Ühenda meile

energia

Tuuma- ja gaasi märgistamine tulevikus roheliseks energiaks 

JAGA:

avaldatud

on

Pärast Euroopa Parlamendi ajaloolist hääletust liiguvad Euroopa tööstused uue ümberkujundamise suunas, mis hõlmab tuuma- ja gaasienergiat kui "rohelist" energiat, lükates tagasi ettepaneku olla vastu tuuma- ja gaasienergia kaasamisele keskkonnasäästliku majandustegevusena. Kahtlemata kuulub tööstusharudele EL-i eesistujariik Prantsusmaa oma intensiivse lobitöö eest "sonettide pärakuks", mis teeb vastuolulise otsuse võimalikuks. Vahepeal vastuseis sellele perspektiivile keskendub hagile soovimatu arengu tõkestamiseks Euroopa Kohtu (ECJ) tasandil - kirjutab Anna Van Densky.

Tuumaenergia ja gaasi tulevane märgistamine "roheliseks" energiaks on Prantsusmaa tuumalobby ja USA kildagaasi edendajate vaheline titt. Pööre tekitas raevu keerises roheliste erakondade nimel, kes kaotasid oma asja võimsatele vastastele, mida toetasid riigitegelased.

Euroopa Parlamendi juulis Strasbourgis toimunud täiskogu istungil ei esitanud parlamendiliikmed vastuväiteid komisjoni delegeeritud taksonoomiaseadusele, mille kohaselt lisatakse teatavatel tingimustel konkreetsed tuuma- ja gaasienergiaga seotud tegevused keskkonnasäästlike majandustegevuste loetellu, mis on hõlmatud nn. nimetatakse EL taksonoomiaks. Algselt kavandati taksonoomia ELi kliima- ja energiaeesmärkide saavutamiseks aastaks 2030, saavutades need asjakohaste investeeringute kaudu jätkusuutlikesse projektidesse, mis on vastupidavad võimalikele keskkonnaõnnetustele.

Kuna komisjon rõhutab, et gaasi- ja tuumaenergiaga seotud tegevustesse tehtavatel erainvesteeringutel on keskkonnasäästlikus üleminekus oma roll, on ta teinud ettepaneku liigitada teatavad fossiilgaasiga ja tuumaenergiaga seotud tegevused kliimamuutuste leevendamisse kaasaaitamiseks üleminekuperioodiks.

Teatavate gaasi- ja tuumaalaste tegevuste kaasamine on aga ajaliselt piiratud ning sõltub konkreetsetest tingimustest ja läbipaistvusnõuetest, selgitab komisjon.

reklaam

Resolutsiooni poolt hääletas 278 saadikut, vastu 328 ja erapooletuks jäi 33 saadikut. Et parlament saaks komisjoni ettepanekule veto panna, oli vaja 353 parlamendiliikme absoluutset häälteenamust. Kui parlament ega nõukogu ei esita ettepanekule 11. juuliks 2022 vastuväiteid, jõustub taksonoomia delegeeritud seadus ja seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2023.

Taksonoomia määrus on osa komisjoni jätkusuutliku majanduskasvu rahastamise tegevuskavast ning selle eesmärk on hoogustada rohelisi investeeringuid ja vältida nn rohepesu.

Viimane sõna on aga ütlemata! Kohtumenetlus EL-i taksonoomia otsuse vastu on pooleli: Luksemburgi valitsus on alustanud Euroopa Komisjoni vastu hagi ettevalmistamist. Selle sammuga on ühinenud Austria kolleegid. Märatsevad parlamendiliikmed, kes kutsuvad oma valitsusi tegutsema, ei looda, et EL-i nõukogu tasandil saab poliitikat tõkestada, ning näevad Euroopa Kohtus (ECJ) ülimat instantsi, mis suudab takistada tuuma ja gaasi nimekirja kandmist. rohelised” energiad.

Poliitiline võitlus tõeliselt rohelise tegevuskava nimel jätkub.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid