Ühenda meile

keskkond

Komisjon tervitab poliitilist kokkulepet keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu

JAGA:

avaldatud

on

Euroopa Komisjon tervitab täna Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud ajutist kokkulepet keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu. Vastavalt komisjoni ettepanekule aastal detsember 2021, parandab uus direktiiv kriminaalõiguse jõustamise tõhusust ja aitab saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke, võideldes kõige tõsisemate keskkonnaalaste õigusrikkumiste vastu, millel võib olla laastav mõju nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele.  

Kui uus direktiiv on jõustunud, peavad liikmesriigid oma kriminaalseadustesse lisama keskkonnaalaste süütegude kategooriate määratlemise täpsema määratluse ning rikkujatele tõhusad hoiatavad karistused. Uus õigusraamistik aitab tagada, et rasked keskkonnaalased õigusrikkumised ei jääks karistamata. See hoiab ära reostuse ja keskkonnaseisundi halvenemise ning aitab kaasa meie looduse säilimisele tulevaste põlvkondade jaoks.  

Lisateavet leiate lehelt Pressiteade.  

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid