Ühenda meile

transport

Hääletage müütidest kaugemale: tagasi ELi transpordikomitee pragmaatilise loapositsiooni

JAGA:

avaldatud

on

Young professional drivers in the EU have been the target of a misguided safety campaign. The European Parliament’s Committee on Transport and Tourism (TRAN) provides concrete steps to address the EU’s youth unemployment and driver shortage while carefully considering and addressing road safety aspects. Its vision should be endorsed by the plenary. 

ELi juhilubade direktiivi käimasoleva läbivaatamise käigus on oluline eristada fakte väljamõeldistest, et võidelda müüdiga, et kõik noored elukutselised juhid on Euroopa teedel ebaturvalised.

Enne otsustavat täiskogu hääletust direktiivi üle, mis võiks lahendada maanteetranspordisektori olulise väljakutse, juhtide puuduse, andis IRU Euroopa Parlamendi liikmetele faktid ja arvud, mis demüstifitseerivad praegu noorte elukutseliste juhtide poole suunatud eelarvamusi teatud rühmad ja nõudsid erapooletuid, pragmaatilisi lahendusi.

TRANi ettepaneku kohaselt peaks läbivaadatud juhilubade direktiiv:

  • Kinnitage professionaalsete veokijuhtide reeglina 18-aastane vanus nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel lennul,
  • Confirm 21 years old as the rule for professional bus and coach drivers while also recognising Member States’ ability to lower the driving age below 21 for all types of services, including those longer than 50km, and
  • Võimaldage koolitatud noortel juurdepääs professionaalsele autojuhi koolitusele kohe pärast kooli lõpetamist, võimaldades 17-aastastel saada kasu saatjaga juhikoolitusest koos kogenud juhiga.

IRU EU Advocacy direktor Raluca Marian ütles: „ELi noored on olnud eksliku ohutuskampaania sihtmärgiks.

„IRU soovib pöörata erilist tähelepanu noortele professionaalsetele autojuhtidele suunatud eelarvamusele ohutuspuudujääkide ettekäändel.

“Young professional drivers and young drivers are not the same thing. Professional drivers drive to earn their living. They are fully motivated and trained for hundreds of hours to drive prudently to maintain their livelihood.”

reklaam

ELis on praegu puudu üle 500,000 XNUMX elukutselise bussi- ja veoautojuhi, puudust süvendab igal aastal pensionile jäävate juhtide suur arv ja uute juhtide vähesus, kes sellele erialale sisenevad.

TRAN-i pakutud direktiivi muudetud versioon pakub tõhusaid lahendusi uue ja ohutu tööjõu, sealhulgas noorte meelitamiseks autojuhi elukutse juurde.

“In view of the plenary vote on 27 February, we call on parliamentarians to support the TRAN report, which provides concrete steps to address the EU’s youth unemployment and driver shortage while carefully considering and addressing road safety aspects,” concluded Raluca Marian.

Info IRU kohta
IRU on ülemaailmne maanteetranspordiorganisatsioon, mis edendab inimeste ja kaupade säästva liikuvuse kaudu majanduskasvu, jõukust ja ohutust. IRU on enam kui 3.5 miljoni mobiilsus- ja logistikateenuseid osutava ettevõtte häälekandja kõigis globaalsetes piirkondades ning juhib lahendusi, mis aitavad maailmal paremini liikuda.
www.iru.org 

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid