Ühenda meile

Euroopa komisjoni

Komisjon tervitab poliitilist kokkulepet töötajate paremaks kaitsmiseks plii ja diisotsüanaatidega kokkupuute eest

JAGA:

avaldatud

on

The Commission welcomes the political agreement reached on 14 November between the European Parliament and the Council on the Commission’s proposal to amend two Directives: for lead, the Direktiiv töötajate kaitsmise kohta riskide eest, mis on seotud kokkupuutega tööl kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainetega , ning plii ja diisotsüanaatide puhul Direktiiv töötajate kaitsmise kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl.

Värskendus improve workers’ protection from the health risks seotud ohtlike kemikaalidega kokkupuutega: plii ja diisotsüanaadid. Plii puhul aitavad oluliselt vähendatud kokkupuute piirnormid ära hoida töötajate terviseprobleeme, näiteks reproduktiivfunktsioone ja loote arengut. Diisotsüanaatide puhul hoiavad uued kokkupuute piirmäärad ära kutseastma ja muude hingamisteede haiguste juhtumeid.

See kokkulepe on oluline samm selle rakendamise suunas Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava tööohutuse ja töötervishoiu osas, samuti ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2021–2027 to further reduce workers’ exposure to hazardous chemicals.

Kokkuleppe osana nähakse ette ka suunised, mis toetavad liikmesriike kahe muudetud direktiivi rakendamisel, näiteks seoses fertiilses eas naiste kaitsega või kombineeritud kokkupuutega ainete segudega.

Töökohtade ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit (pildil) said: “The health and safety of workers is essential and non-negotiable. The agreement reached on these two directives will increase the protection of workers from the health risks posed by exposure to lead and diisocyanates. Another promise delivered from the EU strategic framework on occupational safety and health.”

Pressiteates on saadaval Internetis.

reklaam

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid