Ühenda meile

AKV

EL ja selle liikmesriigid allkirjastavad Samoal uue partnerluslepingu Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna organisatsiooni liikmetega

JAGA:

avaldatud

on

EL ja selle liikmesriigid on sõlminud Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega (OACPS) uue partnerluslepingu, mis on nende suhetele järgmiseks kahekümneks aastaks kõikehõlmav õiguslik raamistik. See leping järgneb Cotonou lepingule ja seda nimetatakse Samoa lepinguks. Leping hõlmab selliseid teemasid nagu säästev areng ja majanduskasv, inimõigused ning rahu ja julgeolek.

Lepingu nimetus lepiti kokku AKV-ELi ministrite nõukogu 46. istungjärgul, mis toimus vahetult enne allkirjastamistseremooniat, samuti Samoal.

Uus partnerlusleping sätestab ühised põhimõtted ja hõlmab järgmisi prioriteetseid valdkondi: inimõigused, demokraatia ja valitsemistava, rahu ja julgeolek, inim- ja sotsiaalareng, kaasav, jätkusuutlik majanduskasv ja -areng, keskkonnasäästlikkus ja kliimamuutused ning ränne ja liikuvus.

Saadaval on rohkema teabega pressiteade Internetis.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid