Ühenda meile

Austria

Komisjon kiitis heaks Austria 3 miljardi euro suuruse riigiabikava, et toetada ettevõtteid, kes seisavad silmitsi suurenenud energiakuludega seoses Venemaa sõjaga Ukraina vastu

JAGA:

avaldatud

on

Euroopa Komisjon kiitis heaks umbes 3 miljardi euro suuruse Austria kava, et toetada ettevõtteid, kes seisavad silmitsi suurenenud energiakuludega seoses Venemaa sõjaga Ukraina vastu. Kava kiideti heaks riigiabi raames Ajutine kriisi- ja üleminekuraamistik

Kava koosneb kahest meetmest: i) piiratud summas abi ettevõtetele erinevate energiaallikate kulude tõusu hüvitamiseks; ja ii) maagaasi ja elektri erakordsest hinnatõusust tingitud lisakulude katteks antav abi. Mõlema meetme kohaselt antakse abi järgmisel kujul otsetoetused. Meede on avatud igas suuruses ja sektoris ettevõtetele, välja arvatud krediidi- ja finantseerimisasutused muude sektorite hulgas.   

Komisjon jõudis järeldusele, et Austria kava on vajalik, asjakohane ja proportsionaalne liikmesriigi majanduse tõsise häire kõrvaldamiseks vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktile b ning ajutise kriisi ja ülemineku raamistikus sätestatud tingimustele. . Selle põhjal kiitis komisjon abimeetme heaks ELi riigiabi eeskirjade alusel. 

Konkurentsipoliitika eest vastutav volinik Didier Reynders ütles: „Venemaa sõja tagajärjed Ukraina vastu mõjutavad jätkuvalt liikmesriikide majandust ja tekitavad ebakindlust. See 3 miljardi euro suurune skeem võimaldab Austrial pehmendada praeguse kriisi mõju ettevõtetele, kes seisavad silmitsi suurenenud energiakuludega ja eriti energiamahukatele ettevõtetele, pakkudes neile likviidsustoetust, piirates samal ajal võimalikke konkurentsimoonutusi ühtsel turul. 

Pressiteates on saadaval Internetis.  

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid