) ega teemavälist materjali.

(d) Kolmandate osapoolte sisu võib sisaldada artikleid, kas pro-bono või tasu eest, ja see identifitseeritakse kui ajakirjanduslik kaastöö ajakirjaniku nimel, kui see on uudis, või kui tasuta külalispostitus autori nimel, kui arvamus avaldatakse. , või tasulise sponsoreeritud postitusena sponsori nimel, kui teave, reklaamija nimel tasutud reklaamina, kui see on kommertslik, või mõnel muul viisil. Kõigil juhtudel vastutab sisu faktikontrolli eest artikli pakkuja, kes tagab EU REPORTERile sisu täpsuse ja tõesuse ning nõustub hüvitama EU REPORTER LTD kõik kulud ja juriidilised karistused või õiguskaitsevahendid, mis tulenevad mis tahes tegevusest. nimetatud artikli avaldamise tõttu esitatud EU REPORTERI vastu mis tahes kohtus üle kogu maailma. Mis tahes kolmanda osapoole sisu, mille tulemuseks on mis tahes õiguslik nõue EU REPORTERI vastu või mis leitakse olevat ebatäpne, vale või pahatahtlik, eemaldatakse veebisaidilt viivitamatult. Kui rikkuv artikkel on "paigutatud sisu eest tasutud", "sponsoreeritud" või "reklaam", raha tagasi ei maksta.

(d) Reklaam kolmanda osapoole sisu ei ole lubatud, kui eelneva kirjaliku nõusolekuta EL REPORTER on antud.

(e) Jagades Kolmanda osapoole sisu (sh teksti, foto, graafiline või video) ELi REPORTER annate ELi reporter, tasuta loa kasutada materjali kuidagi ta tahab (sealhulgas muutes ja kohandades seda ja toimetamise eesmärgil) ELi REPORTER teenuseid. Teatud asjaolu EL REPORTER jagada oma panus kolmandate osapooltega.

(g) Adresseerige toimetajale kolmanda osapoole sisu aadressil [meiliga kaitstud]

5. Tõlked
EU Reporteri ingliskeelse põhisisu keeletõlked pakub tehisintellekti algoritm ja see on mõeldud ainult üldiseks juhendiks. EU Reporter ei võta mingit vastutust tõlgete täpsuse eest ega saa vastu võtta ühtegi taotlust nende masintõlgete muutmiseks.

6. Isikuandmete kaitse
Kasutaja isikuandmeid kaitstud ja ei müüda, kaubelda või renditud kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul eraldi mainitud.

7. Infolehed
Kasutaja, kes ei soovi enam saada EL Reporter uudiskirja võib loobuda klõpsates unsubscribe link allosas uudiskirja ja järgides linki.

8. Force majeure
EU REPORTER ei vastuta ega vastuta vaikimisi mis tahes viivituse, täitmata jätmise või mis tahes sisu edastamise katkemise eest, mis tuleneb tema kontrolli alt sõltumatul põhjusel, sealhulgas, kuid mitte ainult, elektrooniliste või mehaaniliste seadmete või sideliinide rikke eest, telefoni- või muud probleemid, arvutiviirused, volitamata juurdepääs, vargused, operaatori vead, rängad ilmad, maavärinad või loodusõnnetused, pandeemia, streigid või muud tööjõuprobleemid, sõjad või valitsuse seatud piirangud.

9. Kahjutasu
Kasutajad nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma EL reporter, tema partnerite, klientide, töötajate, juhtkonna ja direktorid, alates ja mis tahes ja kõik nõuded, kohustused, karistused, asulate, kohtuotsuste, tasud (sealhulgas mõistlikud õigusabikulud), mis tulenevad ( i) mis tahes sisu, et kasutaja või keegi võib esitada posti teel või edastada kodulehel (sealhulgas kolmanda osapoole sisu); (ii) kasutaja kasutab EL REPORTER teenused; (iii) kasutaja nende tingimuste rikkumine; ja (iv) mis tahes rikkumist või ebaõnnestumist ser järgima kõiki seadusi ja määrusi seoses Services.

10. Kohtualluvuse ja vahekohtu
(a) Need mõisted on reguleeritud ja neid tõlgendatakse vastavalt seadustele Inglismaal ja Walesis mis on ainupädevuses mis tahes vaidlused.
(b) Kui mõni käesoleva lepingu säte kuulub kohtu jurisdiktsiooni kohaselt ebaseaduslik, kehtetuks või, siis ülejäänud sätted jäävad täies jõus kehtima.
(c) Iga põhjendamatu hagiga sinu suhtes neid termineid tuleb esitada kohtule pädev kohus ühe aasta jooksul pärast hagi põhjuse tekkimist, või selline põhjus on aegunud, kehtetu, kehtivuse.

Kontakt
Aadress oma tagasiside:
[meiliga kaitstud]

Commercial Tingimused
1. ÜLDTINGIMUSED
I.1. Lepingupooled

(a) sõnastus need Commercial Tingimused siduv lepinguosalised, st kliendi ja teenusepakkuja.
(b) Klient - organisatsioon sõlmida kirjalik leping sõlmitud Provider (nt EL reporter Sponsor, reklaamija, EL projektid, Syndication partner, Client Agenda, Job Site või Pressiteade Services).
(c) Pakkuja – EU Reporter Media & Communications Ltd (Iiri Vabariik), The Black Church, St Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Iirimaa
I.2. Sissejuhatavad sätted
(a) Need peetakse äriregistris tingimused pakkuja.
(b) Need tingimused kehtivad teenuseosutaja ja tema kliendid alates 24th detsember 2010.
(c) kaubanduslik Tingimused lahutamatu osa vaheline leping kliendi ja teenusepakkuja.
(d) leping kliendi vahel ning teenuseosutaja on asutatud põhjal kirjaliku korralduse - ka kujul e-posti ja elektroonilise tellimuse vormid (edaspidi "Order").
(e) Kui pakkuja teavitab Klienti kahe (2) tööpäeva jooksul pärast sai selleks, et ta ei nõustu teatud tingimustel ordu, nimetatud tingimustel ordu loetakse kehtivaks suhe lepinguosaliste vahel.
(f) Leping kliendi vahel ning teenuseosutaja asub ka siis, kui klient on nõus ettepanekul Provider muuta tingimusi ordeni. Siis lepingulisi suhteid reguleerib hiljemalt kokkulepitud tingimustel.
(g) Kokkulepitud tingimustel lepinguliste suhete võib muuta või kehtetuks tunnistada ainult põhjal selgesõnalisel kokkuleppel kahe lepingupoole.
I.3. Esemega Performance
Nende sisu tulemuslikkuse on teenuste osutamisega seotud osutaja ärivaldkonnas, eriti täitmise teenuste osutamine on sätestatud Reklaamijad, sponsorid, EL projektid, Syndication partner ja kliendid tööplatsil, tegevuskava ja Pressiteade Teenused ( edaspidi "Töö") vastavalt nimetatud nõuetele ordu.
I.4. Juhtkiri Independence
Teenusepakkuja töötab põhjal ajakirjandusliku sõltumatuse ja ei piira nende ulatust oma klientidele. Põhimõtted on selgitatud EL Reporter Juhtkiri missioon.
I.5. Lepingu pikendamine ja lõpetamine
(a) Lepingu pikendamine kehtib Sponsorid
(b) Lepingu pikendamine toimub automaatselt ühe aasta möödumisel allakirjutamise (uuendamine Date "), ja igal järgneval aastal, kui kumbki pool ütleb lepingu tähitud kirjaga hiljemalt üks kuu enne pikendamise kuupäeval. Hinna iga uuendamise tõuseb 5 protsenti, kui ei ole teisiti kokku lepitud kirjalikult lepinguosaliste hiljemalt üks kuu enne pikendamise kuupäeval.
(c) Kui kliendi nõutud teenuseosutaja pakub saavutus kohtumisel ja annab aastaaruande teenuste kohta, reklaami ellu ja statistika 6 nädalat enne uuendamise.
I.6. Tingimused, mis reguleerivad Kasutamata Töö
(a) iga töö, mille tellis, kuid ei ole Kliendi poolt kasutatav kuni pikendamise kuupäeval (nt reklaam, töökuulutused), ei saa üle kanda järgneva perioodi pikendamise kuupäeval, kui ei lepita kokku kirjaliku nõusolekuta mõlemad lepingupooled .
(b) üleandmine selle töö kasuks teiste organisatsioonidega ei ole võimalik, kui ei ole kokku lepitud kirjaliku nõusolekuta mõlemad lepingupooled.
I.7. Kliendid Mainitud väljaanded
Kliente võib nimetada (koos logo ja / või nimi) Halduri print ja elektroonilisi väljaandeid. Pakkuja pakub seda teenust kliendile, et suurendada oma nähtavust ELi ringkondades. Kui klient ei soovi nimetada selliseid väljaandeid, siis tuleb mainida seda, et teenuse osutaja ja lisada see viia määrusesse.
I.8. Autoriõigus ja kaubamärgid
Osutaja ei vastuta võimalike tagajärgede seotud autoriõiguse rikkumise.
I.9. Koostöö ja Trust
(a) Klient kohustub kuni üks aasta pärast mis tahes kokkuleppele, mitte värvata passiivselt või aktiivselt iga üksiku liikme Provider meeskond, olgu see siis täiskohaga või osalise tööajaga, kui töötaja või teenuseosutaja, ilma eelneva kirjaliku loata poole.
(b) Teenusepakkuja tervitab päringuid ja ettepanekuid, mille on esitanud vahendajad, näiteks agentuurid, või konsultatsioonifirmad teiste ettevõtete nimel, kes on uued väljavaated ja kes pole veel teenusepakkujaga kontaktis. Sellistel juhtudel austab teenusepakkuja pakutavate kontaktide ja ideede väärtust ning püüab austada vaheaine rolli, sealhulgas soovi korral saada teavet kontakti kohta selle kliendiga.
I.10. Isikuandmete kaitse
(a) teenuse osutaja kaitseb isiklikke või Kliendi teabe see. Teenuseosutaja on võtnud eesmärgiks kaitsta privaatsust ja ei müü, kaubanduse või üüri isiklikke andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul eraldi välja toodud.
(b) teenuse osutaja kohustub hoidma salajas nendega seotud tehingud seotud teema täitmisel.
I.11. Hind

Kõik hinnad hinnakiri on ilma käibemaksuta. Käibemaksu rakendatakse vastavalt UK käibemaksu eeskirju.
I.12. Maksetingimused
(a) teenuseosutaja on õigus esitada arve niipea, kui töö on lõpetatud vastavalt Telli või niipea, kui klient muutub reklaamija või sponsori.
(b) hind Job makstakse alusel väljastatud arve Provider, mille lõpptähtaeg on täpsustatud käesoleva arvega.
(c) Klient peab maksma Töö ühe maksena nimetatud tähtaja jooksul allpool, mida arvestatakse alates arve kuupäevast teenuseosutaja UK pangakonto, kui ei ole teisiti märgitud ordu. Kui makse tingimused Tellimus vastuolus Tingimuste, endise tuleks kohaldada.
(d) Klient Tasumine 30 kalendripäeva jooksul pärast arve on väljastatud ei ole sätestatud teisiti lepingus.
I.13. Viivitustasu
Kui klient ei maksa õigeaegselt pärast Meeldetuletuseks Provider jätab endale õiguse (i) tasuta huvides 5 protsenti kuus kantakse arve kogusumma ilma käibemaksuta algsest tähtpäevaks, (ii) eemaldada reklaamimisel või viited Klienti Site, (iii) võtta õiguslikke meetmeid.
I.14. Rikkis Töö
(a) Tööst peetakse defektne, kui see ei ole läbi viidud vastavalt ordu.
(b) kõikidel muudel juhtudel Töö loetakse täidetuks korralikult.
I.15. Kaebused
(a) Kaebused tuleb esitada kirjalikult. Kaebus peab põhjendama kaebuse ja kirjeldada, milline on defekte.
(b) Kui pakkuja tunnistab Kliendi kaebuse põhjendatuks, siis esitab ta oma läbivaatamine Töö omal kulul.
I.16. Pretensioonide esitamise tähtaeg
(a) Nõuded, mis tulenevad vastutus puuduste kaotab kehtivuse, kui need on tehtud liiga hilja.
(b) Klient on kohustatud esitama pretensioonid põhineb defektset Töö asjatute viivitusteta kohe avastanud selliseid vigu.
I.17. Lepingu ülesütlemine
(a) Kumbki lepingupool on õigus lepingust taganeda, kui pärast lepingu sõlmimist, ületamatud takistused tulenevad selle osa, mis takistavad tal täitmast oma kohustusi.
(b) Lepinguosaline lepingust taganemise peab teavitama teist lepinguosalist sellest kirjalikult.
(c) pakkuja ei vastuta Kliendile tekitatud kahju tõttu täitmata jätmise kohta sõlmitud leping, kui see on tingitud ettenägematutest ja vältimatu sündmuste toimumist, mil töövõtja ei oleks takistatud (vt punkt I.20 allpool).

I.18. Valitsev seadus ja jurisdiktsioon
(a) Need mõisted on reguleeritud ja neid tõlgendatakse vastavalt seadustele Inglismaal ja Walesis mis on ainupädevuses mis tahes vaidlused.
(b) Kui raske rakendada või tõlgendada neid tingimusi, siis tuleb esitada vahekohtule üks vahekohtunik määratakse vastastikusel kokkuleppel lepinguosaliste ühe kuu jooksul üks pool seda nõuab. Juhul, kui pooled ei jõua ühise arbiter, ühe kuu võrra, iga üks saab määrata ühe vahekohtuniku ja nii arbiteride määrab kolmas. Pooled on kohustatud järgima järelduste arbiter (s).
(c) menetluse keel on inglise keel ja õiguslikud põhimõtted on need inglise seadused ja kohtupraktika.

I.19. Jagatavus / Survival / Vanhentumissäännös
(a) Kui mõni käesoleva lepingu säte kuulub kohtu jurisdiktsiooni kohaselt ebaseaduslik, kehtetuks või, siis ülejäänud sätted jäävad täies jõus kehtima.
(b) Iga põhjendamatu hagiga Kliendi suhtes need tingimused tuleb esitada kohtule pädev kohus ühe aasta jooksul pärast hagi põhjuse tekkimist, või selline põhjus on aegunud, kehtetu, kehtivuse.

I.20. Force majeure
Pakkuja, tema tütarettevõtete ja selle teabe edastajate ei vastuta või loetakse vaikimisi viivituste või ebaedu täitmisel või katkemine õpitava sisu, mis otseselt või kaudselt mis tahes põhjusel või asjaolu või need mõistliku kontrolli, sealhulgas, kuid mitte ainult suutmatus elektrooniliste või mehaaniliste seadmete või sideliinide, telefoni või muid probleeme, arvutiviiruste, volitamata juurdepääsu, varguse, operaatori vigu, rasked ilmastikutingimused, maavärinad või loodusõnnetused, streigid või muud tööjõu probleeme, sõjad, või valitsuse piirangud .

I.21. Muudatused neid Tingimused
Pakkuja jätab endale õiguse neid tingimusi muuta või muuta või kehtestada uusi tingimusi endale sobival ajal. Kumbki lepingupool loetakse kõigi uute muudatustega nõustunuks 24 tundi pärast nende jõustumist saidil. Võtke ühendust [meiliga kaitstud] rohkem informatsiooni.

II.1. Tänu Dilligance'ile

Kuna tõus võlts uudised ja inimesi, kasutades vale identiteedi postituseks võlts lugusid oleme kohustatud kasutusele "hoolsuskohustuse" kontrollida, et kinnitada, et meie kliendid ja toetajad on ehtsad.

Uute kaastöötajate valideerimiseks nõuame neilt nüüd EL-i reporterile e-kirjaga oma passi või riikliku isikutunnistuse skannimist, mis lisatakse meie ehtsate kaastöötajate andmebaasi.

II. REKLAAM
II.1. Sissejuhatavad sätted

Alljärgnevad tingimused kehtivad need kliendid kasutavad Provider reklaamiteenuseid veebileheküljel tema partner veebilehtede ja uudiskirjad avaldatud Provider (nn Reklaamijad ").

II.2. Reklaam Teenused
Töö on reklaamteenuste osutamist ("Reklaam") poolt määratud reklaamija ordu ja meediaplaani kokkulepitud kuupäevadel ja tarnitakse kokkulepitud viisil.

II.3. Organization of Advertising
(a) Reklaam on korraldatud hulk nädalat, mis algab esmaspäeval ja lõpeb pühapäeval samal nädalal, kui pole kokku lepitud teisiti lepinguosalised.
(b) Pärast esialgse kokkuleppe kohaselt Provider esimene Kirjuta ettepanekul meediaplaani märkimist perioodi ja positsiooni reklaammaterjalid Saidil ning oma infolehti. Pakkuja peab samuti ettepaneku Order põhineb esialgsele kokkuleppele.
(c) Saavutades ordu teenuseosutaja reklaamija kohustub tunnustama meediaplaani ning valminud Töö ja maksta lõpphind tööd.

II.4. Reklaam Ainuõiguse
Kui ei ole selgesõnaliselt ordu, reklaami Reklaam Site või selle osade või tema Infolehed pole eksklusiivne, st reklaamija jagab sama reklaami positsioon teiste reklaamija (s).

II.5. Loomine reklaammaterjali
(a) Pärast vastuvõttu ordu, reklaammaterjalide luuakse vastavalt Reklaam kirjeldusi kas reklaamija või teenuse pakkuja poolt.
(b) reklaamija võib pakkuda Provider oma reklaammaterjali: (i) reklaammaterjali Kliendi poolt esitatud peavad olema kooskõlas ELi Reporter Reklaam erisused; (ii) reklaamija esitab reklaammaterjali vähemalt 5 tööpäeva enne kampaania.
(c) Kui reklaamija taotleb nii, pakkuja kavandab reklaammaterjali jaoks Reklaamija: (i) teenuse osutaja taotleb visuaalse ja tekstimaterjali reklaamija mida kasutatakse inspiratsiooni luua reklaammaterjali; (ii) kui reklaammaterjali on loodud Provider, saadab ta selle reklaamija kinnitamiseks, limiidiga kolm eelnõud, sealhulgas lõpliku versiooni avaldamiseks. Lisaks eelnõud võib olla tasuline. Iga reklaammaterjali poolt loodud Provider jääb oma vara ja ei tohi uuesti kasutada ilma eelneva kirjaliku loata.
II.6. Vastutus reklaammaterjali
(a) Mõlemal juhul võtab reklaamija täieliku vastutuse reklaamimaterjali sõnumite ja sisu eest. Pakkuja jätab endale õiguse mitte avaldada osa või kogu Reklaamimaterjali ilma igasuguse hüvitiseta, isegi kui tema kontaktisik algselt reklaammaterjali tunnustas, kui ta peab seda agressiivseks, sobimatuks, liiga „toretsevaks” või muul põhjusel.
(b) teenuse osutaja ei nõustu reklaamide et laiendada väljaspool määratud reklaamipinna ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta.
II.7. Kontakt
Kirjuta üles [meiliga kaitstud] kui soovite saada lisateavet pakkujate reklaamijatele pakutavate teenuste kohta.

III. Sponsorship

III.1. Sissejuhatavad sätted
(a) järgmised tingimused kehtivad klientidele sponsorlus, ettevõtte maine või side partnerluslepingu (edaspidi "Sponsor").
(b) Sponsorlus on vormis riiklik toetus sponsori poole. Osutaja eesmärk on aidata tõhusust ja läbipaistvust ELi ühenduse kaudu teabe ELi teemadel, peamiselt online.
(c) Sponsorlus on toetust: (i) kas kogu platvormi või (ii) rohkem informeeritud arutelu mingis valdkonnas või alajaotus.
(d) teenuse osutaja jätab endale õiguse luua muud tüüpi sponsorlust, sealhulgas näiteks riigi sponsorlus või sisu meedia ja ürituse partnerlust.
(e) Sponsorlus on üks aasta, ühe keele versiooni (inglise kui ei ole märgitud teisiti). Sponsorlus on automaatselt uuenev vastavalt käesolevate tingimustega (vt alapeatükk I.5 eespool).
III.2. No-mõju Sponsor
(a) teenuse osutaja on neutraalne meedia platvorm kõikidele ELi osalejad, pakkudes ole lobitöö teenuseid. Selle UK Limited Company, peavad järgima, et auditeerimise nõuded ja avaldada oma raamatupidamise.
(b) Sponsorid teostada mingit otsest mõju toimetuse sisu ei ole nad mõeldud toetama seda sisu.
IV.3. Osutatavaid teenuseid Sponsorid
(a) pakkuja annab nähtavust nime ja / või logo sponsor. See hõlmab kohalolek Site, mis peab olema kättesaadav avalikkusele tasuta ja paberkandjal väljaandeid, samuti mainib pressikonverentsidel, kui üldse hoitakse. Kui see soovivad nii ning väidavad seda mõistliku aja jooksul, tehingu võib langeda esinemise oma logo ühelgi neist meedia.
(b) Töö on nimetatud teenuse osutamisel kliendi poolt on "Order" ja võib sisaldada: I. Nähtavus ja osa keskmes - organiseeritud vastavalt järgmisele tabelile

Tüüp Sponsor Nähtavus ja ühingu osade
EL REPORTER.CO kodulehekülg Kõik osad kodulehel
EL REPORTER.CO Web Page Üks konkreetne lõik veebilehe
EL REPORTER Terve Magazine Magazine Font
EL REPORTER Magazine lehele Seotud ühe lehekülje trükitud ja elektroonilised ajakirja
EL REPORTER.TV LIVE Live online TV kanal
EL REPORTER.TV Vaata uuesti Web TV Video on demand
ELi REPORTER iPhone'i ja iPadi rakendused Live online TV kanal Web TV Video on demand

(c) Logo nähtavust ja nime mainimine -
Sponsorid nautida kõrgetasemelist püsiv logo nähtavust ja nime mainimine.
Nähtavus on kodulehekülg on ette läbi sponsori logo ja link sponsori ettevõtte kodulehel.
Nähtavus on Magazine annab logo Sponsor ja trükitud link Sponsor korporatiivse kodulehel.
Nähtavus on Live Web TV osutatakse sponsori logo.
Nähtavus veebis TV Video On Demand on ette läbi sponsori logo.
Nähtavus iPhone ja iPad Apps on ette läbi sponsori logo ja link Sponsor korporatiivse kodulehel.
(d) reklaam (tingimused eespool II osas. Reklaam kehtib).
(e) Võrgustike loomine ja ürituste assotsiatsioon - Sponsoreid võib kutsuda pakkuja korraldatud avalikele üritustele, sealhulgas töötubadele, (ii) konverentsidele. Lisatasu eest võivad sponsorid nende sündmustega seotud olla. Sel juhul on neil kutsetel ja saadetel logo nähtavus, nad on ürituse ajal avalikult mainitud ning neil võib olla kõnepesa ja sisend programmi ja osalejate nimekirjas. Sponsorid võivad töötubade jaoks välja pakkuda ka teemasid, millega nad siis seotud oleksid, kui soovitatud töötuba toimub.
IV.4. Moodulpõhimõtet Teenused
Teenused sponsorluse pakett on modulaarne, mis võimaldab sponsorid lihtsalt asendada ühe teenuse teise, kokkuleppel pakkujaga.
IV. 5. Teavitamise puhul muutusi
Pakkuja tegema oma parima, et saavutada ekspositsiooni sponsoreid sarnane korralduses näidatud vormis või kirjavahetust enne sponsorlust algab. See jätab endale õiguse muuta vajadusel ning teavitab sponsorid suuri muutusi.
IV.6. Kontakt
Kirjuta üles [meiliga kaitstud] kui soovite saada lisateavet sponsorite pakutavate teenuste kohta.
Aadress oma tagasiside:

EL reporter
[meiliga kaitstud]