Tag: Egiptus

Volinik Neven Mimica külastab #Egypt'i Egiptuse esimehe #AfricanUnioni raames

Volinik Neven Mimica külastab #Egypt'i Egiptuse esimehe #AfricanUnioni raames

| Võib 8 2019

Rahvusvaheline koostöö- ja arenguvolinik Neven Mimica (pildil) on ametlikul visiidil Egiptusesse. Ajavahemikul 2019 kuni jaanuar 2020 juhatab Egiptus Aafrika Liitu. Volinik Mimica ütles: „Meil on suured lootused Aafrika Liidu eesistujariigile Egiptusele, eriti kui tegemist on investeeringute suurendamise, ettevõtluskliima tugevdamise ja tee jätkamisega […]

Jätka lugemist

Aruanne nrEUEgyptRelations - Investeerimine sotsiaalmajanduslikusse arengusse ja kaasav majanduskasv

Aruanne nrEUEgyptRelations - Investeerimine sotsiaalmajanduslikusse arengusse ja kaasav majanduskasv

| Detsember 13, 2018

EL ja Egiptus tegi tihedama koostöö paljudes valdkondades, eelkõige sotsiaalmajandusliku arengu, teadusuuringute, energeetika, rände, terrorismivastase võitluse ja piirkondlike küsimuste vastu. Täna avaldati aruanne ELi ja Egiptuse vahel ajavahemikuks juunist 2017 kuni mai 2018, milles rõhutatakse ELi-Egiptuse koostöö peamisi arenguid konkreetse [...]

Jätka lugemist

ELi ja Egiptuse koostöö: tihedama partnerluse suunas

ELi ja Egiptuse koostöö: tihedama partnerluse suunas

EL võttis vastu mitmeaastase raamistiku, milles määratletakse Egiptusega finants- ja tehnilise koostöö prioriteedid ajavahemikuks 2017-2020, keskendudes eriti noortele ja naistele. Pärast partnerluse prioriteetide vastuvõtmist Egiptusega juulis 2017 võttis EL vastu ühtse tugiraamistiku (SSF), milles seatakse prioriteedid ja rahalised vahendid [...]

Jätka lugemist

EL ja #Egypt nõustuvad lähiaastatel koostööraamistikuga

EL ja #Egypt nõustuvad lähiaastatel koostööraamistikuga

| Juuli 25, 2017 | 0 Kommentaarid

Euroopa Liit ja Egiptus on lubanud töötada koos, et arendada riigi majandust, edendada stabiilsust, võidelda ekstremismi vastu ja juhtida sisserändajate voogusid. ELi-Egiptuse assotsiatsiooninõukogu kinnitas teisipäeval (25 juuli) Egiptuse ja Euroopa partnerluse prioriteedid järgmise kolme aasta jooksul. Partnerluse prioriteedid on suunatud ühiste probleemide lahendamisele, vastastikuste huvide edendamisele ja pikaajalise stabiilsuse tagamisele [...]

Jätka lugemist

#Russia Ilmub vägesid Egiptuses, silmad Liibüa rolli - allikad

#Russia Ilmub vägesid Egiptuses, silmad Liibüa rolli - allikad

| Märtsil 16, 2017 | 0 Kommentaarid

Venemaa on ilmselt kasutusele eriline jõud lennuväebaasis Lääne Egiptuse piiri lähedal Liibüa viimastel päevadel, USA, Egiptuse ja diplomaatilised allikad ütlevad, liikuda, et oleks lisada USA muret Moskva süvenev roll Liibüas, kirjutab Phil Stewart, Idrees Ali ja Lin Noueihed. USA ja diplomaatiline ametnikud ütlesid [...]

Jätka lugemist

#UfM Kell #COP22: Sõidu jagatud Vahemere tegevuskava kliimameetmete

#UfM Kell #COP22: Sõidu jagatud Vahemere tegevuskava kliimameetmete

Sekretariaat Vahemere Liidu (Vahemere) osaleb aktiivselt selle aasta COP22 määratud kui "COP Action", et käivitada konkreetseid piirkondlikke algatusi ja projekte, mille eesmärk on aidata saavutada Pariisi lepinguga eesmärgid ja Vahemere piirkonnas. Liit Vahemere ja Euroopa Komisjon käivitab Vahemere Liidu Renewable [...]

Jätka lugemist

Komisjon teeb ettepaneku esimene partnerlust teadusuuringute #Mediterranean suurendada toidu ja vee jätkusuutlikkuse

Komisjon teeb ettepaneku esimene partnerlust teadusuuringute #Mediterranean suurendada toidu ja vee jätkusuutlikkuse

Komisjon tegi ettepaneku esimest partnerlust teadusuuringute omalaadne Vahemere piirkonna arendamiseks hädavajaliku uudseid lahendusi säästva veemajanduse ja toiduainete tootmises. Täna esitas komisjon ettepaneku võtta vastu Partnerlus teadusuuringute ja innovatsiooni Vahemere piirkonnas - PRIMA. Esimene koostööprogramm Vahemere piirkonnas [...]

Jätka lugemist