Ühenda meile

Kasahstan

Kasahstani visioon: veevarude ja piirkondliku koostöö ministeerium

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Kasahstan, pindalalt maailma suuruselt üheksas riik, on asunud ambitsioonikale teekonnale, et lahendada oma veega seotud probleeme ja edendada piirkondlikku koostööd.

President Kassym-Jomart Tokajev

President Kassym-Jomart Tokajev teatas hiljuti olulise sammuna veevarude ministeeriumi asutamisest, mis on spetsiaalne asutus, mis tegeleb veeprobleemidega nii riigisiseselt kui ka koostöös naaberriikidega. See areng rõhutab Kasahstani pühendumust säästvale veemajandusele, alternatiivsete marsruutide (nt Trans-Kaspia gaasijuhe) uurimisele ja roheliste tehnoloogiate kasutuselevõtule, pidades silmas Euroopa Liidu investeerimispotentsiaali.

Veeväljakutse Kasahstanis

Kasahstani geograafiline mitmekesisus ulatub tohututest steppidest kõrguvate mäeahelikeni, pakkudes rikkalikku maastike ja ökosüsteemide gobelääni. See mitmekesisus tekitab aga ka keerulisi veeprobleeme. Riigi veevarud on jaotunud ebaühtlaselt, põhjapoolsetes piirkondades on veevarud rohkem kui kuiva lõunaosaga. See erinevus ei mõjuta mitte ainult olmevee kättesaadavust, vaid sellel on ka laiem piirkondlik mõju, kuna paljudel Kasahstani naabritel on samad veeallikad.

Lisaks on Kasahstanis kliimamuutuste, ebatõhusate niisutustavade ja ülekaevandamise tõttu veevarud vähenenud. Araali mere, mis kunagi oli üks maailma suurimaid siseveekogusid, degradeerumine tuletab teravalt meelde nende probleemide lahendamise kiireloomulisust. Nende probleemide lahendamiseks on Kasahstan astunud julge sammu, luues veevarude ministeeriumi.

Veevarude ministeeriumi roll

Äsja asutatud Veeministeeriumil on mitmetahuline roll, mis keskendub veemajanduse, -hoiu ja koostöö erinevatele aspektidele:

**Sisemajanduse veemajandus**

 Ministeerium juhib jõupingutusi veemajanduse parandamiseks Kasahstani piirides. See hõlmab niisutussüsteemide ajakohastamist, veetõhusa põllumajanduse edendamist ja veekvaliteedi parandamist.**Piirkondlik koostöö**: Kasahstan on tunnistanud, et vesi ei tunne piire, mistõttu on Kasahstan pühendunud koostöö edendamisele oma naabritega. See hõlmab andmete jagamist veevarude kohta, vee infrastruktuuri projektide koordineerimist ja piiriüleste veeprobleemide ühist lahendamist.

reklaam

**Taga-Kaspia marsruut**:

President Kassym-Jomart Tokajev on rõhutanud vajadust uurida Trans-Kaspia marsruuti – potentsiaalset torujuhet, mis võiks transportida vett Kaspia merest, et lahendada veepuudus kuivades piirkondades. Sellest algatusest ei saaks Kasahstan mitte ainult kasu, vaid sellel oleks ka laiem piirkondlik mõju.

 **Rohelised tehnoloogiad**

Osana säästva arengu pühendumisest edendab ministeerium roheliste tehnoloogiate kasutuselevõttu veemajanduses. See hõlmab uuendusi vee puhastamise, tõhusate niisutustehnikate ja reoveepuhastuse vallas.

Euroopa Liidu roll ja potentsiaalsed investeeringud

Jätkusuutliku veemajanduse poole püüdlemisel näeb Kasahstan Euroopa Liitu (EL) väärtusliku partnerina. ELil on keskkonnasäästlikkuse edendamisel ja rohelistesse tehnoloogiatesse investeerimisel tugevad tulemused. Kasahstan kui Kesk-Aasia liider pakub ELile ainulaadset võimalust suunata investeeringuid veega seotud probleemide lahendamisele.

 **Investeerimisvõimalused**:

Kasahstani pühendumus rohelistele tehnoloogiatele ja säästvale veemajandusele loob soodsa pinnase ELi investeeringuteks. Ühisprojektid sellistes valdkondades nagu reoveepuhastus, magestamine ja tõhusad niisutussüsteemid võivad avaldada märkimisväärset mõju.

 **Keskkonnadiplomaatia**

 EL võib mängida keskset rolli piirkondliku koostöö hõlbustamisel Kesk-Aasia riikide vahel, aidates luua stabiilse ja koostööraamistiku veega seotud probleemide lahendamiseks.

 **Tehniline ekspertiis**

EL saab pakkuda tehnilisi teadmisi ja teadmiste jagamist, et toetada Kasahstani jõupingutusi veemajanduse ja -kaitse vallas.

Kasahstani veevarude ministeeriumi loomine näitab tema pühendumust lahendada tema ees seisvaid keerulisi veeprobleeme ja edendada piirkondlikku koostööd. Kaspia mere marsruudi uurimine ja roheliste tehnoloogiate omaksvõtt näitavad riigi tulevikku suunatud lähenemisviisi säästvale veemajandusele.

Koostöö Euroopa Liiduga pakub vastastikku kasulikku võimalust. EL saab panustada oma teadmiste, investeeringute ja diplomaatilise toetusega Kasahstani veega seotud algatuste edendamisse, edendades samal ajal Kesk-Aasia keskkonnasäästlikkuse ja piirkondliku stabiilsuse laiemaid eesmärke. Kasahstani juhtroll selles ettevõtmises võib sillutada teed piirkonna veekindlamale ja keskkonnasäästlikumale tulevikule.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid