Ühenda meile

Euroopa Parlament

Saadikud kutsuvad EL-i ja Türkiye üles otsima alternatiivseid koostööviise 

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Oma iga-aastases aruandes kutsuvad parlamendiliikmed ELi ja Türkiye tungivalt välja praegusest ummikseisust ning leidma EL-Türkiye suhetele paralleelse ja realistliku raamistiku. Plenaaristung, DISASTER.

Kui Türgi valitsus drastiliselt kurssi ei muuda, ei saa Türkiye ELiga ühinemisprotsess praegustes tingimustes jätkuda, väidavad parlamendiliikmed kolmapäeval 434 poolt-, 18 vastu- ja 152 erapooletuga vastu võetud raportis.

Kutsudes Türgi valitsust, Euroopa Liitu ja selle liikmesriike üles praegusest ummikseisust väljuma ja liikuma tihedama partnerluse poole, soovitavad saadikud leida EL-Türkiye suhetele paralleelse ja realistliku raamistiku ning kutsuvad komisjoni üles uurima võimalikke formaate.

Saadikud kinnitavad, et Türkiye jääb EL-i kandidaatriigiks, NATO liitlaseks ning oluliseks partneriks julgeoleku-, kaubandus- ja majandussuhete ning rände vallas, rõhutades, et riik peab austama demokraatlikke väärtusi, õigusriiki ja inimõigusi ning järgima EL seadused, põhimõtted ja kohustused.

Rootsi NATO ja Türkiye ELiga ühinemisprotsesside vahel puudub seos

Parlament nõuab tungivalt, et Türkiye ratifitseeriks viivitamata Rootsi NATO liikmelisuse ning rõhutab, et ühe riigi NATO-ga ühinemise protsessi ei saa kuidagi seostada teise riigi ühinemisprotsessiga NATOga. Parlamendiliikmed rõhutavad, et iga riigi edusammud ELis sõltuvad endiselt tema eelistest.

Raportis tervitatakse Türkiye poolthäält Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja hukkamõistmise poolt ÜRO Peaassambleel ning riigi suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele pühendumist, avaldades kahetsust, et Türkiye ei toeta sanktsioone väljaspool ÜRO raamistikku. Türkiye vastavusseviimise määr ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga on langenud kõigi aegade madalaimale tasemele – 7%, mis teeb sellest kõigist laienemisprotsessis osalevatest riikidest ülekaalukalt madalaima.

reklaam

ELi kohustus toetada pagulasi ja maavärinajärgseid ülesehitustöid

Saadikud tunnustavad Türkiye jõupingutusi maailma suurima, peaaegu nelja miljoni inimesega pagulaste vastuvõtmiseks. Nad tervitavad, et EL jätkab pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade rahastamist Türkiye linnas ning on kindlalt pühendunud selle jätkamisele ka tulevikus.

Avaldades südamlikku kaastunnet 6. veebruari 2023. aasta laastavate maavärinate ohvrite perekondadele, märgivad saadikud, et EL peaks jätkama Türkiye humanitaarvajaduste täitmist ja ülesehitustööd. Nad rõhutavad, et Euroopa solidaarsus võib viia ELi ja Türkiye vaheliste suhete käegakatsutava paranemiseni.

Raportöör Nacho Sánchez Amor (S&D, ES) ütles: „Oleme hiljuti näinud Türgi valitsuse huvi taaselustada ELiga ühinemisprotsessi. Seda ei juhtu geopoliitiliste läbirääkimiste tõttu, vaid alles siis, kui Türgi võimud näitavad üles tõelist huvi peatada riigis jätkuv tagasiminek põhivabaduste ja õigusriigi põhimõtete osas. Kui Türgi valitsus tõesti tahab oma teed EL-i taaselustada, peaks ta seda näitama konkreetsete reformide ja tegude, mitte avalduste kaudu.

Taust

ELiga ühinemisläbirääkimised on alates 2018. aastast tegelikult seisma jäänud õigusriigi ja demokraatia halvenemise tõttu Türkiye linnas.

Rohkem informatsiooni 

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid