Ühenda meile

Tšehhi

NextGenerationEU: Tšehhi president von der Leyen esitama komisjoni hinnangu riiklikule taastamiskavale

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Täna (19. juulil) ütles komisjoni president Ursula von der Leyen (pildil) Tšehhias, et esitada komisjoni hinnang riikliku taastamise ja vastupanuvõime kava kohta NextGenerationEU. Esmaspäeva hommikul sõidab president von der Leyen Prahasse, et kohtuda peaminister Andrej Babišiga koos asepresident Věra Jourovága. Ta külastab ka Praha riigiooperit ning riigiooperit ja rahvusmuuseumi ning arutab investeeringuid energiatõhususse. 

reklaam

Tšehhi

Rongide kokkupõrkes Tšehhis hukkus kaks inimest

avaldatud

on

By

Tšehhi lääneosa Domazlice linna lähedal toimunud kahe reisirongi kokkupõrkes sai surma kaks inimest, seitse olid kriitilises seisundis ja 31 inimest sai vigastada, teatas Tšehhi uudisteagentuur CTK kolmapäeval, kirjutab Jan Lopatka, Reuters.

Tšehhi transpordiminister Karel Havlicek ütles Twitteris, et üks rongidest oli Ex 351, mis Tšehhi Raudtee veebisaidi andmetel on kiirrong Münchenist Prahasse.

reklaam

Jätka lugemist

Tšehhi

NextGenerationEU: Euroopa Komisjon kiidab heaks Tšehhi 7 miljardi euro suuruse taastumis- ja vastupidavuskava

avaldatud

on

Euroopa Komisjon võttis täna (19. juulil) vastu positiivse hinnangu Tšehhi taastumis- ja vastupidavuskavale. See on oluline samm ELi poole, et maksta taastamise ja vastupidavuse rahastu raames toetusi 7 miljardit eurot. See rahastamine toetab Tšehhi taastamis- ja vastupanuvõimekavas esitatud oluliste investeerimis- ja reformimeetmete rakendamist. Sellel on võtmeroll, aidates Tšehhil COVID-19 pandeemiast tugevamalt välja tulla.

RRF on NextGenerationEU keskmes, mis annab 800 miljardit eurot (jooksevhindades) investeeringute ja reformide toetamiseks kogu ELis. Tšehhi kava on osa enneolematust kooskõlastatud ELi reageerimisest COVID-19 kriisile, et käsitleda Euroopa ühiseid väljakutseid rohelise ja digitaalse ülemineku abil, tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset vastupidavust ning ühtse turu ühtekuuluvust.

Komisjon hindas Tšehhi kava RRF-määruses sätestatud kriteeriumide alusel. Komisjoni analüüsis kaaluti eelkõige seda, kas Tšehhi kavas sätestatud investeeringud ja reformid toetavad keskkonnahoidlikku ja digitaalset üleminekut; aidata kaasa Euroopa poolaastal tuvastatud probleemide tõhusale lahendamisele; tugevdada selle kasvupotentsiaali, töökohtade loomist ning majanduslikku ja sotsiaalset vastupidavust.

reklaam

Tšehhi rohelise ja digitaalse ülemineku kindlustamine  

Komisjoni hinnangul Tšehhi plaanile eraldatakse 42% kogu eraldisest kliimaeesmärke toetavatele meetmetele. Plaan sisaldab investeeringuid taastuvenergiasse, kaugkütte jaotusvõrkude kaasajastamisse, kivisöekatelde asendamisse ning elamute ja ühiskondlike hoonete energiatõhususe parandamisse. Plaan sisaldab ka looduskaitse ja veemajanduse meetmeid ning investeeringuid säästvasse liikuvusse.

Komisjoni hinnangul Tšehhi plaanile on pühendatud 22% kogu eraldisest digitaalset üleminekut toetavatele meetmetele. Plaan näeb ette investeeringuid digitaalsesse infrastruktuuri, avaliku halduse digitaliseerimisse, sealhulgas tervise, õiguse ja ehituslubade haldamisse. See edendab ettevõtete ja digitaalsete projektide digitaliseerimist kultuuri- ja loomesektoris. Plaan sisaldab ka meetmeid digitaalsete oskuste parandamiseks kõigil tasanditel haridussüsteemi osana ning spetsiaalsete täiendus- ja ümberõppeprogrammide kaudu.

reklaam

Tšehhi majandusliku ja sotsiaalse vastupidavuse tugevdamine

Komisjon on seisukohal, et Tšehhi kava käsitleb tõhusalt kõiki või olulist osa majanduslikest ja sotsiaalsetest väljakutsetest, mis on välja toodud riigipõhistes soovitustes, mille nõukogu esitas Tšehhile Euroopa poolaastal 2019 ja 2020.

Plaan näeb ette meetmed energiatõhususe ja taastuvate energiaallikate, säästva transpordi ja digitaalse infrastruktuuri investeeringute vajaduse lahendamiseks. Mitmete meetmete eesmärk on lahendada vajadus edendada digitaalseid oskusi, parandada hariduse kvaliteeti ja kaasavust ning suurendada lastehoiuteenuste kättesaadavust. Plaan näeb ette ka ettevõtluskeskkonna parandamist, peamiselt ulatuslike e-valitsuse meetmete, ehituslubade andmise korra reformi ja korruptsioonivastaste meetmete kaudu. Teadus- ja arendustegevuse väljakutseid parandatakse investeeringutega, mis on suunatud avaliku ja erasektori koostöö tugevdamisele ning uuenduslike ettevõtete rahalisele ja mitterahalisele toetamisele.

Plaan kujutab endast igakülgset ja piisavalt tasakaalustatud reageerimist Tšehhi majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale, aidates seeläbi nõuetekohaselt kaasa kõigile kuule sambale, millele viidatakse RRF-määruses.

Lipulaevade investeeringute ja reformiprojektide toetamine

Tšehhi kava pakub välja projektid kõigis seitsmes Euroopa lipulaevas. Need on konkreetsed investeerimisprojektid, mis käsitlevad probleeme, mis on ühised kõigile liikmesriikidele töökohtade loomise ja majanduskasvu loovates valdkondades ning mida on vaja kaksiküleminekuks. Näiteks on Tšehhi esitanud 1.4 miljardit eurot hoonete energiatõhususe renoveerimise toetamiseks ja 500 miljonit eurot digitaalsete oskuste edendamiseks hariduse ning kogu tööjõu täiendus- ja ümberõppeprogrammidesse investeerimise kaudu.  

Komisjoni hinnangus leitakse, et ükski kavas sisalduv meede ei kahjusta keskkonda märkimisväärselt vastavalt RRF-i määruses sätestatud nõuetele.

Taastumis- ja vastupanukavas kavandatud kontrollisüsteemidega seotud kord on piisav, et ära hoida, avastada ja parandada rahaliste vahenditega seotud korruptsiooni, pettusi ja huvide konflikte. Eeldatakse, et korraldusega välditakse ka topeltrahastamist nimetatud määruse ja muude liidu programmide alusel. Neid kontrollisüsteeme täiendavad täiendavad auditi- ja kontrollimeetmed, mis sisalduvad vahe-eesmärkidena komisjoni ettepanekus nõukogu rakendusotsuse kohta. Need vahe-eesmärgid tuleb täita enne, kui Tšehhi esitab komisjonile oma esimese maksetaotluse.

President Ursula von der Leyen ütles: „Täna otsustas Euroopa Komisjon anda Tšehhi taastumis- ja vastupidavuskavale rohelise tule. See plaan mängib otsustavat rolli Tšehhi rohelisema ja digitaalsema tuleviku poole liikumisel. Energiatõhusust parandavad, avaliku halduse digitaliseerimise ja riiklike vahendite väärkasutamise ärahoidmise meetmed on täpselt kooskõlas NextGenerationEU eesmärkidega. Samuti tervitan kava suurt rõhku Tšehhi tervishoiusüsteemi vastupidavuse tugevdamisele, et seda tulevasteks väljakutseteks ette valmistada. Seisame teiega igal sammul, et tagada kava täielik rakendamine.

Majandusvolinik Paolo Gentiloni ütles: „Tšehhi taastumis- ja vastupanuvõimekava annab tugeva tõuke riigi jõupingutustele taas püsti tõusta pärast seda, kui majanduspokk põhjustas pandeemia. Järgmise viie aasta jooksul Tšehhiasse laekuvad 7 miljardi euro suurused NextGenerationEU vahendid toetavad laiaulatuslikku reformide ja investeeringute programmi säästvama ja konkurentsivõimelisema majanduse loomiseks. Need hõlmavad väga suuri investeeringuid hoonete renoveerimisse, puhtasse energiasse ja säästvasse liikuvusse, samuti meetmeid digitaalse infrastruktuuri ja oskuste edendamiseks ning avalike teenuste digitaliseerimiseks. Ettevõtluskeskkond saab kasu e-valitsuse ja korruptsioonivastaste meetmete edendamisest. Plaan toetab ka tervishoiualaseid parandusi, sealhulgas tugevdatud vähi ennetamist ja taastusravi. "

Järgmised sammud

Komisjon võttis täna vastu ettepaneku nõukogu rakendusotsuse kohta, mille kohaselt eraldatakse Tšehhile RRF-i raames 7 miljardit eurot toetusi. Nõukogul on nüüd komisjoni ettepaneku vastuvõtmiseks üldjuhul neli nädalat.

Nõukogu kava heakskiitmine võimaldaks Tšehhile välja maksta eelfinantseeringuna 910 miljonit eurot. See moodustab 13% Tšehhile eraldatud kogusummast.

Inimeste heaks töötav majandus tegevdirektori asetäitja Valdis Dombrovskis ütles: „See plaan viib Tšehhi taastumise teele ja hoogustab selle majanduskasvu, kui Euroopa valmistub roheliseks ja digitaalseks üleminekuks. Tšehhi kavatseb investeerida taastuvenergiasse ja säästvasse transpordi, parandades samas hoonete energiatõhusust. Selle eesmärk on laiendada digitaalset ühenduvust kogu riigis, edendada digitaalset haridust ja oskusi ning digitaliseerida paljusid oma avalikke teenuseid. Ja see keskendub tervitatavalt ettevõtluskeskkonna ja õigussüsteemi parandamisele, mida toetavad korruptsioonivastase võitluse ja e-valitsuse edendamise meetmed - kõik tasakaalustatult reageerides Tšehhi majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale. Kui see plaan on korralikult ellu viidud, aitab see Tšehhi tulevikuks kindlatel alustel seada. "

Komisjon lubab teha täiendavaid väljamakseid, tuginedes nõukogu rakendusotsuses sätestatud vahe-eesmärkide ja eesmärkide rahuldavale täitmisele, kajastades investeeringute ja reformide rakendamisel tehtud edusamme. 

Rohkem informatsiooni

Küsimused ja vastused: Euroopa Komisjon kiidab heaks Tšehhi taastumis- ja vastupidavuskava

Taastamis- ja vastupanuvõimalused: küsimused ja vastused

Fakt Tšehhi taastumis- ja vastupidavuskava kohta

Ettepanek: nõukogu rakendusotsus Tšehhi Vabariigi taastamis- ja vastupidavuskava hindamise heakskiitmise kohta

Lisa ettepanekule võtta vastu nõukogu rakendusotsus Tšehhi Vabariigi taastamis- ja vastupidavuskava hindamise kinnitamise kohta

Nõukogu rakendusotsuse ettepanekule lisatud talituste töödokument

Taastamis- ja vastupanuvõimalused

Taastamise ja vastupanuvõime rahastamise määrus

Jätka lugemist

Tšehhi

Parlamendi hääletus Andrej Babiši üle näitab huvide konflikti ohtu ELi otsuste tegemisele

avaldatud

on

Täna (9. juunil) hääletavad parlamendiliikmed Tšehhi peaministri Andrej Babiši huvide konflikti üle (pildil). Roheliste / EFA fraktsiooni nõutud hääletus nõuab nii komisjonilt kui ka nõukogult tegevust Tšehhi peaministri ja tema Agroferti kontserni ümbritseva käimasoleva huvide konflikti osas. Hiljuti avaldas komisjon esimese peaminister Babiši rahanduse esimese auditi; teine ​​audit, mis käsitleb konflikte ELi põllumajandusfondide ümber, on käimas ja seda tuleb veel avaldada.
Mikuláš Peksa, Piraadipartei saadik ja Roheliste / EFA eelarvekontrollikomisjoni koordinaator ütlesid: "Agrofert on kõigi Euroopa ettevõtete suurim ühise põllumajanduspoliitika vahendite saaja ja selle omanikuks on istuv ELi peaminister Andrej Babiš. See pole mitte ainult Tšehhi probleem, kuid tohutu probleem kogu Euroopa Liidule. Peaministri huvide konflikt õõnestab ELi otsuste tegemist ja nõrgestab usaldust meie institutsioonide vastu. Tänane hääletus näitab, et parlament on teravalt teadlik olukorra tõsidusest ja pakilisest vajadusest üles ehitada süstemaatiline lähenemisviis nii Tšehhis kui ka Brüsselis, et peatada sellise kahjuliku olukorra kordumine.

"On väga tervitatav, et Euroopa uue prokuröri üks esimesi toiminguid oli algatada uurimine peaminister Babiši suhtes. Eriti kui Tšehhias oli riigiprokurör sunnitud poliitilise surve all tagasi astuma, murettekitavas rünnakus On hea näha, et meie Renewi kolleegid sel nädalal nii täielikult südamest toetavad õigusriigi mehhanismi, kuid loodame, et ka nemad toetavad seda ettepanekut, milles kutsutakse üles huvide konflikti oma liitlase Babiši ümber. Eetika, usalduse ja demokraatlike põhimõtete toetamine peab ületama erakonna poliitika.

"Agroferti hiljutine PR-väide väidab, et see huvide konflikt on lihtsalt" poliitiline küsimus ", kuid tegelikkus on palju tõsisem. See on tõsine probleem kõigi Tšehhi ja ELi kodanike jaoks, kui õigusriik on ohus; kui istung toimub ELi Nõukogu liige peab läbirääkimisi vahendite üle, mis võivad talle kasuks tulla ja kui maksumaksjad peavad selle konflikti eest maksma. Komisjon peab Babiši järgmise auditi lõpule viima ja avaldama ning kirjeldama, kuidas ta kavatseb kaitsta ELi rahalisi vahendeid ja riigireegleid. seadus läheb edasi. "
Eelarvekontrollikomisjoni roheliste / EFA koordinaator, Euroopa Parlamendi liige Viola von Cramon ütles:
 "Peaminister Babiš on huvide konfliktis ja nõukogu ei tee midagi, et see ei mõjutaks kõrgeimal tasandil tehtud otsuseid. Uue ühise põllumajanduspoliitika üle peetavatel läbirääkimistel vaidles Babiš vastu ühisele põllumajanduspoliitikale ja on selle vastu. - sealhulgas suurtele saajatele mõeldud põllumajandustoetuste piiramine. Tšehhi peaministril ei tohi enam lubada pidada läbirääkimisi rahaliste vahendite ja poliitikate üle, millest ta võiks isiklikult kasu saada. ELi kodanikud peavad saama usaldada, et nende otsustajad tegutsevad Euroopa Liidu huvides. inimesed, keda nad peaksid esindama, ja mitte nende enda taskud. Nõukogu peab selgitama, kuidas ta kavatseb mitmeaastase finantsraamistiku ja ELi järgmise põlvkonna ümber peetavaid läbirääkimisi selle jätkuva huvide konflikti eest kaitsta.
 
"Nagu tunnistajaks Ungaris ja Poolas, on demokraatlikud institutsioonid habras ja neid saab kiiresti lahti võtta. Seda ei saa lubada juhtuda ka Tšehhis, kus poliitiline sekkumine ja meediaomand loovad ohtliku pretsedendi. See, mis täna Tšehhias toimub on sarnane sellega, mida me nimetame „riigi hõivamiseks” teistes riikides. Me ei tohi lasta sellel mõjutada ELi otsuste tegemist. Komisjonil on piisavalt võimalusi uurida uue õigusriigi mehhanismi kasutamist, mis põhineb nii Euroopa väärtustele kui ka ohtudele. Tšehhi ja Euroopa kodanikud peavad teadma, et komisjon on nende poolel ja mitte võimas ärieliit. "
Rohkem:
Selle resolutsiooni eelne arutelu toimus eelmisel täiskogu istungjärgul. Hääletus toimub lõuna paiku ja tulemusi oodatakse täna õhtul. Eeldatakse, et hääletus toimub enamusega.
Euroopa Komisjon on selgelt näidanud, et peaminister Babiš on rikkunud huvide konflikti reegleid seoses oma Agroferti kontserniga seotud usaldusfondide kontrollimisega. Kõik ELi toetused ja kõik vahendid, mis Tšehhi riigieelarvest määrati tema ettevõttele Agrofert alates 2017. aasta veebruarist (kui jõustus kohalik huvide konflikti seadus), on ebaseaduslikud ja need tuleks tagastada. Roheliste / EFA fraktsioon kutsus esimesena komisjoni seda konflikti uurima juba 2018. aasta septembris.

Jätka lugemist
reklaam
reklaam
reklaam

Trendid