Ühenda meile

Eesti

Eesti, Läti ja Leedu nõustuvad 2025. aasta alguses sünkroniseerima oma elektrivõrgud Euroopa mandrivõrguga

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Komisjon tervitab soojalt Eesti, Läti ja Leedu kokkulepet kiirendada nende elektrivõrkude integreerimist Mandri-Euroopa võrguga (CEN) ning nende lahtiühendamist Venemaa ja Valgevenega.

A all ühisdeklaratsiooni allkirjastasid täna hommikul kolm peaministrit sünkroonimise tähtaeg on nihutatud 2025. aasta lõpust (nagu algselt tehti kindlaks aasta poliitiliste deklaratsioonidega 2018 ja 2019) veebruarini 2025. Tänane poliitiline deklaratsioon järgneb vastavate põhivõrguettevõtjate vahel selle nädala alguses sõlmitud kokkuleppele sammude kohta täieliku sünkroniseerimise lõpuleviimiseks 2025. aasta veebruaris.

Asjakohased võrkude tugevdused on ühist huvi pakkuv projekt (PCI). Liidu viies PCI nimekiri Vastavalt TEN-E määrus ja on saanud Euroopa energia ühendamise rahastu rekordiline rahaline toetus on enam kui 1.2 miljardit eurot. Balti riikide täielik integreerimine energia siseturuga hõlbustab ka taastuvenergia kasutuselevõttu, aidates neil saavutada Euroopa roheline tehing eesmärke.

Energiavolinik Kadri Simson ütles: „Balti riikide elektrivõrkude integreerimine EL-i on viimane samm piirkonna energiajulgeoleku tagamisel. Tahaksin tänada kolme Balti riigi juhti selle ajaloolise kokkuleppe puhul, mis võimaldab meil viia lõpule Balti riikide täieliku integreerimise EL elektrivõrku peaaegu aasta varem, kui varem ette nähtud. See on olnud komisjoni jaoks juba aastaid prioriteetne ELi energiataristu projekt, mis on saanud märkimisväärset ELi rahalist toetust ja mida jätkatakse kuni selle lõpuleviimiseni. Tänane kokkulepe on Euroopa solidaarsuse sümbol. Projekt mitte ainult ei too regiooni energiajulgeolekut ega vii lõpule kolme Balti riigi integratsiooni EL-iga, vaid toetab ka rohelise kokkuleppe elluviimist, tagades Läänemere idaosale ja liidule turvalise, taskukohase ja jätkusuutliku energia. tervik."

Rohkem informatsiooni on Internetis.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid