RSSSooline võrdõiguslikkus

#InternationalWomensMonth tõstab hoogu

#InternationalWomensMonth tõstab hoogu

| Märtsil 30, 2019

Sel kuul on põhjust tähistada, kui kaaluda, kui kaugele naised on juhtpositsiooni poolest üle maailma tulnud. Naised on kindlalt tõestanud, et nad on võrdselt edukad võimupositsioonides kui meessoost kolleegid, olgu nad siis äri- või poliitikas. 2019is on kriitiline kursuse korraldamine […]

Jätka lugemist

#Eurocities - ümarlaud koos ELi linnapeadega: soolise võrdõiguslikkuse tagamine meie linnades

#Eurocities - ümarlaud koos ELi linnapeadega: soolise võrdõiguslikkuse tagamine meie linnades

| Märtsil 6, 2019

Rahvusvahelise naistepäeva eel 7i märtsis korraldab regionaalpoliitika volinik Corina Creţu ümarlauda soolise võrdõiguslikkuse kohta linnades. Tänapäeval moodustavad naised kõigist ELi linnapeadest ainult 15%. Naiste avalike ametikohtade võtmine võib vaidlustada struktuurilise võimsuse dünaamika, mis säilitab soolise ebavõrdsuse ja võib lõpuks parandada […]

Jätka lugemist

# InternationalWomen'sDay2019 - Naiste võim poliitikas

# InternationalWomen'sDay2019 - Naiste võim poliitikas

| Märtsil 6, 2019

Selle aasta rahvusvahelise naistepäeva puhul rõhutab Euroopa Parlament naiste osalemise tähtsust poliitikas. Parlament korraldab mitmeid sündmusi, mis rõhutavad poliitikas osalevate naiste tähtsust. See on eriti oluline seoses mais toimuvate Euroopa Parlamendi valimistega. Sündmused parlamendis 7is […]

Jätka lugemist

Spotlighti algatus: ELi ja ÜRO võitlus #DomesticViolence'iga Vaikse ookeani piirkonnas

Spotlighti algatus: ELi ja ÜRO võitlus #DomesticViolence'iga Vaikse ookeani piirkonnas

| Veebruar 27, 2019

Euroopa Liit ja Ühinenud Rahvaste Organisatsioon teatavad, et ELi ja ÜRO spotlighti algatuse raames investeeritakse koduvägivalla vastu Vaikse ookeani piirkonnas € 50 miljoni euroni. 50 miljoni euro suuruse panuse raames rahastatakse uusi programme, et toetada konkreetseid meetmeid kodu- ja soolise vägivalla lõpetamiseks. Ta teeb seda ennetavate meetmete toetamise teel ja […]

Jätka lugemist

Euroopa Komisjon algatab avaliku arutelu ELi eeskirjade üle, millega tagatakse #EqualPay meeste ja naiste vahel

Euroopa Komisjon algatab avaliku arutelu ELi eeskirjade üle, millega tagatakse #EqualPay meeste ja naiste vahel

| Jaanuar 15, 2019

Euroopa Komisjon algatab avaliku arutelu, et koguda teavet ELi eeskirjade mõju kohta võrdsele tasule. „Võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte” on sätestatud ELi aluslepingutes ning ELi õigus keelab otsese ja kaudse soolise diskrimineerimise. Avalik arutelu kogub kodanike panust, […]

Jätka lugemist

# Ombudsman soovitab veelgi #AntiHarassment meetmed ELi institutsioonidele

# Ombudsman soovitab veelgi #AntiHarassment meetmed ELi institutsioonidele

| Detsember 21, 2018

Euroopa ombudsman Emily O'Reilly on koostanud hea tava nimekirja pärast ELi institutsioonide ja asutuste 26-i ahistamise vastase poliitika läbivaatamist. Tava hõlmab teadlikkuse tõstmist, töökoha riskihindamist, regulaarse poliitika jälgimist, kohustuslikku koolitust, kiireid menetlusi ja rehabilitatsioonimeetmeid. "Kuigi ELi institutsioonidel on üldiselt hea ennetusvastane poliitika, näitab minu raport, et [...]

Jätka lugemist

Uus tulemustabel näitab, et naised on #EIVigitalEconomy osales ikka veel maha

Uus tulemustabel näitab, et naised on #EIVigitalEconomy osales ikka veel maha

| Detsember 13, 2018

Euroopa Komisjon käivitab iga-aastase tulemustabeli naiste osalemise jälgimiseks digitaalmajanduses Ada Lovelace'i sünnipäeva puhul, mida peetakse maailma esimeseks arvutiprogrammeerijaks. Digitaalarvestuse naiste tulemustabel on üks meetmetest, mille abil hinnata naiste kaasamist Mariya algatatud digitaalsetesse töökohtadesse, karjääriks ja ettevõtlusse [...]

Jätka lugemist