Ühenda meile

Äri

Euroopa 5G-probleem: aeglasele sõidurajale jäänud kontinent

JAGA:

avaldatud

on

Tehnoloogilise progressi suures narratiivis pidi 5G olema verstapost, mis viib Euroopa uude ühenduvuse ja innovatsiooni ajastusse. Kuna maailm aga võidujooksb, jääb Euroopa ülemaailmses 5G võidujooksus üha enam maha. Kusagil pole see ilmsem kui Euroopa Liidu enda südames – Brüssel ja mitmed teised Euroopa pealinnad jäävad lubatud 5G signaalist ilmselgelt ilma. Selles esitluses uurime Euroopa 5G leviku pidurdamise põhjuseid, uurime kaasatud sidusrühmi, mandrit vaevavaid süsteemseid probleeme ja teed selle kriitilise tehnoloogilise puudujäägi parandamiseks.

Täitmata jäänud lubadused: digitaalse tolmu sisse jäänud kontinent

Kui 5G tehnoloogia esimest korda silmapiirile kerkis, kuulutas see ülikiire ühenduvuse, madala latentsusaja ja piiritute uuendusvõimaluste ajastut. Euroopa juhid võtsid 5G lubadusega innukalt vastu, reklaamides seda kui ümberkujundavat jõudu, mis kiirendaks majanduskasvu, parandaks avalikke teenuseid ja viiks Euroopa digitaalse revolutsiooni esirinnas.

Kuid kui ülejäänud maailm 5G kasutuselevõtuga hoogsalt edasi jõudis, jäi Euroopa kõikuma.

Brüssel, Euroopa Liidu de facto pealinn, on selle ebaõnnestumise märk. Vaatamata sellele, et Brüssel on koduks ELi bürokraatlikule epitsentrile, on Brüssel end tehnoloogilises surnud tsoonis, kus puudub 5G-ühenduvus, mis on muutunud üldlevinud teistes globaalsetes metropolides.

Kuid Brüssel pole oma 5G hädadega üksi. Euroopa pealinnad Berliinist Pariisini, Roomast Madridini maadlevad 5G signaalide silmatorkava puudumisega. See puudujääk ei kahjusta mitte ainult Euroopa konkurentsivõimet ülemaailmsel areenil, vaid tõstatab ka pakilisi küsimusi selle kohta, kas kontinendil on võimalik kasutada esilekerkivaid tehnoloogiaid oma kodanike hüvanguks.

Süüdimäng: süüdlaste tuvastamine

Süüdi otsides näitavad sõrmed lugematutes suundades, kaasates Euroopa 5G katastroofi osaliste tähtkuju.

Regulatiivsed tõkked:

Euroopa reguleerivad raamistikud, mis on kurikuulsad oma keerukuse ja bürokraatliku inertsuse poolest, on pidurdanud 5G infrastruktuuri kiiret kasutuselevõttu. Pikad lubade andmise protsessid, keerukad litsentsimismenetlused ja erinevad riiklikud eeskirjad on loonud labürindimaastiku, mis pärsib investeeringuid ja takistab edasiminekut.

reklaam

Poliitiline ummik:

Euroopa valitsemise killustatus, mida iseloomustavad konkureerivad riiklikud huvid ja erinevad poliitilised prioriteedid, on veelgi takistanud 5G levikut kontinendil. Erimeelsused spektri eraldamise, infrastruktuuri jagamise ja andmete privaatsuse eeskirjade üle on viinud poliitikakujundajad otsustamatuse mülkasse, lükates kriitiliste otsuste tegemise edasi ja süvendades digitaalset lõhet.

Tööstuse inerts:

Euroopa telekommunikatsioonitööstus, kus domineerivad turgu valitsevad ettevõtjad, kes ei soovi häirivaid muutusi omaks võtta, on samuti mänginud keskset rolli 5G kasutuselevõtu takistamisel. Pärandinfrastruktuur, isiklikud huvid ja riskikartlikkus on muutnud Euroopa telekommunikatsioonihiiglased järgmise põlvkonna tehnoloogiate kasutuselevõtul loiuks, tõrjudes Euroopa ülemaailmse 5G võidujooksu kõrvale.

Tehnoloogilised väljakutsed:

5G taristu kasutuselevõtu suur ulatus ja keerukus Euroopa laialdastel ja mitmekesistel maastikel seab tohutuid tehnoloogilisi väljakutseid. Alates linnade ummikutest kuni maapiirkondade isolatsioonini on Euroopa mitmekesine topograafia lugematu arv takistusi, mis nõuavad uuenduslikke lahendusi ja suuri investeeringuid.

Valitsuse tegevusetus:

Riikide valitsused kogu Euroopas jagavad süüd kontinendi 5G puudujääkides. Suutmatus 5G kasutuselevõttu prioriteediks seada, piisavalt ressursse eraldada ja regulatiivseid protsesse sujuvamaks muuta on takistanud edasiminekut ja süvendanud digitaalset lõhet.

Euroopa Komisjoni roll:

Euroopa Komisjonil kui Euroopa Liidu täitevvõimul on märkimisväärne vastutus 5G leviku pidurdamise eest Euroopas. Hoolimata 5G-tehnoloogia strateegilise tähtsuse tunnistamisest, on komisjoni jõupingutused 5G kasutuselevõtu liikmesriikides koordineerimiseks ja ühtlustamiseks ebaõnnestunud. Bürokraatlik inerts, regulatiivne killustatus ja ühtse strateegia puudumine on õõnestanud komisjoni võimet katalüseerida olulisi edusamme ja juhtida Euroopat ühtse 5G tuleviku poole.

Kursuse kaardistamine: Euroopa 5G mülkas navigeerimine

Euroopa 5G puudujäägiga tegelemine nõuab kooskõlastatud ja mitmetahulist lähenemist, mis ületab riigipiirid ja erakondlikud lõhed. Siin on mitu peamist sammu, mida poliitikakujundajad, tööstusharu juhid ja sidusrühmad peavad astuma, et juhtida Euroopa oma 5G mülkast välja.

ELi juhtpositsiooni tugevdamine:

Euroopa Komisjon peab võtma endale tugevama juhirolli 5G kasutuselevõtu edendamisel kõigis liikmesriikides. Koordineerides riiklikke strateegiaid, ühtlustades õigusraamistikke ja võimendades ELi vahendeid, saab komisjon kiirendada 5G infrastruktuuri kasutuselevõttu ning edendada konkurentsivõimelisemat ja sidusamat digitaalset ühtset turgu.

Määrake selged eesmärgid ja ajagraafikud:

5G kasutuselevõtuks selgete eesmärkide ja ajakavade seadmine on tegevuse ergutamiseks ja liikmesriikide vastutusele võtmiseks hädavajalik. Euroopa Komisjon peaks tegema koostööd riikide valitsustega, et seada 5G leviala jaoks ambitsioonikad, kuid saavutatavad eesmärgid, keskendudes sellistele prioriteetsetele valdkondadele nagu linnakeskused, transpordikoridorid ja tööstussõlmed.

Eraldage raha ja ressursse:

5G infrastruktuuri investeerimine on kulukas ettevõtmine, mis nõuab märkimisväärseid rahalisi ressursse. Euroopa Komisjon peaks eraldama ELi eelarvest rahalisi vahendeid ning mobiliseerima erainvesteeringuid uuenduslike rahastamismehhanismide, näiteks avaliku ja erasektori partnerluste ning riskikapitalifondide kaudu, et toetada 5G võrkude kasutuselevõttu kogu Euroopas.

Edendada koostööd ja teadmiste jagamist:

Liikmesriikide, tööstuse sidusrühmade ja teadusasutuste vahelise koostöö ja teadmiste jagamise hõlbustamine on 5G kasutuselevõtu tehniliste ja regulatiivsete tõkete ületamiseks ülioluline. Euroopa Komisjon peaks looma platvormid parimate tavade vahetamiseks, koostalitlusvõime edendamiseks ning 5G tehnoloogia ja rakenduste innovatsiooni edendamiseks.

Edendada kaasavat ja jätkusuutlikku kasutuselevõttu:

Digitaalse lõhe ületamiseks ja 5G tehnoloogiast saadava ühiskondliku kasu maksimeerimiseks on oluline tagada, et 5G kasutuselevõtt oleks kaasav ja jätkusuutlik. Euroopa Komisjon peaks seadma esikohale investeeringud alateenindusega ja maapiirkondadesse ning edendama keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid 5G taristulahendusi, tagamaks, et keegi ei jääks Euroopa digitaalsest ümberkujundamisest maha.

Kuna Euroopa seisab digiajastu ristteel, pole 5G puudujäägi parandamine kunagi olnud nii pakiline. Rahuloleku ja tegevusetuse aeg on möödas – Euroopa peab haarama oma tehnoloogilise saatuse ohjad ja võtma julge kursi ühenduvuse, innovatsiooni ja võimalustega määratletud tuleviku poole. Koostöö, innovatsiooni ja kaasatuse põhimõtteid omaks võttes võib Euroopa taastada oma positsiooni digitaalse revolutsiooni ülemaailmse liidrina ja tuua sisse uue õitsengu ajastu tulevastele põlvkondadele. Jääb küsimus – kas Euroopa tuleb väljakutsele vastu või jääb ta digiajastu tolmu alla?

Vastus peitub meetmetes, mida tuleks võtta juba täna, kusjuures Euroopa Komisjonil on Euroopa 5G tuleviku kujundamisel keskne roll.

Euroopa pealinnas peaks pimestavalt kiirele ja piiramatule 5G-signaalile olema juurdepääs vähemalt Place Luxembourg'i baarides, restoranides ja hotellides ning Schumani piirkonna tänavatel väljaspool nõukogu, komisjoni, Euroopa välisteenistust ja teisi. institutsioonid, nagu ka kõik teised Euroopa linnad. 5G on nüüd oluline tööriist kõigile poliitikutele, teadlastele, assistentidele, funktsionääridele, ajakirjanikele, lobistidele ja boulevardieritele.

Et EL saaks parimal moel toimida, vajab see täielikku 5G levi.

Praegu on Euroopal kolmanda järgu mobiilside, mis vastab oma nõrgale komisjonile.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid