Ühenda meile

energia

KESK-AASIA PUHAS ENERGIA TULEVIK

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Brüsseli energiaklubil ja Kesk-Aasia riikide diplomaatilistel esindustel Brüsselis on hea meel kutsuda teid esimesele kogu Kesk-Aasia piirkonnale suunatud energiajulgeoleku ja -säästlikkuse konverentsile:

KESK-AASIA PUHAS ENERGIA TULEVIK

Uute partnerlussuhete loomine, et saavutada

Energia üleminek kiiresti kasvavas piirkonnas

Agenda:

09.30-10.00: Registreerimine ja hommikukohv

10.00-10.45: Kõrgetasemelised aadressid

reklaam

Moderaator: Dr Marat Terterov, Brüsseli energiaklubi peaesindaja

 • TE dr Bahadir Kaleagasi, Brüsseli energiaklubi auesimees, endine peasekretär, TUSIAD (veebis)
 • TE Margulan Baimukhan, Kasahstani suursaadik ELi juures
 • TE Aidit Erkin, Kõrgõzstani suursaadik ELi juures
 • TE Sapar Palvanov, Türkmenistani suursaadik ELis
 • TE Diljor Khakimov, Usbekistani suursaadik ELi juures
 • Hr Firdas Usmanov, ajutine asjur, Tadžikistani esindus ELi juures
 • TE Tomáš Zdechovský Euroopa Parlamendi liige, DCASi uus esimees, Euroopa Parlament
 • TE Terhi Hakala, ELi eriesindaja Kesk-Aasias, Euroopa välisteenistus

Põhjalikud esitlused riigi ja piirkonna tasandil:

10.45-12.00: Investeering taastuvenergiasse Kesk-Aasias (piirkondlik koostöö)

Moderaator: Dr Marat Terterov, Brüsseli energiaklubi peaesindaja

Paneeli toetajad:

 • Mehmet Ogutcu, Brüsseli energiaklubi vanemnõunik – ettekanne teemal "Uus dünaamika Kesk-Aasia energeetikas ja ELis: mõju puhtale energiale üleminekule ja süsinikdioksiidi vähendamisele" (Internetis)
 • Aliya Šalabekova, Kasahstani riikliku ettevõtte KMG vähese süsinikdioksiidiheitega arendusosakonna juhataja (veebis)
 • Almazbek Tuganbaev, Kõrgõzstani Vabariigi energeetikaministeeriumi energiatõhususe ja taastuvate energiaallikate arendamise osakonna juhataja kt (veebis)
 • Sapar Palvanov, Türkmenistani suursaadik ELis
 • Aziz Khamidov, Usbekistani investeeringute, tööstuse ja kaubanduse ministeeriumi energeetika ja kemikaalide osakonna juhataja (veebis)
 • Dr Thomas Schleker, Poliitikaametnik, teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat, üksus C1 – üleminek puhtale energiale, Euroopa Komisjon
 • Pierre Tardieu, Wind Europe'i poliitikajuht

12.00-12: 10: Lühike kohvipaus

Perefoto kõigi esinejate-osalejatega

12.10-13: 30: Rahastajad, tehniline abi ja investeeringud piirkondliku tasandi arengusse (puhas energia)

Moderaator: Nadezda Kokotovic, Brüsseli energiaklubi direktor

Paneeli kaasaaitajad:

 • Nurlan Kapenov, Qazaq Green Associationi esimees
 • Stefano Signore, Rahvusvahelise partnerluse peadirektoraadi üksuse F.1 – kliimamuutused ja säästev energia – üksuse juht; Tuumaohutus, Euroopa Komisjon
 • Daulet Žakupov, Vaneminsener, alternatiivenergia osakond, KMG Engineering, Kasahstan (veebis)
 • Vadim Sinitsa, Peapankur, Energy Eurasia MEA, säästva infrastruktuuri grupp, EBRD (veebis)
 • Aleksander Antonyuk, energiaesindaja, idapartnerluse riigid, Euroopa Investeerimispank (veebis)
 • Jekaterina Galitsyna, KfW IPEX-Bank GmbH direktor, SRÜ piirkonna juht (veebis)
 • Jean De Brabander, Belgia taastuvenergia grupi (BREG) äriarenduse vanemnõunik
 • Paulius Kuncinas, Peadirektor, Oxon Capital Ltd, London/Singapur (veebis)

13.30-14.30: Võrgustikulõuna

14.30-15.45: Hüdro- ja maagaas

Moderaator: dr Marat Terterov, Brüsseli energiaklubi peaesindaja

Paneeli toetajad:

 • Hr Firdavs Usmonov, nõunik, ärijuht, Tadžikistani saatkond Belgias
 • Pierre-Paul Antheunissens, Kesk-Aasia EDFi peadirektor (veebis)
 • Igor Zgurov, Juhatuse esimees Vema Carbon
 • Dr Jan Haizmann, nullheitmetega kauplejate liidu peasekretär; Brüsseli energiaklubi nõuandva kogu liige
 • Roxana Caliminte, Euroopa gaasiinfrastruktuuri asepeasekretär (veebis)

15:45-16:00: Lühike kohvipaus

16:00-17:15: roheline vesinik, päikeseenergia, tuul ja muud uued puhtad taastuvad alternatiivid

Moderaator: Nadezda Kokotovic, Brüsseli energiaklubi direktor

Paneeli kaasaaitajad:

 • Razi Nurullajev, Aserbaidžaani parlamendi liige; Rahvusvahelise analüüsikeskuse REGION (RIAC) esimees
 • suursaadik Luca Giansanti, ENI Euroopa valitsusasjade juht
 • Ainur Tumõševa, SVEVIND (veebis)
 • Pierre Tardieu, Wind Europe'i poliitikajuht
 • David Hardy, Briti-Kazahhi Seltsi (BKS) direktorite nõukogu liige (veebis)
 • Samuel Doveri Vesterbye, Euroopa naabrusnõukogu direktor (veebis)
 • Chris Cook, Londoni ülikooli kolledži strateegia vastupidavuse ja turvalisuse instituudi vanemteadur

17:15-17:30: Moderaatori(te) lõpukõne ja konverentsi tulemuste kokkuvõte

17.30-19.00: Võrgustike vastuvõtt kõigile osalejatele

Taust:

Kesk-Aasia on Euraasia oluline piirkond, mis on ühenduvuse, kaubanduse ja energiakoostöö seisukohast ELi jaoks üha olulisem. Piirkond asub strateegiliselt Euroopa, Hiina, Venemaa ja Lõuna-Aasia vahel kaubanduse ja investeeringute ristumiskohana. Kesk-Aasia on ka oluline energia mitmekesistamise ja rahvusvaheliste turgude tarneallikas. Lisaks on Kesk-Aasia piirkond, millel on suur potentsiaal puhta energia arendamiseks, kus olemasolevaid veeressursse ja tavalisi kütuseid saab kasutada süsinikdioksiidi eemaldamise protsesside võimaldamiseks. Tegemist on Euraasia piirkonnaga, mis kutsub jätkuvalt investeeringuid välismaalt, et ergutada kodumaist majandust ja piirkondlikku kasvu, pakkudes samal ajal rahvusvahelistele partneritele võimalusi oma energiaturgude arengu kujundamiseks.

Sellel ühepäevasel konverentsil tuuakse esile peamised suundumused, mis toetavad omavahel tihedalt seotud energiasektorite arengut viies Kesk-Aasia riigis – Kasahstanis, Kõrgõzstanis, Tadžikistanis, Türkmenistanis ja Usbekistanis.

Konverentsi eesmärk on saavutada järgmised omavahel seotud investeerimis- ja poliitikaeesmärgid:

 • Lubage viiel Kesk-Aasia riigil tutvustada Brüsselis ELile ja teistele rahvusvahelistele sidusrühmadele oma puhta ja tavapärase energia investeerimise prioriteetseid projekte.
 • Pakkuge Kesk-Aasia riikidele platvormi, et arutada oma puhta ja tavapärase energia investeerimise prioriteetseid projekte rahvusvaheliste finantsasutustega
 • Hõlbustada piirkondlikku koostööd: võimaldada paremini koordineeritud dialoogi Kesk-Aasia riikide prioriteetsete puhta ja tavapärase energia investeerimisprojektide üle piirkondlikul tasandil
 • Kesk-Aasia energiajulgeoleku vastastikuse sõltuvuse käsitlemine regionaalarengut ja rahvusvahelist koostööd stimuleeriva võtmetegurina
 • Hinnake taastuvenergia turu arendamise väljavaateid piirkonnas, sealhulgas turu arengu tugevaid ja nõrku külgi, investeeringutõkkeid, rahastamisallikaid ja poliitikavalikuid, mis põhinevad rahvusvahelistel parimatel tavadel.

Konverents pakub ka tugevaid võrgustike loomise võimalusi Kesk-Aasia piirkonna puhta ja konventsionaalse energia sidusrühmadele Euroopa kolleegidega, samuti investoritele ja piirkonnas tegutsevatele rahvusvahelistele finantsinstitutsioonidele.

Kes peaks osalema:

 • Kesk-Aasia riikide diplomaatilised esindused Brüsselis
 • Kesk-Aasia riikide vastavad valitsusametnikud ja riigiettevõtete juhid
 • Kesk-Aasiaga tegelevad ELi institutsioonide poliitikaametnikud
 • Taastuvenergiaga tegelevad ELi institutsioonide poliitikaametnikud
 • Brüsselis asuvate diplomaatiliste esinduste energeetikaatašeed
 • Taastuvenergiaprojektide arendamisega seotud rahvusvahelised finantsasutused
 • Asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad
 • Taastuvenergia ühenduste esindajad
 • Tavaliste energiaühenduste esindajad
 • Erakapital, välisinvestorid
 • Pankurid, projektirahanduse eksperdid, energeetikaeksperdid
 • Reguleerimis- ja litsentsimisspetsialistid/energia
 • Energiaettevõtete spetsialistid
 • Euraasias taastuvenergia seadmete tarnijad ja tarneahela juhid
 • Kesk-Aasias töötavad tehnilise abi konsultatsioonispetsialistid
 • Energiaregulatsiooni spetsialistid
 • Avalike suhete spetsialistid
 • Mõttekojad töötavad taastuvate energiaallikatega, keskendudes Euraasiale
 • Äriarendus ja kaubandus
 • Huvitatud massimeedia esindajad

Lisainfo ja osalemine

Konverentsil osalemiseks on vajalik registreerimine.

Konverents salvestatakse ja ilmub hiljem Brüsseli energiaklubi YouTube'i kanalile. Jätame endale õiguse tsiteerida osalejaid oma järgnevates väljaannetes pärast nende loa saamist.

REGISTREERU KOHE

Palun võtke meiega ühendust aadressil [meiliga kaitstud] rohkem informatsiooni.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid