Ühenda meile

Kuritegevus

Töötamist viinamarjaistandustes ja farmides kontrolliti kogu Euroopas

JAGA:

avaldatud

on

9. – 16. Septembrini 2021 toetas Europol üleeuroopalisi koordineeritud tegevuspäevi inimkaubanduse vastu tööjõu ekspluateerimiseks põllumajandussektoris. Prantsusmaa juhitud operatsioonis osales suur hulk õiguskaitseasutusi, sealhulgas politsei, sisserände- ja piirivalve, tööinspektsioonid ja maksuametid Bulgaariast, Küproselt, Soomest, Itaaliast, Lätist, Hollandist ja Hispaaniast. Tegevuspäevi toetas ka Euroopa Tööamet. Kohapealses operatiivtegevuses osales ligi 2 ametnikku riigiasutustest.

Tegevusnädala tulemuseks oli:

  • 12 vahistamist (kaheksa Prantsusmaal ja neli Hispaanias)
  • Tuvastati 54 kahtlustatavat inimkaubitsejat (27 Prantsusmaal, 21 Itaalias, kaks Lätis, neli Hispaanias)
  • Tuvastati 269 võimalikku ekspluateerimise ohvrit, neist 81 inimkaubanduse ohvrit (17 Küprosel, 91 Prantsusmaal, 134 Itaalias, 24 Hispaanias ja kolm Lätis)
  • Kontrollitud on 704 asukohta (viinamarjaistandused, talud jt)
  • Kontrollitud 273 sõidukit
  • 4,014 inimest kontrollisid
  • Algatati 126 uut uurimist (14 Soomes, 93 Prantsusmaal, kaks Itaalias, üheksa Lätis, neli Hollandis ja neli Hispaanias)

Keskenduge hooajatöötajatele

Õiguskaitseorganid viisid läbi kontrolle töökohtades, mis olid ekspluateerimise suhtes haavatavamad, näiteks farmides ja viinamarjaistandustes. Kontrollides keskenduti töötajate töötingimustele. Kolmandate riikide kodanikud on hooajatööde puhul ärakasutamise suhtes kõige haavatavamad, samal ajal kui ELi kodanikke ekspluateeritakse põllumajandussektoris aastaringselt. Tegevuspäevad olid suunatud inimkaubandusega seotud kuritegelikele võrgustikele ja vahendajatele, kes on spetsialiseerunud ebaseaduslikul turul töö vahendamisele. Tööjõu ärakasutamine on väga tulus kuritegelik tegevus, mis kahjustab ohvrite tervist ja õigusi. Eduka operatsiooniga Prantsusmaal lammutati kuritegelik võrgustik, mis on toonud ohvritele ja ametivõimudele hinnanguliselt 5 miljonit eurot kahju. Võrgustiku vastu suunatud meetmete käigus otsisid ametivõimud läbi 25 asukohta ning arreteerisid viinamarjakasvatajad, teenusepakkujad ja vahendajad.

Võitlus inimkaubanduse vastu tööjõu ekspluateerimiseks nõuab eri ametiasutuste konsolideeritud, piiriülest pingutust. Selle tegevusnädala jooksul korraldas Euroopa Tööamet esimese ühise kontrolli, mis toimus Prantsusmaal ja milles osalesid Bulgaaria üldtööinspektsiooni ametnikud. 

Europol koordineeris tegevuspäevi ja hõlbustas osalevate riikide vahelist teabevahetust. Europol pakkus ööpäevaringselt analüütilist ja operatiivset tuge ning hõlbustas osalevate asutuste vahelist suhtlust reaalajas.
 

Madalmaades Haagis asuv Europol toetab Europoli 27 ELi liikmesriiki võitluses terrorismi, küberkuritegevuse ning muude raskete ja organiseeritud kuritegevuse vormidega. Europol teeb koostööd ka paljude kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Alates mitmesugustest ohuhinnangutest kuni luureandmete kogumise ja operatiivtegevuseni on Europolil vahendid ja ressursid, mida ta vajab Euroopa turvalisemaks muutmiseks.

reklaam

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid