Ühenda meile

Digitaalne majandus

Komisjon esitleb uusi algatusi homse digitaalse infrastruktuuri jaoks

JAGA:

avaldatud

on

Euroopa Komisjon on esitanud rea võimalikke meetmeid digitaalsete infrastruktuuride innovatsiooni, turvalisuse ja vastupidavuse edendamiseks. Euroopa majanduse tulevane konkurentsivõime sõltub neist arenenud digitaalse võrgu infrastruktuuridest ja teenustest, kuna kiire, turvaline ja laialdane ühenduvus on hädavajalik tehnoloogiate kasutuselevõtuks, mis toovad meid homsesse maailma: telemeditsiin, automatiseeritud juhtimine, hoonete prognoositav hooldus või täppispõllumajandus.

Selle digitaalse ühenduvuse paketi eesmärk on alustada arutelu konkreetsete ettepanekute üle sidusrühmade, liikmesriikide ja sarnaselt mõtlevate partneritega selle kohta, kuidas kujundada ELi tulevasi poliitilisi meetmeid, et saavutada konsensus:

  • Valge raamat teemal "Kuidas täita Euroopa digitaalse infrastruktuuri vajadusi?" analüüsib väljakutseid, millega Euroopa praegu silmitsi seisab tulevaste ühenduvusvõrkude kasutuselevõtul, ja esitab võimalikud stsenaariumid investeeringute meelitamiseks, innovatsiooni edendamiseks, turvalisuse suurendamiseks ja tõelise digitaalse ühtse turu saavutamiseks.
  • Soovitus merealuste kaablite infrastruktuuride turvalisuse ja vastupidavuse kohta esitatakse riiklikul ja ELi tasandil meetmete kogum, mille eesmärk on parandada merekaablite turvalisust ja vastupanuvõimet parema koordineerimise kaudu kogu ELis nii juhtimise kui rahastamise osas.

EL peaks edendama elujõulist Euroopa uuendajate kogukonda, edendades selle arengut integreeritud ühenduvus ja koostööpõhised andmetöötluse infrastruktuurid. Selle eesmärgi saavutamiseks näeb valge raamat ette nn ühendatud koostöövõrgustiku loomist (“3C võrk”), et luua täielikud integreeritud infrastruktuurid ja platvormid telco pilve ja serva jaoks, mida saaks kasutada uuenduslike tehnoloogiate ja tehisintellekti rakenduste arendamiseks erinevatel kasutusjuhtudel. Sellise koostööpõhise lähenemisviisi võiks ette valmistada suuremahuliste pilootprojektide või võimaliku uue Euroopa ühist huvi pakkuva olulise projekti (IPCEI) abil andmetöötluse kontiinumis.

Samuti on hädavajalik olemasolevate algatuste vahelist sünergiat paremini võimendada, nagu IPCEI sees Järgmise põlvkonna pilveinfrastruktuur ja -teenusedja rahastamisprogrammid, nagu Euroopa ühendamise rahastu ja digitaalne Euroopa. See võib hõlmata a võimalik koordineeriv roll nutivõrkude ja teenuste ühisettevõtte (SNS JU) jaoks, et toetada koostööl põhineva ühenduvuse ja andmetöötluse ökosüsteemi loomist.  

Lisaks peab EL realiseerima telekommunikatsiooni digitaalse ühtse turu täieliku potentsiaali, kaaludes meetmeid tõesuse tagamiseks võrdsed ja ümber mõelda reguleeriva raamistiku kohaldamisala ja eesmärgid. Arvesse tuleks võtta tehnoloogilist lähenemist telekommunikatsiooni ja pilveteenuste vahel, mille suhtes kehtivad siiski erinevad reguleerivad raamistikud, ning vajadust tagada, et kõik digitaalinfrastruktuuri investeerivad operaatorid saaksid kasu suurte investeeringute tegemiseks vajalikust mahust. See võib hõlmata ühtlustatud lähenemisviisi telekommunikatsioonioperaatorite lubade andmise menetlustele, integreeritumat spektri juhtimist liidu tasandil ja võimalikke muudatusi hulgimüügi juurdepääsupoliitikas. Komisjon võib kaaluda ka meetmeid, et kiirendada vasest väljalülitamist 2030. aastaks ja soodustada digitaalsete võrkude keskkonnahoidlikumaks muutmist nende tõhususe parandamise kaudu.

EL peaks kaitsma Euroopa võrgu- ja andmetöötluse infrastruktuuri, mis on meie majandusjulgeoleku oluline element stimuleerida strateegiliste veealuste kaablite infrastruktuuride kasutuselevõttu ning suurendada nende turvalisust ja vastupidavust. Koos valge raamatuga vastu võetud soovitusele tuginedes võib pikemas perspektiivis kaaluda ELi ühise juhtimissüsteemi loomist koos olemasolevate vahendite läbivaatamisega, mille eesmärk on toetada erainvesteeringuid. Euroopa huvi pakkuvad kaabliprojektid (CPEI).

Liikmesriikide ja sidusrühmade üleskutsetele vastamise viivitamatu meetmena püütakse soovitusega parandada kooskõlastamist ELis, näiteks hinnates ja leevendades turvariske, luues Kaabli turvalisuse tööriistakastja lubade andmise menetluste ühtlustamine. Lisaks loob komisjon soovituse järelmeetmete toetamiseks Allveelaevade kaabliinfrastruktuuri eksperdirühm, mis koosneb liikmesriikide ametiasutustest.

reklaam

Järgmised sammud

Komisjon algatas täna avaliku arutelu valges raamatus esitatud 12 stsenaariumi üle. Konsultatsioon lõpeb 30. juunil 2024. Kaastööd avaldatakse ja need aitavad kaasa tulevastele poliitikameetmetele.

Taust

EL on juba võtnud mitmeid meetmeid, et soodustada traditsiooniliste ühenduvusvõrkude üleminekut tuleviku infrastruktuuridele:

  • 23. veebruaril 2023 algatas komisjon laiaulatusliku uurimusliku konsultatsiooni ühenduvussektori ja selle infrastruktuuri tuleviku üle. tulemused avaldati aasta oktoobris 2023.
  • Koos konsultatsiooniga tutvustas komisjon ka Gigabiti infrastruktuuri seadus (GIA), mille jaoks a leiti poliitiline kokkulepe 5. veebruaril 2024, üks aasta pärast ettepaneku tegemist. GIA tutvustab meetmete kogumit, et lihtsustada ja kiirendada väga suure võimsusega võrkude kasutuselevõttu, vähendades halduskoormust ja kasutuselevõtu kulusid.
  • Kokkulepe saabus samaaegselt lepingu vastuvõtmisega Soovitus gigabitise ühenduse regulatiivse edendamise kohta (gigabitine soovitus), mis annab riiklikele reguleerivatele asutustele juhised, kuidas kavandada olulise turujõuga operaatoritele juurdepääsu hulgimüügi parandusmeetmeid.
  • Lisaks on EL võtnud meetmeid, et tugevdada meie magistraalühenduvust näiteks ülemaailmsete väravate partnerluste kaudu, mis tagavad kvaliteetse ühenduvuse liidu kõigi osadega, sealhulgas äärepoolseimate piirkondade, saarte, rannikualaga liikmesriikide ja ülemeremaade ning territooriumid. CEF-i kaudu rahastatav Global Gateways partnerlus toetab olulisi infrastruktuure, nagu merealused kaablid.

Rohkem informatsiooni

Valge raamat "Kuidas täita Euroopa digitaalse infrastruktuuri vajadusi?"

Soovitus merealuste kaablite infrastruktuuride turvalisuse ja vastupidavuse kohta

Teabeleht

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid