Ühenda meile

Euroopa komisjoni

Euroopa Komisjon kutsub üles võtma kiireid meetmeid antimikroobikumiresistentsuse osas

JAGA:

avaldatud

on

Antimikroobse resistentsuse (AMR) vastu võitlemine on komisjoni peamine prioriteet ja paljude Euroopa Terviseliidu meetmete lahutamatu osa. Eespool Euroopa antibiootikumipäev (EAAD), täna avaldatud uued andmed poolt Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje (ECDC) näitab mõningaid üldisi edusamme aastatel 2019–2022 eesmärgi suunas vähendada antimikroobikumide kasutamist 20. aastaks 2030%. 

Kuigi antibiootikumide üldine pikaajaline kasutamine langes kogu ELis/EMPs aastatel 2019–2022, tarbimine kasvas taas 2022. aastal, kuna paljud eurooplased jätkasid COVID-19 pandeemia-eelset eluviisi. A OECD läbiviidud uuring, Euroopa Komisjoni jaoks hoiatab, et AMR läheb EL/EMP riikidele maksma umbes 11.7 miljardit eurot aastas. Kui iga EL/EMP riik investeeriks aastas 3.40 eurot elaniku kohta inimtervise- ja toidusektoris antimikroobse resistentsuse sekkumisse, saaksid nad ära hoida rohkem kui 10 tuhande surmajuhtumi, vältida üle 600 tuhande uue nakatumise ja säästa oma tervishoiusüsteemide jaoks igal aastal üle 2.5 miljardi euro. aastal. 

Tervise ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides ütles: „AMR-iga võitlemine on rahvatervise prioriteet ja majanduslik vajadus. Arvud on murettekitavad ja näitavad, et vaja on kiireloomulisi ja ambitsioonikaid meetmeid. Peame tegema koostööd, nii liikmesriigid, sidusrühmad kui ka kodanikud, tagamaks, et kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks võetakse kõik vajalikud meetmed.  

AMR on ka selle võtmekomponent läbivaatamine farmaatsiaalaste õigusaktidegaEelmisel kevadel esitati kooskõlas nõukogu soovitusega ELi meetmete tõhustamise kohta antimikroobse resistentsuse vastu võitlemiseks ühe tervise lähenemisviisi raames. Näiteks 2023. aasta juunis kiitsid ELi tervishoiuministrid heaks komisjoni ettepaneku meetmete võidelda antimikroobse resistentsuse vastu ning leppida kokku eesmärgiga vähendada antimikroobikumide tarbimist inimestel 20% võrra ning vähendada 2030. aastaks poole võrra põllumajandusloomade ja vesiviljeluses kasutatavate antimikroobikumide kogumüüki ELis. 

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid