Ühenda meile

Euroopa komisjoni

10.9. aastal suureneb ELis tööhõive spordis 2022%.

JAGA:

avaldatud

on

Aastal 2022 oli spordisektoris hõivatud 1.51 miljonit inimest EU, mis moodustab 0.8% koguarvust töö. See tähendab spordisektoris hõivatute arvu kasvu 10.9. aastaga võrreldes 2021% (1.36 miljonit). Spordisektor hõlmab majandustegevusi ja ameteid, nagu spordimeeskonnad ja -klubid, treenerid, sõltumatud sportlased, spordikeskused ning spordiürituste edendamise ja juhtimisega seotud tegevused.

EL-i liikmetest oli kõige suurem spordivaldkonnas töötavate inimeste osakaal Rootsis (1.4% koguhõivest), järgnesid Soome, Taani (mõlemad 1.2%), Hispaania ja Prantsusmaa (mõlemad 1.1%). Seevastu kõige väiksem oli spordisektoris hõivatute osatähtsus Rumeenias (0.2% koguhõivest), Bulgaarias (0.3%), Poolas ja Slovakkias (mõlemas 0.4%) ning Horvaatias ja Leedus (mõlemas 0.5%).

Tulpdiagramm: Spordiga seotud tööhõive osakaalu koguhõivest, 2022 (% koguhõivest)

Lähteandmestik: sprt_emp_sex

Spordiga tegelevad mehed rohkem kui naised

Spordisektori tööhõive osas oli mehi esindatud rohkem kui naisi (vastavalt 55% ja 45%), mis tõi kaasa veidi suurema soolise tööhõive erinevuse võrreldes üldise tööhõivega (vastavalt 54% ja 46%). 

Infograafika: tööhõive spordis EL-is, 2022 (% kogusummast)

Lähteandmestik: sprt_emp_sex, sprt_emp_age, sprt_emp_edu

Enam kui kolmandiku spordis töötavad inimesed on vanuses 15–29 aastat

reklaam

Spordihõive erineb koguhõivest vanuserühmade lõikes. Rohkem kui kolmandik (35%) spordiga hõivatud inimestest olid vanuses 15–29 aastat, mis on üle kahe korra suurem kui 17. aastal üldises tööhõives (2022%). 

Spordiga hõivatud inimeste osakaal oli kõige suurem vanuserühmas 30–64 aastat, moodustades 62% kõigist sporditöötajatest, mis on 18. protsendipunktid (pp) vähem kui koguhõive kohta teatatud osakaal (80%). 65+ vanuses oli nii spordisektoris kui ka koguhõives 3%.

Ligi pooltel spordiga tegelevatest inimestest on keskmine haridustase

Ligi pooltel (46%) spordisektoris hõivatutest oli keskmine haridustase (Rahvusvahelise standardse hariduse klassifikaatori (ISCED) tasemed 3-4), millele järgnesid kõrgema (kolmanda taseme) haridusega (ISCED tasemed 5–8) peaaegu 40%, mis on spordis 2.4 protsendipunkti kõrgem kui koguhõives. Madalama hariduse (ISCED tasemed 0–2) omandanud inimeste osakaal spordis oli 14%. 

Rohkem informatsiooni

Metoodilised märkused

  • Tööhõive spordis hõlmab spordiga seotud ameteid spordisektoris, nt professionaalsed sportlased, spordikeskuste elukutselised treenerid, spordiga mitteseotud ametid spordisektoris, nt vastuvõtutöötajad spordikeskustes, ja spordiga seotud töökohti väljaspool spordisektorit, nt koolisport juhendajad.
  • Uus metoodika alates 2021. aastast ELi tööjõu-uuring
  • Horvaatia: madal töökindlus 2022. aastal.
  • Prantsusmaa ja Hispaania: 2021–2022 määratlus on erinev (vt tööjõu-uuringu metoodikat metaandmed)

Kui teil on küsimusi, külastage võta meiega ühendust lehel.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid