Ühenda meile

keskkond

Tarbijaõigused: lõplik heakskiit direktiivile, millega antakse tarbijatele võimalus roheliseks üleminekuks

JAGA:

avaldatud

on

Euroopa Ülemkogu võttis täna vastu direktiivi, et anda tarbijatele võimalus roheliseks üleminekuks. Uued eeskirjad suurendavad tarbijate õigusi, muutes ebaausate kaubandustavade direktiivi (UCPD) ja tarbijaõiguste direktiivi (CRD) ning kohandades neid rohelisele üleminekule ja ringmajandusele. See on otsustusmenetluse viimane etapp.

"Tänu täna vastu võetud direktiivile on tarbijad paremini informeeritud, paremini kaitstud ja paremini varustatud, et olla rohelises üleminekus tõelised osalejad."
Pierre-Yves Dermagne, Belgia asepeaminister ning majandus- ja tööhõiveminister

Kaitse ebaausate tavade eest

Direktiiv kaitseb tarbijaid eksitavate "roheliste" väidete eest, sealhulgas ebaõiglaste väidete eest süsinikdioksiidi kompenseerimise kohta. Samuti selgitatakse kauplejate vastutust varajase vananemise, ebavajalike tarkvarauuenduste või põhjendamatu kohustuse korral osta varuosi algselt tootjalt teabe (või teabe puudumise) korral. Direktiiv parandab ka tarbijatele kättesaadavat teavet, et aidata neil teha ringikujulisi ja ökoloogilisi valikuid. Näiteks kogu ELis hakkavad tooted kandma ühtlustatud märgist teabega kaubandusliku vastupidavuse garantii kohta.

Järgmised sammud

Pärast seda, kui nõukogu kiitis täna heaks Euroopa Parlamendi seisukoha, võeti õigusakt vastu. Pärast seda, kui Euroopa Parlamendi president ja nõukogu eesistuja on sellele alla kirjutanud, avaldatakse direktiiv Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist.

Taust

Ettepanek esitati 30. märtsil 2022 volinik Didier Reyndersi vastutusel. See on üks algatustest, mis on sätestatud komisjoni 2020. aasta uues tarbijate tegevuskavas ja 2020. aasta ringmajanduse tegevuskavas ning on järelmeetmed Euroopa rohelisele kokkuleppele. See on osa neljast ettepanekust koosnevast paketist koos ökodisaini määruse ja direktiivi ettepanekutega keskkonnasäästlike väidete ja remondi edendamise (õigus remondile) kohta.

Nõukogu ja parlament jõuavad esialgsele kokkuleppele, et anda tarbijatele võimalus roheliseks üleminekuks

Ringmajandus (taustteave)

reklaam

nõukogu seisukoht

Komisjoni ettepanek

Külasta veebilehte

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid