Ühenda meile

Iraan

Iraan: kõrge esindaja avaldus ELi nimel Jamshid Sharmahdi surmaotsuse kinnitamise kohta Iraani kohtu poolt

JAGA:

avaldatud

on

Euroopa Liit mõistab teravalt hukka Iraani ülemkohtu 26. aprilli 2023. aasta otsuse jätta jõusse Saksa-Iraani kodanikule Jamshid Sharmahdile määratud surmaotsus (pildil).

Euroopa Liit kutsub Iraani üles hoiduma hr Sharmahdile surmanuhtluse täideviimisest, tühistama tema karistuse ja tagama, et hr Sharmahdile antaks viivitamata põhiõigused, mis tal rahvusvahelise õiguse alusel on.

Hr Sharmahd on kinni peetud alates 2020. aastast. Kogu kinnipidamise aja jooksul ei ole hr Sharmahd olnud juurdepääsu enda valitud advokaadile. Samuti on Iraani ametivõimud keelanud hr Sharmahdile konsulaaresinduse vaatamata tema Saksamaa kodakondsusele.

Surmanuhtlus rikub inimõiguste ülddeklaratsioonis sätestatud võõrandamatut õigust elule ning on ülim julm, ebainimlik ja alandav karistus.

Euroopa Liit kutsub Iraani üles hoiduma igasugustest hukkamistest, järgima järjekindlat poliitikat surmanuhtluse kaotamiseks ja täitma rangelt oma rahvusvahelisi kohustusi, eelkõige konsulaarsuhete Viini konventsioonist tulenevaid kohustusi, mille osaline Iraan on.

Tuletades meelde nõukogu 2022. aasta detsembri järeldusi ja kõrge esindaja Euroopa Liidu nimel tehtud 20. veebruari 2020. aasta avaldust, väljendab Euroopa Liit taas oma sügavat muret Iraanis meelevaldselt kinni peetud ELi ja ELi-Iraani topeltkodanike olukorra pärast, eriti kes sai surmanuhtluse.

reklaam

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid