Ühenda meile

keskkond

Ettevõtete hoolsuskohustuse seaduse ootamatu viimane voor paneb ELi usaldusväärsuse proovile

JAGA:

avaldatud

on

Homme, 9. veebruaril otsustavad liikmesriigid ettevõtete jätkusuutlikkuse hoolsuskohustuse direktiivi (CSDDD) saatuse, mis kohustab ettevõtteid tuvastama, ennetama, leevendama ja lõpetama keskkonnakahju ja inimõiguste rikkumisi oma väärtusahelas. Üliolulisel kohtumisel otsustatakse, kas EL suudab tagada seaduse, millest on kasu nii ettevõtetele, turgudele, mõjutatud kogukondadele kui ka keskkonnale. Kui tehing lükatakse tagasi, võib nelja-aastane seadusandlik jõupingutus tõhusa seaduse kehtestamiseks lõppeda asjata. 

Parlament ja nõukogu jõudsid seaduse osas poliitilisele kokkuleppele 2023. aasta detsembris, kusjuures suuremad riigid tagasid, et nende prioriteedid kajastuvad kokkuleppes hästi. Sellest hoolimata üritavad mõned konservatiivsed hääled uusi reegleid saboteerida, levitades neid viimasel hetkel väärinformatsioon ja põhjendamatud hirmud seoses seaduse mõjuga. See hõlmab seaduse mõju liialdamist halduskoormusele või VKEdele, mis ei kuulu otseselt seaduse reguleerimisalasse ja mida juba lõplikus tekstis toetavad erinevad meetmed. 

"Üheteistkümnenda tunni rünnak hoolsuskohustuse seaduse vastu näib olevat ajendatud lühinägelikest ja populistlikest manöövritest, mis põhinevad vigasel põhjendusel, mis ei tunnista seaduse väärtust ettevõtetele, inimestele ja planeedile," ütles säästva rahanduspoliitika ametnik Uku Lilleväli. WWF Euroopa poliitika büroos. „Kas EL aitab oma ettevõtetel üle minna riskikindlamatele ja vähem kahjulikele ärimudelitele või alistub eksitavatele arusaamadele, et konkurentsivõime nõuab vabadust inimõigusi ja planeeti jalge alla tallata? Kaalul on komisjoni, nõukogu ja parlamendi – lõppkokkuvõttes kogu ELi – usaldusväärsus.

WWF on kritiseerinud poliitilist kokkulepet, mille parlament ja liikmesriigid saavutasid kolmepoolsetel läbirääkimistel 2023. aasta detsembris.[1] Kuigi seadus aitaks ettevõtetel üle minna neto nullile, välistaks hoolsuskohustuse reeglid finantstegevuse reguleerimisalast ega suudaks tõhusalt tegeleda ettevõtete keskkonnakuritarvitamisega.

Sellest hoolimata hoolsuskohustuse seadus on oluline samm ELi õigusraamistikus, julgustades ettevõtteid minema pelgalt aruandlusnõuetest kaugemale ja astuma ennetavaid samme teadlikumate, riskikindlamate ja vastutustundlikumate äritavade suunas. Tugev seadus on oluline tugevama ELi ühtse turu edendamiseks, tagades ettevõtetele tõhusa jätkusuutlikkuse mõjude ja riskide juhtimise ning pakkudes tõhusamat kaitset neile, keda mõjutab kahjulik majandustegevus.

Foto: Kris-Mikael Krister on Unsplash

reklaam

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid