Ühenda meile

Euroopa komisjoni

Komisjon tervitab poliitilist kokkulepet jäätmete ekspordi tugevama kontrolli kohta 

JAGA:

avaldatud

on

Komisjon tervitab 16. novembril Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud poliitilist kokkulepet jäätmesaadetiste osas, mis tagab, et EL võtab oma jäätmete eest suurema vastutuse ega ekspordi oma keskkonnaprobleeme kolmandatesse riikidesse. Eeskirjad hõlbustavad ka jäätmete kasutamist ressursina. Leping on panus eesmärgi saavutamisse Euroopa roheline tehing saaste vähendamiseks ja ringmajanduse edendamiseks. 

Keelatakse plastijäätmete eksport EList mitte-OECD riikidesse. Üksnes rangete keskkonnatingimuste täitmisel võivad üksikud riigid selliseid jäätmeid vastu võtta viis aastat pärast uute reeglite jõustumist. Võttes arvesse ülemaailmseid probleeme, mis on seotud plastjäätmete hulga suurenemisega ja nende säästva käitlemisega seotud väljakutseid, on ELi seadusandjate eesmärk selle meetmega vältida ELis tekkivate plastijäätmete põhjustatud keskkonnaseisundi halvenemist ja reostust kolmandates riikides. 

Muid ringlussevõtuks sobivaid jäätmeid eksporditakse EList mitte-OECD riikidesse ainult siis, kui nad tagavad, et suudavad neid säästvalt käidelda. Samas saab ka olema jäätmete saatmine ringlussevõtuks ELi piires tänu kaasaegsetele digitaliseeritud protseduuridele. Tuleb ka jõustamise ja koostöö tugevdamine jäätmekaubanduse vastu võitlemisel. 

Lisateavet leiate lehelt Pressiteade

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid