Ühenda meile

Bulgaaria

Komisjon kiidab heaks 16 miljoni euro suuruse Bulgaaria meetme Bulgartransgazi maagaasihoidla toetamiseks

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Euroopa Komisjon kiitis ELi riigiabi eeskirjade kohaselt heaks 16 miljoni euro suurune Bulgaaria meede Bulgartranstazi maagaasihoidla laiendamise toetamiseks Chirenis.

Bulgartranstaz otsustas investeerida ligikaudu 285 miljonit eurot, et laiendada oma Chirenis asuva maagaasihoidla võimsust, mis on Bulgaaria ainus maagaasihoidla. Käitise ladustamismaht kasvab eeldatavalt 550 miljonilt 1 miljardi kuupmeetrini. Lisaks suurendatakse ka maagaasi väljavõtmise ja võrku sisestamise võimsusi.

Bulgaaria teavitas komisjoni oma kavatsusest toetada Bulgartransgazi investeeringut üheksa-aastase 16 miljoni euro suuruse riigigarantiiga meetme rahastamiseks antud laenule. Eesmärk on tagada gaasi varustuskindlus, tugevdada konkurentsi gaasiturul, seda ka tänu jaama suuremale integreerimisele võrku, ning soodustada gaasikaubandust piirkonnas.

Chireni salvestusruumi laiendamine on ühist huvi pakkuv projekt (PCI), mis sisaldub selles Viies PCI-de loend. Ühisprojektide eesmärk on viia lõpule Euroopa energia siseturg, et aidata ELil saavutada oma energia- ja kliimapoliitika eesmärke.

Komisjon hindas kava alusel ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkt c, mis võimaldab liikmesriikidel teatud tingimustel teatud majandustegevuse arengut toetada ja Kliima-, keskkonnakaitse- ja energiavaldkonna riigiabi suunised (“CEEAG”). Komisjon leidis, et Bulgaaria kava on vajalik ja asjakohane, et hõlbustada Bulgartransgazi investeeringuid tema maagaasihoidlasse. Lisaks jõudis komisjon järeldusele, et kava on proportsionaalne, kuna abi piirdub miinimumiga, mis on vajalik tehasesse investeerimise tagamiseks, ning sellel ei ole liigset negatiivset mõju konkurentsile ja kaubandusele ELis. Selle põhjal kiitis komisjon ELi riigiabi eeskirjade kohaselt heaks Bulgaaria kava.

Otsuse mittekonfidentsiaalne versioon tehakse numbri SA.106120 all kättesaadavaks riigiabi register komisjoni konkurentsi kohta veebisait kui mis tahes konfidentsiaalsuse küsimused on lahendatud.

reklaam

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid