Ühenda meile

Erasmus +

Erasmus+: kõrghariduse kaasajastamiseks kogu maailmas valiti välja 159 projekti

JAGA:

avaldatud

on

Komisjon on rahastamiseks valinud 159 projekti Erasmus+ kõrghariduse suutlikkuse suurendamine, mis toetab kõrghariduse moderniseerimist ja kvaliteeti kolmandates riikides üle maailma. Kõik need projektid vastavad üldeesmärgile toetada kõrghariduse rahvusvahelist koostööd, parandada haridussüsteeme ning tugevdada majanduskasvu ja heaolu globaalses mastaabis. 

Sel aastal valitud projektide kaudu teevad 2,500 kõrghariduse sidusrühma peaaegu 130 ELi riigist ja kogu maailmast koostööd kõrghariduse kaasajastamiseks ja rahvusvahelistumiseks. 2023. aasta 115.3 miljoni euro suurune kogueelarve edendab näiteks matemaatika professionaalsemaks muutmist Kesk-Aafrikas; ülikooliõpingud võrdõiguslikkuse ja võrdõiguslikkuse õiguse alal haavatavate rühmade jaoks Ladina-Ameerikas; jätkusuutliku sinise majanduse õppekavad Vahemere lõunapiirkonnas; ja kursused Kagu-Aasia tervisehariduse ümberkujundamiseks. Teiste piirkondade projektid keskenduvad Kesk-Aasia naiste ettevõtlusoskustele, digihariduse valmisolekule Lääne-Balkani riikides, ülikoolide rahvusvaheliste suhete büroode arendamisele Lähis-Idas ning toidu ja toitumise vastupanuvõime õppekavadele Lääne-Aafrikas.

EL on sel aastal eraldanud Ukrainale ka 5 miljonit eurot lisatoetust, et toetada ülikoolidele suunatud laiaulatuslikku Erasmus+ projekti, et tugevdada Ukraina kõrghariduse digitaalset keskkonda. Nelja-aastase projektiga DigiUni arendatakse Ukraina ülikoolide jaoks välja suure jõudlusega digitaalne platvorm, millest saavad eriti kasu need üliõpilased, kes pidid riigist põgenema või on riigisiseselt ümberasustatud. See tagab Ukraina kõrgkoolides ukraina keeles ja ukraina õppekava järgi õpingute järjepidevuse. Eelkõige pakub DigiPlatform digitaalset õppevõimalust, et arendada koolitust veebipõhiste õpetamistehnikate alal ja kohandada õppesisu veebipõhiseks või virtuaalseks edastamiseks. Kiievi Taras Ševtšenko riikliku ülikooli koordineeritavas projektis osalevad kõrgkoolid ja sidusrühmad kuuest ELi liikmesriigist (Belgia, Tšehhi, Prantsusmaa, Saksamaa, Poola ja Hispaania) ning 15 muud Ukraina partnerit, sealhulgas üheksa riiklikku ülikooli, Haridus- ja digiministeeriumid, kõrghariduse kvaliteeditagamise agentuur ning kolm IT-sektorit ja üliõpilasi esindavat ühendust.

Osana programmi idapoolse naabruspiirkonna toetusest hõlmavad veel 19 suutlikkuse suurendamise projekti Ukraina ülikoole ja ametiasutusi, millest mõned uurivad ülikoolide rolli ülesehitamisel, samuti õppekavade reformimise ettepanekuid, mis keskenduvad rahule ja mitmepoolsusele elementide lõikamine õppetöös või energiatõhususe oskuste arendamine.

Toetuslepingud allkirjastatakse 2023. aasta novembriks, et projektid saaksid oma tegevust alustada enne aasta lõppu.

Taust

36 aastat tagasi loodud Erasmus+ on üks sümboolsemaid ELi programme ja praeguseks on programmis osalenud ligi 13 miljonit inimest. Selle hinnanguline kogueelarve on 26.2 miljardit eurot ning see keskendub aastatel 2021–2027 tugevalt sotsiaalsele kaasamisele, keskkonnasäästlikule ja digitaalsele üleminekule ning noorte demokraatlikus elus osalemise edendamisele.

reklaam

Erasmus+ kõrghariduse suutlikkuse suurendamine on osa laiemast meetmetest, mille eesmärk on edendada üliõpilaste ja töötajate vahetust ning toetada haridusalast koostööd Euroopa ja muu maailma vahel. Need rahvusvahelised meetmed põhinevad ühelt poolt 27 ELi ja 6 assotsieerunud riigi ning teiselt poolt maailma muude piirkondade (mitteassotsieerunud kolmandad riigid) institutsioonide ja sidusrühmade partnerlusel. Kuus programmiga Erasmus+ assotsieerunud riiki on Island, Liechtenstein, Norra, Põhja-Makedoonia, Serbia ja Türkiye.

Need on kavandatud nendele kolmandatele riikidele kasu andma, kasutades kõrgharidusalast koostööd Euroopa ja nende riikide vaheliste sidemete tugevdamise kanalina kogu maailmas. Koos arendavad partnerlused uut õppesisu ja -tehnikaid, koolitavad personali ning parandavad ülikoolisüsteemide ja halduse kvaliteeti. Projektid võivad sillutada teed ka uutele poliitilistele lähenemisviisidele ja reformidele – need projektid peavad kaasama oma tegevustesse riiklikud haridusasutused. Need ei too kasu mitte ainult haridussektorile endale, vaid arendavad ka oskusi ja tavasid majanduse ja ühiskonna jaoks võtmetähtsusega valdkondades, nagu roheline tootmine, energiahaldus, toiduteadus, ettevõtlus ja palju muud.

Erasmus+ kogueelarve kõrghariduse suutlikkuse suurendamiseks ajavahemikul 613–2021 on 2027 miljonit eurot. Toimub veel neli iga-aastast valikut, järgmine konkursikutse kuulutatakse välja 2023. aasta novembris.

"Suutlikkuse suurendamine kõrghariduses väljaspool meie piire on programmi Erasmus+ eriti oluline osa. Me kõik võidame nendest vahetustest ja koostööst oma partneritega üle maailma. Ja mul on veel kord eriti hea meel, et Erasmus+ võib Ukraina noorte jaoks midagi muuta. Inimesed ja riigi haridussüsteem. Oleme huvitatud oma pikast ja tugevast kõrgharidusalase koostöö traditsioonist Ukrainaga, investeerides selle digitaalsesse tulevikku, ning olen veendunud, et DigiUni projekt toob Ukraina üliõpilastele kaasa tõelise muutuse. Kõrghariduses väljaspool meie piire on programmi Erasmus+ eriti oluline osa. Me kõik võidame sellest vahetusest ja koostööst oma partneritega üle kogu maailma. Ja mul on veel kord eriti hea meel, et Erasmus+ võib Ukraina noortele ja riigi haridusele midagi muuta. Oleme huvitatud oma pikast ja tugevast kõrgharidusalase koostöö traditsioonist Ukrainaga, investeerides selle digitaalsesse tulevikku, ning olen veendunud, et DigiUni projekt muudab Ukraina tudengite jaoks tõelisi muutusi,“ ütles asepresident edutamise eest. meie Euroopa eluviis Margaritis Schinas.

Rohkem informatsiooni

Rohkem infot tänaste tulemuste kohta

Kõrghariduse suutlikkuse suurendamine

2022. aastal valitud kõrghariduse suutlikkuse suurendamise projektid

Ukraina riiklik Erasmus+ büroo

-

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid