Komisjon kaitseb eurooplasi # ohtlikest kemikaalidest rõivas ja tekstiilides

| Oktoober 12, 2018

Viimase 10 aasta jooksul on EL oluliselt vähendanud meie kodanike kokkupuudet kahjulike kemikaalidega ja komisjon hindab pidevalt, kuidas veelgi tõhustada tarbijate, töötajate ja keskkonna kaitset. Selle taustal on komisjon vastu võtnud uued piirangud 33i ainete kasutamiseks mis teadaolevalt põhjustavad vähktõve ja reproduktiivtervisega seotud probleeme nende kasutamisel rõivas, jalatsites ja muudes tekstiiltoodetes.

Uued eeskirjad võeti vastu, muutes seda REACH määrus - kõige kaasaegsemad ja terviklikumad keemiatööstuse õigusaktid maailmas. Täna vastu võetud meetmete eesmärk on kaitsta Euroopa kodanike tervist, piirates nende kokkupuudet kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavate kemikaalide (kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete) klassifitseerimisega, mis võivad olla eriti kahjulikud sagedase kokkupuute korral inimese nahaga. Need uued eeskirjad kehtestavad kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete kasutamise piirnormid rõivas ja tekstiilides ning keelavad neid piirnorme ületanud tooteid ELi turule viimisele, olenemata nende päritolust. Piirangud on koostatud Euroopa Kemikaaliameti teaduslike ja tehniliste soovituste alusel ning pärast laiaulatuslikke konsultatsioone sidusrühmadega. Need jõustuvad 24 kuud pärast määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Komisjon esitab ka piirangu selgitavad juhised, mis on kättesaadavad siin pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Sildid: , ,

kategooria: Esileht, keskkond, EU, Euroopa komisjoni, toxics