RSSMaksu- dodging

#FairTaxation - EL-i ajakohastatud nimekiri koostööst #TaxJurisdictions

#FairTaxation - EL-i ajakohastatud nimekiri koostööst #TaxJurisdictions

| Veebruar 18, 2020

EL-i rahandusministrid ajakohastasid täna (18. veebruaril) ELi koostööd mittetegevate maksualaste jurisdiktsioonide nimekirja. Koostööst hoidunud maksualaste kohtualluvuste loetellu on lisatud neli riiki või territooriumi - Kaimanisaared, Palau, Panama ja Seišellid -, kuna nad ei vastanud ettenähtud tähtajaks nõutud standarditele. Need liituvad kaheksa jurisdiktsiooniga - Ameerika Samoa, Fidži, […]

Jätka lugemist

Saate #Multinationals avalikustada, kus nad maksavad #Taksud, ütlevad parlamendiliikmed liikmesriikidele

Saate #Multinationals avalikustada, kus nad maksavad #Taksud, ütlevad parlamendiliikmed liikmesriikidele

| Oktoober 24, 2019

Parlamendiliikmed võtsid täna (oktoobris 24) vastu resolutsiooni, milles kutsuti liikmesriike üles töötama välja juba pikka aega mööduvaid eeskirju, mis kohustavad rahvusvahelisi ettevõtteid avalikustama, milliseid makse nad igas riigis maksavad. Resolutsioonis, mis võeti vastu 572 poolt, 42 vastu ja 21, erapooletuid, kutsutakse liikmesriike tungivalt üles leppima kokku seisukohas seadusandliku ettepaneku suhtes, milles nõutakse avalikku aruandlust riikide kaupa […]

Jätka lugemist

Roheline tuli #PermanentTaxComitee jaoks

Roheline tuli #PermanentTaxComitee jaoks

| September 18, 2019

Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni koordinaatorid on kokku leppinud alalise maksu- ja finantskuritegude alamkomitee loomises. Parlamendi esimeeste konverents peab nüüd allkomitee heaks kiitma ja täpsed volitused tuleb veel kokku leppida. Allkomitee järgneb kolmele erikomiteele […]

Jätka lugemist

ELi maksude läbipaistvuse tööriistad on tõhusad võitluses #TaxEvasion ja #TaxAvoidance

ELi maksude läbipaistvuse tööriistad on tõhusad võitluses #TaxEvasion ja #TaxAvoidance

| September 17, 2019

Komisjoni avaldatud hinnangu kohaselt annavad ELi maksustamise läbipaistvuse eeskirjad liikmesriikide vahelisele automaatsele teabevahetusele lisaväärtuse, kui rääkida riikide võimest maksudest hoidumise vastu võidelda. Aruanne on esimene ülevaade ühiselt kokku lepitud õigusaktist, mis toetab kohustuslikku automaatset maksuteabe vahetamist […]

Jätka lugemist

#TaxCrimes - parlamendiliikmed soovivad ELi finantspolitsei ja rahapesu andmebürood

#TaxCrimes - parlamendiliikmed soovivad ELi finantspolitsei ja rahapesu andmebürood

| Märtsil 27, 2019

Teisipäeval (26 märts) võttis Euroopa Parlament vastu üksikasjaliku tegevuskava õiglasema ja tõhusama maksustamise ning finantskuritegude vastu võitlemiseks. 505i poolt 63i poolt vastu võetud ja 87i erapooletuid vastu võetud soovitused valmistasid aasta jooksul ette rahanduskuritegude, maksudest kõrvalehoidmise ja maksudest kõrvalehoidmise erikomisjon (TAX3). Need ulatuvad […]

Jätka lugemist

#FairTaxation - EL ajakohastab mitte-kooperatiivsete maksualaste jurisdiktsioonide nimekirja

#FairTaxation - EL ajakohastab mitte-kooperatiivsete maksualaste jurisdiktsioonide nimekirja

| Märtsil 14, 2019

ELi rahandusministrid on ajakohastanud ELi mittekooperatiivsete maksualaste jurisdiktsioonide nimekirja, mis põhineb komisjoni juhitud intensiivsel analüüsil ja dialoogil. Nimekiri on osutunud tõeliseks eduks, kuna paljud riigid on muutnud oma seadusi ja maksusüsteeme, et täita rahvusvahelisi standardeid. Eelmise aasta jooksul oli komisjon […]

Jätka lugemist

#TaxCrimes - erikomisjon nõuab Euroopa finantspolitsei

#TaxCrimes - erikomisjon nõuab Euroopa finantspolitsei

| Veebruar 28, 2019

Euroopa Parlamendi maksukuritegude erikomisjon tahab, et kolmapäeval (27 veebruar) asutataks ÜRO maksukomisjon ÜROs AP AP / Euroopa Parlamendi ja Euroopa Parlamendi erikomisjonis üksikasjaliku teekaardi õiglasema ja tõhusama maksustamise suunas ning võitlemaks finantskuriteod. Finantskuritegude erikomisjoni poolt vastu võetud soovitused, […]

Jätka lugemist