Ühenda meile

Euroopa komisjoni

WTO astub olulisi samme säästva kalapüügi globaalsete kaubanduseeskirjade suunas

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

15. juulil pidas Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) ministrite kohtumist kalandustoetuste teemal, mis kinnitas pühendumust seada kurss läbirääkimiste edukaks saavutamiseks enne WTO ministrite konverentsi algust 2021. aastal.

Ministrid kinnitasid taas oma ühist eesmärki jõuda kokkuleppele, mis aitab sisuliselt kaasa maailma kalavarude jätkuva halvenemise ja majandustegevuse ning nende toetatavate elatusallikate peatamisele. Ehkki mõned lahkarvamused on endiselt olemas, annab läbirääkimiste esimehe esitatud konsolideeritud tekst kindla aluse läbirääkimiste viimaseks etapiks.

Oma asepresidendile ja kaubandusvolinikule Valdis Dombrovskisele (pildil) ütles: „Ülemaailmsete kalavarude kaitsmine on jagatud vastutus ja seetõttu on mitmepoolse tulemuse saavutamine ainus viis kahjulike toetuste probleemiga tegelemiseks. Me tervitame peadirektor Okonjo-Iweala pühendumust kokkuleppe saavutamisele enne 12. ministrite konverentsi ning oleme täielikult selle eesmärgi nimel pühendunud. ÜRO säästva arengu eesmärgi 14.6 sätestatud mandaat peab jääma nende läbirääkimiste suunajaks.

reklaam

Euroopa Liit (EL) on oma ühises kalanduspoliitikas pikka aega seadnud prioriteediks lähenemisviisi, mis tagab kalapüügi keskkonnasäästliku, majandusliku ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse. See on olnud põhjaliku reformiprotsessi tulemus, kaotades järk-järgult kahjulikud toetused positiivsete toetuste kasuks, mis edendavad säästvat kalapüüki, ja tugevdades kalapüügitegevuse juhtimise süsteeme. Selle positiivse kogemuse põhjal toetab EL ka seda, et WTO eeskirjad peavad põhinema jätkusuutlikkusel. 

Loe avaldust Valdis Dombrovskis.

reklaam

Euroopa komisjoni

Uus Euroopa Bauhaus: uued meetmed ja rahastamine jätkusuutlikkuse sidumiseks stiili ja kaasamisega

avaldatud

on

logo

Komisjon võttis vastu teatise, milles esitatakse uue Euroopa Bauhausi kontseptsioon. See hõlmab mitmeid poliitikameetmeid ja rahastamisvõimalusi. Projekti eesmärk on kiirendada erinevate majandussektorite, nagu ehitus ja tekstiil, ümberkujundamist, et tagada kõigile kodanikele juurdepääs ringikujulistele ja vähem süsinikumahukatele kaupadele.

Uus Euroopa Bauhaus toob Euroopa rohelisele kokkuleppele kaasa kultuurilise ja loomingulise mõõtme, mille eesmärk on näidata, kuidas jätkusuutlik innovatsioon pakub käegakatsutavaid ja positiivseid kogemusi meie igapäevaelus.

Rahastamiseks eraldatakse umbes 85 miljonit eurot aastateks 2021–2022 ELi programmidest pärit uute Euroopa Bauhausi projektide jaoks. Paljudes teistes ELi programmides integreeritakse Uus Euroopa Bauhaus konteksti või prioriteedina ilma eelnevalt kindlaksmääratud eelarveta.

reklaam

Rahastatakse erinevatest ELi programmidest, sealhulgas Horizon Europe teadusuuringute ja innovatsiooni programm (eelkõige Euroopa horisondi missioonid) LIFE programm keskkonna ja kliimameetmete jaoks ning Euroopa Regionaalarengu Fond. Lisaks kutsub komisjon liikmesriike üles kasutama territoriaalse ja sotsiaalmajandusliku arengu strateegiates Euroopa uue Bauhausi põhiväärtusi ning koondama oma taastamis- ja vastupanuvõimekavade asjakohased osad ning ühtekuuluvuspoliitika programmid. ehitada kõigile parem tulevik.

Komisjon kehtestab a Uus Euroopa Bauhausi labor: „mõtle ja tee”, et luua, prototüüpida ja katsetada uusi tööriistu, lahendusi ja poliitilisi soovitusi. Lab jätkab liikumise koostöövaimu, mis koondab erinevaid eluvaldkondi ja jõuab ühiskonna, tööstuse ja poliitika poole, et ühendada inimesi ja leida uusi võimalusi koos loomiseks.

Teatis on inspireeritud jaanuarist juulini kestnud kaasprojekteerimise etapis saadud sisendist, kus komisjon sai üle 2000 kaastöö kogu Euroopast ja mujalt.

reklaam

Kasvava liikumise soodustamine

Jaanuaris 2021 käivitati uue Euroopa Bauhausi kaasprojekteerimise etapp, et teha kindlaks ja mõelda nende eluruumide esteetiliste, jätkusuutlike ja kaasavate lahenduste üle ning aidata kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe saavutamisele. Arenduse esimene osa kutsus kõiki üles ühinema vestlusega, et koosmõju ümber mõelda. Need vahetused võeti arvesse täna vastu võetud uue Euroopa Bauhausi teatises.

Kaasloomine jääb oluliseks ning see areneb esimeste konkreetsete tulemuste valguses, hinnangute ja ülevaadete kaudu. Seetõttu süvendab komisjon tööd pühendunud isikute, organisatsioonide ja ametiasutuste kasvava uue Euroopa Bauhausi kogukonnaga. 

Liikumine ammutab inspiratsiooni ka olemasolevatest ilusatest, jätkusuutlikest ja kaasavatest kohtadest ja projektidest Euroopas. Esimesed uued Euroopa Bauhausi auhinnad tähistavad neid saavutusi, andes auhindu kümnes kategoorias, alates toodetest ja elustiilist kuni „leiutatud kohtumis- ja jagamiskohtadeni”. Uute Euroopa Bauhausi tõusva tähe programm, mis on avatud ainult alla 30-aastastele, toetab ja julgustab nooremat põlvkonda jätkama uute ideede ja põnevate kontseptsioonide arendamist. Võitjad saavad auhinnad kätte auhinnatseremoonial 16. septembril.

Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Uus Euroopa Bauhaus ühendab suure visiooni Euroopa rohelisest kokkuleppest käegakatsutavate muutustega kohapeal. Muutused, mis parandavad meie igapäevaelu ja mida inimesed saavad puudutada ja tunda - hoonetes, avalikes kohtades, aga ka moes või mööblis. Uue Euroopa Bauhausi eesmärk on luua uus elustiil, mis sobitab jätkusuutlikkuse ja hea disainiga, vajab vähem süsinikku ning on kaasav ja kõigile taskukohane. ”

Innovatsiooni, teadusuuringute, kultuuri, hariduse ja noorte volinik Mariya Gabriel ütles: „Ühendades teaduse ja innovatsiooni kunsti ja kultuuriga ning lähenedes terviklikult, loob New European Bauhaus lahendusi, mis pole mitte ainult jätkusuutlikud ja uuenduslikud, vaid ka ligipääsetavad, taskukohane ja elu parandav meile kõigile. ”

Ühtekuuluvuse ja reformide volinik Elisa Ferreira ütles: „Uus Euroopa Bauhaus tugevdab oma valdkondadevahelise ja kaasava lähenemisviisi kaudu kohalike ja piirkondlike kogukondade, tööstusharude, uuendajate ja loovate mõtete rolli, kes teevad koostööd meie elukvaliteedi parandamiseks. Ühtekuuluvuspoliitika muudab uued ideed kohalikul tasandil teoks. ”

Rohkem informatsiooni

Teatis uue Euroopa Bauhausi kohta

Lisa 1-Aruanne kaasprojekteerimise etapi kohta

Lisa 2 - ELi programmide mobiliseerimine

Lisa 3 - Uus Euroopa Bauhausi poliitika ökosüsteem

Küsimused ja vastused

Uus Euroopa Bauhausi veebisait

Kõrgetasemeline ümarlaud

President von der Leyeni kõne liidu olukorra kohta

Jätka lugemist

Euroopa komisjoni

ELi olukord: võitlus COVID-19 vastu, taastumine, kliima ja välispoliitika

avaldatud

on

Iga -aastasel Euroopa Liidu olukorra arutelul küsitlesid Euroopa Parlamendi liikmed komisjoni presidendi von der Leyeni ELi kõige vahetumate väljakutsete üle, Plenaaristung  AFCO.

Komisjoni president Ursula von der Leyen alustas oma teist Euroopa Liidu seisukõnet, tuues esile, et sajandi suurima ülemaailmse tervisekriisi, aastakümnete sügavaima ülemaailmse majanduskriisi ja kõigi aegade raskeima planeedikriisi ajal „otsustasime selleni minna. koos. Nagu üks Euroopa. Ja me võime selle üle uhked olla. ” Ta rõhutas, et Euroopa on vaktsineerimismäärade osas maailmas juhtpositsioonil, jagades samal ajal poole oma vaktsiinitoodangust ülejäänud maailmaga. Nüüd on esmatähtis kiirendada ülemaailmset vaktsineerimist, jätkata jõupingutusi Euroopas ja valmistuda hästi tulevasteks pandeemiateks.

Tulevikku vaadates märkis ta, et „digitegemine on väljamõeldis”, ja kuulutas välja uue Euroopa kiibiseaduse, mis koondab Euroopa maailmatasemel uurimis-, projekteerimis- ja testimisvõimekuse ning koordineerib ELi ja riikide investeeringuid pooljuhtidesse. Kliimamuutuste teemal tegi von der Leyen selgeks, et „kuna see on inimese loodud, saame me sellega midagi ette võtta”. Ta rõhutas, et rohelise kokkuleppega oli EL esimene suur majandus, kes esitas selles valdkonnas põhjalikud õigusaktid, ning lubas toetada arengumaid, kahekordistades bioloogilise mitmekesisuse rahastamise ja lubades kuni 4. aastani täiendavalt 2027 miljardit eurot kliima rahastamiseks. üleminek.

reklaam

Rääkides välis- ja julgeolekupoliitikast, kutsus ta üles Euroopa küberkaitsepoliitikat ja uut Euroopa küberresistentsuse seadust ning teatas Prantsusmaa eesistumise ajal Euroopa kaitset käsitlevast tippkohtumisest.

Manfred WEBER (EPP, DE) juhtis tähelepanu COVID-19 kriisi sotsiaalsetele ja majanduslikele tagajärgedele ning ütles, et Euroopal on vaja kiiresti luua uusi töökohti, ka tervishoiusektoris, kus EL on COVID-19 vaktsiinidega juhtpositsioonil. Ta palus ELi ja USA kaubanduse hädaolukorra programmi transpordi ja liikuvuse ning digitaalsektori jaoks ning bürokraatia vähendamise plaani. Euroopa kaitset tuleks tugevdada kiirreageerimisjõududega ja Europolist sai Euroopa FBI, järeldas ta.

Iratxe GARCÍA (S&D, ES) hindas ELi võitlust pandeemia ja selle tagajärgede vastu positiivselt: „70% elanikkonnast on vaktsineeritud, liikumisvabadus on taas reaalsus ja NextGenerationEU vahendeid juba jagatakse”. Üleminek rohelisele majandusele on samuti õigel teel, lisas ta, kuid "me ei ole teinud piisavalt kodanike heaolu tagamiseks", märkides, et kriis on ebavõrdsust veelgi süvendanud ja kõige haavatavamaid.

reklaam

Dacian CIOLOŞ (uuendamine, RO) kurtis, et komisjon on liiga sageli tegelenud nõukoguga diplomaatiaga, selle asemel, et parlamendiga poliitikat kujundada. Rõhutades, et Euroopa väärtused on meie liidu alustalad, kutsus ta komisjoni tungivalt üles kasutama rahastamise peatamiseks tingimusmehhanismi, mis on loodud selleks, et kaitsta ELi eelarvet õigusriigi põhimõtete rikkumise eest peaaegu aasta, kuid seda ei rakendatud. illiberaalsed liikumised mitmel pool Euroopas, kus kohtusüsteemi sõltumatus on õõnestunud, ajakirjanikke mõrvatud ja vähemusi diskrimineeritud.

Philippe LAMBERTS (rohelised/EFA, BE) nõudis rohkem kliimaalaseid ambitsioone: "kiirem, kõrgem, tugevam: on viimane aeg rakendada olümpiaeesmärke meie jõupingutustele planeedi päästmiseks". Samuti palus ta muudatusi eelarve- ja sotsiaalsüsteemides, et tagada kõigile inimväärne elu. Välispoliitika kohta märkis Lamberts, et ainult suveräänsust jagades sai EList saada maailmaareenil raskekaallane, ning tegi selgeks, et „Euroopa kindlusest” ei saa kunagi lugupeetud geopoliitilist tegijat. ”Lõpuks avaldas ta kahetsust, et ELi riigid peamine mure Afganistani pärast on vältida seda, et afgaanid Euroopa territooriumile jalgu paneksid.

ELi kodanikud ei vaja lillelisi kõnesid, nad lihtsalt tahavad, et nad jäetaks rahule Jörg MEUTHEN (ID, DE). Ta kritiseeris komisjoni plaane „suurte kulutuste” kohta - rohelise kokkuleppe, taastamisfondi, „55 -le sobiva” jaoks, mille kodanikud peaksid lõpuks kinni maksma. Ta hoiatas kasvava bürokraatia eest ja taunis üleminekut rohelisele energiale, paludes rohkem tuumaenergiat.

Raffaele FITTO (ECR, IT) hoiatas, et „NextGenerationEU vahenditest üksi ei piisa”, ja nõudis stabiilsuspakti reformimist. Samuti kutsus ta üles muutma riigiabi eeskirju ja autonoomsemat kaubanduspoliitikat. "Keskkonnamuutusi ei saa lahendada, võtmata arvesse maailmas toimuvat ja eriti selle mõju meie tootmissüsteemile," lisas ta. Õigusriigi ja Poola osas mõistis Fitto hukka "poliitilise pealesurumise enamuse poolt, mis ei austa üksikute riikide pädevust".

Järgi Martin SCHIRDEWAN (vasakpoolsed, DE), Pr von der Leyen on ennast kiitnud, kuid pole tänastele probleemidele vastuseid andnud. Ta nõudis vaktsiinide patendikaitse kaotamist ja avaldas kahetsust, et kümme Euroopa rikkamat miljardäri on pandeemia ajal oma varandust veelgi suurendanud, samal ajal kui iga viies laps ELis kasvab vaesuses või on selle ohus.

Kõlarid

Ursula VON DER LEYENEuroopa Komisjoni president

Manfred Weber (EPP, DE)

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)

Dacian CIOLOŞ (Uuendamine, RO)

Philippe LAMBERTS (Rohelised / EFA, BE)

Jörg MEUTHEN (ID, DE)

Raffaele FITTO (ECR, IT)

Martin SCHIRDEWAN (Vasak, DE)

Rohkem informatsiooni 

Jätka lugemist

Digitaalne majandus

Komisjon pakub välja tee digitaalsele kümnendile, et saavutada ELi digitaalne ümberkujundamine aastaks 2030

avaldatud

on

15. septembril tegi komisjon ettepaneku tee digitaalsele aastakümnele, mis on konkreetne plaan meie ühiskonna ja majanduse digitaalseks ümberkujundamiseks aastaks 2030. Kavandatud tee digitaalsele aastakümnele tähendab ELi digitaalsed ambitsioonid aastaks 2030 konkreetsesse kohaletoimetamismehhanismi. Sellega luuakse juhtimisraamistik, mis põhineb iga -aastasel koostöömehhanismil liikmesriikidega, et jõuda aastani 2030 Digitaalse kümnendi eesmärgid liidu tasandil digioskuste, digitaalse infrastruktuuri, ettevõtete digitaliseerimise ja avalike teenuste valdkonnas. Samuti on selle eesmärk tuvastada ja rakendada suuremahulisi digitaalseid projekte, millesse on kaasatud komisjon ja liikmesriigid. Pandeemia tõstis esile digitehnoloogia keskset rolli jätkusuutliku ja jõuka tuleviku loomisel. Eelkõige paljastas kriis lõhe digitaalselt sobivate ettevõtete ja nende vahel, kes ei ole veel digitaalseid lahendusi kasutusele võtnud, ning tõi esile lõhe hästi ühendatud linna-, maapiirkondade ja kaugemate piirkondade vahel. Digitaliseerimine pakub palju uusi võimalusi Euroopa turul, kus 500,000. aastal jäi täitmata enam kui 2020 XNUMX küberjulgeoleku- ja andmeekspertide vaba ametikohta. Kooskõlas Euroopa väärtustega peaks tee digitaalsele aastakümnele tugevdama meie juhtpositsiooni digitaalvaldkonnas ning edendama inimkeskset ja jätkusuutlikku digipoliitikat kodanike ja ettevõtete mõjuvõimu suurendamine. Lisateavet selle kohta saate Pressiteade, Küsimused ja vastused ja Faktileht. Saadaval on ka president von der Leyeni kõne liidu olukorra kohta Internetis.

reklaam

Jätka lugemist
reklaam
reklaam
reklaam

Trendid