Ühenda meile

energia

Komisjon suurendab jõupingutusi kütteostuvõimetusega võitlemiseks ja tarbijakaitse tugevdamiseks

JAGA:

avaldatud

on

Enne talve tugevdab komisjon oma meetmeid energiatarbijate, eriti haavatavate tarbijate kaitsmiseks. Uue vastuvõtmisega Soovitus Kütteostuvõimetuse osas tugevdab komisjon oma kohustust tagada, et üleminek puhtale energiale oleks õiglane ja õiglane kõigi jaoks.

Soovituses tuuakse välja head tavad struktuuriliste täiustuste tegemiseks, mida liikmesriigid saavad rakendada tegeleda kütteostuvõimetuse algpõhjustega. Samuti tõstetakse esile investeeringuid struktuurimeetmetesse, et võidelda kodude ja seadmete madala energiatõhususega. Muud meetmed hõlmavad selge teabe esitamist energiaarvete ja energiasäästutavade kohta ning kodanike julgustamist liituma energiakogukondadega või nihkuma taastuvenergia lahendustele. Soovitus, millele on lisatud üksikasjalik Talituste töödokument, annab ka soovitusi, kuidas saaks ELi eelarvet riiklikul tasandil võimendada.

Justiitsvolinik Didier Reynders ja energeetikavolinik Kadri Simson (pildil) esitas soovituse sidusrühmadele kütteostuvõimetust käsitleval üritusel. Nad olid tunnistajaks ka sidusrühmade uuendatud ühisdeklaratsioonile allakirjutamisele tõhustatud tarbijakaitse kohta talvel. See algatus, algas detsembris 2022, koondab tarbijaid, reguleerivaid asutusi, energiatarnijaid ja turustajaid esindavad peamised sidusrühmad makseraskuste ja arvete edasilükkamise ühtsete põhimõtete ümber ning tagamaks, et ükski neist ei oleks energiavarustusest lahti ühendatud.

Volinik Reynders ütles: „Eelmise aasta energiahindade tõusu ja elukalliduse kriisi tõttu on miljonid tarbijad näinud vaeva, et ots otsaga kokku tulla. Kui eelmise talvega võrreldes on olukord paranenud, siis elukallidus on endiselt kõrge ja energiahinnad on endiselt kõrgemad kui enne kriisi. Paljud tarbijad, eriti haavatavas olukorras olevad tarbijad, seisavad tõenäoliselt silmitsi raskustega oma maja soojana hoidmisel ja energiaarvete tasumisel. Peame jätkuvalt tegema kõik endast oleneva, et kaitsta abivajavaid tarbijaid.

Volinik Simson ütles: „Energiapuudus ei ole ELis uus nähtus ega seotud ainult energiahindadega, vaid see oli viimastel aastatel tähelepanu keskpunktis, kuna Venemaa on oma energiavarusid relvastanud. Seda esineb kõigis liikmesriikides ja see suurendab survet neile, kes on juba haavatavas olukorras. Oleme tegutsenud selle nimel, et tuua energiaturule rohkem stabiilsust, ning nüüd liigume kriisimeetmetest kaugemale, et tuua tarbijatele hindade prognoositavust pikemas perspektiivis. Tänane soovitus keskendub pikaajalistele struktuurimeetmetele, nagu juurdepääsu tagamine energiatõhusatele eluasemele ja seadmetele ning taastuvenergiale, mis aitab anda kõigile inimestele võimaluse juhtida Euroopas üleminekut puhtale energiale.

Lisateavet leiate siin.

reklaam

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid