Ühenda meile

kuupäev

Euroopa andmestrateegia: kohaldatakse andmehaldusseadust

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

. Andmete haldamise seadus jõustus 24. septembril 2023 Määrus loob uue Euroopa viisi andmehalduseks, mis põhineb usaldusel andmete jagamise vastu.

Selle eesmärk on luua turvaline keskkond andmete jagamiseks sektorite ja liikmesriikide vahel, et tuua kasu ühiskonnale ja majandusele. Andmehalduse seadus lubab ka uudsetel andmevahendajatel tegutseda andmemajanduses usaldusväärsete tegijatena. Andmealtruismiga tegelevad üksused võivad end vabatahtlikult registreerida andmealtruismiga tegelevateks organisatsioonideks. See tagab maksimaalse usalduse minimaalse halduskoormusega. Andmete altruismiga seotud reeglid aitavad üksikisikutel ja ettevõtetel annetada andmeid turvalisel ja usaldusväärsel viisil, et aidata kaasa laiemate ühiskondlike eesmärkide saavutamisele, näiteks pandeemiaga võitlemisele. Samuti tõhustatakse selliste avaliku sektori andmete taaskasutust, mida ei saa avaandmetena kättesaadavaks teha. Kõik need vahendid suurendavad andmevoogusid, toetades seeläbi Euroopa ühiste andmeruumide, nagu tootmine, kultuuripärand, põllumajandus ja tervishoid, arengut.

Määrusega luuakse ka Euroopa Andmeinnovatsiooninõukogu. Ta annab välja suunised Euroopa ühiste andmeruumide arendamiseks ning määratleb standardid ja koostalitlusvõime nõuded valdkondadevaheliseks andmete jagamiseks.

Väärtused ja läbipaistvus Asepresident Věra Jourová ütles: „Et saada tõeliselt uuenduslikuks mandriks, vajame õiglast andmepõhist majandust. Andmehalduse seadus aitab luua usaldust, et kõiki andmeid jagataks kooskõlas Euroopa väärtustega. Seadus on verstapost turvalise ja usaldusväärse digitaalse ühtse turu loomisel.

Siseturu volinik Thierry Breton lisas: „Tänane päev tähistab verstaposti Euroopa ühtse andmeturu ülesehitamisel. Andmehalduse seaduse jõustumisega suurendame usaldust andmete jagamise vastu ning loome andmemajanduse, mis on meie tingimustel uuenduslik ja avatud.

Andmehaldusseadus oli pakutud novembris 2020. Ettepanek a Andmeseadus, teine ​​oluline seadusandlik algatus Euroopa andmete strateegia, võeti vastu 2022. aasta veebruaris ja poliitiline kokkulepe Jõuti 28. juunil 2023. Kui andmehaldusseadus loob protsessid ja struktuurid andmete jagamist hõlbustamiseks, siis andmeseadus selgitab, kes ja millistel tingimustel saab andmetest väärtust luua.

reklaam

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid