RSSSooline võrdõiguslikkus

Euroopa Komisjon algatab avaliku arutelu ELi eeskirjade üle, millega tagatakse #EqualPay meeste ja naiste vahel

Euroopa Komisjon algatab avaliku arutelu ELi eeskirjade üle, millega tagatakse #EqualPay meeste ja naiste vahel

| Jaanuar 15, 2019

Euroopa Komisjon algatab avaliku arutelu, et koguda teavet ELi eeskirjade mõju kohta võrdsele tasule. „Võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte” on sätestatud ELi aluslepingutes ning ELi õigus keelab otsese ja kaudse soolise diskrimineerimise. Avalik arutelu kogub kodanike panust, […]

Jätka lugemist

# Ombudsman soovitab veelgi #AntiHarassment meetmed ELi institutsioonidele

# Ombudsman soovitab veelgi #AntiHarassment meetmed ELi institutsioonidele

| Detsember 21, 2018

Euroopa ombudsman Emily O'Reilly on koostanud hea tava nimekirja pärast ELi institutsioonide ja asutuste 26-i ahistamise vastase poliitika läbivaatamist. Tava hõlmab teadlikkuse tõstmist, töökoha riskihindamist, regulaarse poliitika jälgimist, kohustuslikku koolitust, kiireid menetlusi ja rehabilitatsioonimeetmeid. "Kuigi ELi institutsioonidel on üldiselt hea ennetusvastane poliitika, näitab minu raport, et [...]

Jätka lugemist

Uus tulemustabel näitab, et naised on #EIVigitalEconomy osales ikka veel maha

Uus tulemustabel näitab, et naised on #EIVigitalEconomy osales ikka veel maha

| Detsember 13, 2018

Euroopa Komisjon käivitab iga-aastase tulemustabeli naiste osalemise jälgimiseks digitaalmajanduses Ada Lovelace'i sünnipäeva puhul, mida peetakse maailma esimeseks arvutiprogrammeerijaks. Digitaalarvestuse naiste tulemustabel on üks meetmetest, mille abil hinnata naiste kaasamist Mariya algatatud digitaalsetesse töökohtadesse, karjääriks ja ettevõtlusse [...]

Jätka lugemist

#ViolenceAgainstWomen - teavituskampaanias oranžides valgustatud parlamendihoonete

#ViolenceAgainstWomen - teavituskampaanias oranžides valgustatud parlamendihoonete

| November 28, 2018

Orange the world: rahvusvaheline naistevastase vägivalla kaotamise päev Euroopa Parlamendi hooneid Brüsselis 25i novembris tähistati oranžis, et tähistada rahvusvahelist naistevastase vägivalla kaotamise päeva. Igal aastal osaleb Euroopa Parlament globaalses algatuses Orange The World teadlikkuse tõstmiseks ja [...]

Jätka lugemist

#EqualPayDay - esimese asepresidendi Frans Timmermansi ja volinike Marianne Thysseni ja Vera Jourová sõnavõtt

#EqualPayDay - esimese asepresidendi Frans Timmermansi ja volinike Marianne Thysseni ja Vera Jourová sõnavõtt

| Oktoober 30, 2018

Enne EL-i võrdse tasustamise päeva, mis kuulub novembri 3i, esimene asepresident Frans Timmermans, volinik Marianne Thyssen ja volinik Věra Jourová ütles: "Naised ja mehed on võrdsed. Kuid Euroopas teenivad naised 16.2% vähem kui mehed. Selline meeste ja naiste palgaerinevus ei ole mitte ainult põhimõtteliselt ebaõiglane, vaid ka praktikas. See paneb [...]

Jätka lugemist

Euroopa Parlamendi meetmed #Harassment vastu

Euroopa Parlamendi meetmed #Harassment vastu

| Oktoober 8, 2018

Euroopa Parlament on rakendanud möödunud aasta märtsis vastu võetud kaugeleulatuvaid ahistamise vastaseid meetmeid, mis ei nõua oma töökorra muutmist. Kuigi praegused meetmed jõustusid septembris 1, võtsid eelmise aasta märtsis otsustatud muud meetmed vastu enne nende rakendamist. Nüüdsest kaebused [...]

Jätka lugemist

#Picierno - "Seksuaalne ahistamine on rohkem levinud kui keegi on ette kujutanud"

#Picierno - "Seksuaalne ahistamine on rohkem levinud kui keegi on ette kujutanud"

| September 20, 2018

Pina Picierno Septembris 11 võttis parlamendiliikmed vastu omaalgatusliku raporti, mis käsitleb meetmeid võitluseks mobiga ja seksuaalse ahistamise vastu ELis. Aruanne saadetakse nüüd läbivaatamiseks Euroopa Komisjonile. Ettepanekute kohta lisateabe saamiseks esitage oma arvamuse autor Pina Picierno, S & D-grupi Itaalia liige. Seksuaalne [...]

Jätka lugemist