Ühenda meile

Euroopa Parlament

Avamine: Euroopa Parlamendi liikmed tähistavad vaikuseminutiga merel ja rongiõnnetuses hukkunud elusid 

JAGA:

avaldatud

on

President Metsola juhatas istungi avamisel Strasbourgis parlamendiliikmeid vaikuseminutiga, meenutades hiljutisi merel ja Kreekas toimunud rongiõnnetuses hukkunuid. Plenaaristung.

Kuna viimastel nädalatel on merel hukkunud rohkem inimelusid, kutsus president kõiki asjaosalisi üles parlamendi ambitsioonidele vastama ja selle probleemiga tegelema.

President Metsola ütles Kreekat raputanud rongiõnnetusest rääkides, et parlament leinab koos Kreeka rahva ja hukkunute perekondadega. EL on valmis vajadusel abistama, ütles ta.

ÜRO Musta mere teravilja algatus, mis võib aeguda järgmisel nädalal, on andnud miljonitele inimestele juurdepääsu Ukrainast pärit toidule ja esmatarbekaupadele, ütles president. Parlament nõuab selle võimalikult kiiret uuendamist – olukord on kiireloomuline ja kohutav, lisas ta.

Päevakorra muudatused

Kolmapäev

Pealkiri Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused – Euroopa Ülemkogu 23.–24. märtsi 2023. aasta kohtumise ettevalmistamine on muudetud 9. veebruari Euroopa Ülemkogu erikohtumise järeldused ja 23.–24. märtsi 2023. aasta Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamine.

reklaam

Arutelu suuliselt vastatavate küsimuste üle Diskrimineerimise vastu võitlemine ELis – kauaoodatud horisontaalne diskrimineerimisvastane direktiiv Lõpetatakse resolutsiooniga, mille üle hääletatakse aprilli osaistungjärgul.

Komisjoni avaldus teemal Silicon Valley panga ebaõnnestumine ja tagajärjed finantsstabiilsusele Euroopas lisatakse teise punktina pärastlõunal.

nõukogu ja komisjoni avaldused ELi kaitse tugevdamine Ukraina sõja kontekstis: relvade ja laskemoona tootmise ja tarnimise kiirendamine Ukrainasse lisatakse kolmanda punktina pärastlõunal pärast aktuaalset arutelu.

Komisjoni avaldus selle kohta Vajadus komisjoni sise-eeskirjade viivitamatuks reformimiseks, et tagada väidetavate huvide konfliktide läbipaistvus ja vastutus (resolutsioon puudub) lisatakse pärastlõunal viienda punktina.

Info häälte jaotuse kohta on saadaval jaotises “Prioriteetne teave".

Mitme komitee taotlus läbirääkimiste alustamiseks nõukogu ja komisjoniga

Komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi (Reegel 71) avaldatakse täiskogu veebisaidil.

Kui teisipäeva kella 12.00-ks parlamendis läbirääkimiste alustamise otsuse üle hääletamist ei taotleta, võivad komisjonid alustada läbirääkimisi.

Rohkem informatsiooni 

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid