Ühenda meile

Loomade heaolu

Hääletage loomade poolt: loomade heaolu seadmine ELi valimiste keskmesse

JAGA:

avaldatud

on

Loomade Eurogrupi algatatud kampaania Vote for Animals eesmärk on seada loomade heaolu eelseisvate EL-i valimiste keskmesse. Kampaania julgustab Euroopa Parlamendi liikmekandidaate võtma lubadust loomade eest, teavitades kodanikke nende valimiste tähtsusest loomade heaolu edendamisel Euroopas, aidates neil valida kandidaate, kes jagavad nende väärtusi, ja julgustades neid hääletama. 

Euroopa Parlamendi liikmekandidaate julgustatakse allkirjastama a pant väljendades selget kohustust töötada loomade heaolu parandamise nimel, kui nad valitakse Euroopa Parlamenti (EP). Kümnest küsimusest koosnev lubadus käsitleb muu hulgas elusloomade transporti, loomsete saaduste importi, veeliikide heaolu, mitteloomateadust ja metsloomade kaitset.

Võttes lubaduse, kohustuvad kandidaadid esindama ELi kodanike nõudmisi paremate loomade heaolu käsitlevate õigusaktide järele. Euroopa kodanikud on väga häälekalt nõudnud, et EL teeks loomade heaks paremini. Kuus kümnest edukast Euroopa kodanikualgatusest on seotud loomade heaoluga, millest 1.5 miljonit kodanikku on taotlenud Karusnahavaba Euroopa, ja 1.4 miljonit taotles üleminekut puurivabad süsteemid. Viimane Eurobaromeetri näitas, et enam kui üheksa eurooplast kümnest usub, et põllumajandusloomade heaolu on oluline kaitsta, samas kui valdav enamus väljendas peetavate loomade parema kaitse olulisust kogu nende eluea jooksul.

Valitud parlamendiliikmetel on pädevus loomade heaoluga seotud küsimuste edasiviimiseks, töötades selle nimel, et see jääks ELi päevakorra prioriteediks, võttes sõna küsimustes, mis vajavad lahendamist, ja hääletades loomade huvides. Praegusel ametiajal on märkimisväärne hulk parlamendiliikmeid päevavalgele toonud kriitilisi probleeme, sealhulgas loomade heaolu käsitlevate õigusaktide avaldamise viivitus, elusloomade transportimise ja karusloomakasvatuse kohutav iseloom.

Ka valitud esindajatel on võimalus liituda Intergroup kohta heaolu ja säilitamise Loomad, mis pakub parlamendiliikmetele parteideülest platvormi, et arutada ja vahetada arvamusi loomade heaolu küsimuste üle ning algatada ja edendada sellega seotud algatusi Euroopa Parlamendis. 

Hääletage loomade poolt kampaania leht on tõlgitud kõikidesse ELi ametlikesse keeltesse ning kodanikke julgustatakse saatma oma esindajatele sõnum, milles palutakse lubadusele alla kirjutada. 

"Parlamendiliikmed võivad olla katalüsaatoriks loomade heaolu käsitlevate paremate õigusaktide vastuvõtmisel. Vote for Animals lubadus on meie kohustus teha kõik endast oleneva, et Euroopa Komisjon esitaks ambitsioonikad õigusaktid kriitilistes küsimustes, mis vajavad palju tähelepanu. Kui avalikkus mind usaldab, luban ma jätkuvalt seada need küsimused oma töö keskmesse, esindades kodanike nõudmisi selles aspektis rohkem ära teha. Julgustan teisi Euroopa Parlamendi liikmekandidaate seda lubadust võtma", kommenteeris Niels Fuglsang, Euroopa Parlamendi liige (S&D, DK).

reklaam

"Kuna nii paljud ELi kodanikud soovivad võtta rohkem meetmeid loomade heaolu alal, peab Euroopa Parlament neid huve esindama, et edendada väga vajalikke edusamme. See kampaania annab nii kodanikele kui ka parlamendiliikmetele võimaluse kujundada institutsioon, mis hoiab loomi oma töö keskmes”, kommenteeris Reineke Hameleers, Eurogroup for Animals tegevjuht.
Hääletage loomade kandidaatide lehe poolt
Hääletage loomade kodanike lehe poolt

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid