Ühenda meile

Hiina ja ELi

Maailm vajab võrdset ja korrapärast mitmepoolset polariseerumist ja kõikehõlmavat majanduslikku globaliseerumist, millest võidavad kõik

JAGA:

avaldatud

on

Olulised sõnumid, mida välisasjade töö keskkonverents maailmale edastas – writes CAO Zhongming ( pictured), Ambassador of the People’s Republic of China to the Kingdom of Belgium.

27.-29 toimus Pekingis välisasjade töö keskkonverents ning diplomaatiliste ja konsulaarkorpuste juhtide konverents. Hiina Kommunistliku Partei (CPC) Keskkomitee peasekretär hr Xi Jinping pidas tähtsa kõne, osutades suundadele ja kaardistades Hiina tunnustega suurriikide diplomaatia väljavaateid selle uuel marsruudil.

Keskkonverents andis põhjaliku hinnangu Hiina tunnustega suurriikide diplomaatia ajaloolistele saavutustele uuel ajastul.

First, we established and developed Xi Jinping’s Mõte diplomaatiast, mis avab uusi perspektiive Hiina diplomaatia teoorias ja praktikas ning annab põhijuhised Hiina tunnustega suurte riikide diplomaatia edendamiseks.

Second, we have promoted China’s unique characteristics, style and vision in our diplomatic action and established the image of a large country that is confident and self-reliant, open and inclusive, and with a global vision.

Kolmandaks pooldasime inimkonna ühise tulevikuga kogukonna loomist, osutades inimühiskonna õigele suunale, nimelt ühisele arengule, kestvale rahule ja julgeolekule ning vastastikusele inspiratsioonile. tsivilisatsioonide vahel.

Neljandaks oleme andnud riigipea diplomaatiale strateegilise juhirolli ning võtnud endale järjest olulisema ja konstruktiivsema rolli rahvusvahelistes suhetes.

reklaam

Viiendaks oleme võtnud kasutusele tervikliku lähenemisviisi oma suhete haldamisel kõigi osapooltega, et edendada suuremate riikide suhteid, mida iseloomustab rahumeelne kooseksisteerimine, igakülgne stabiilsus ja tasakaalustatud areng.

Kuuendaks oleme laiendanud üldist strateegilist struktuuri ning moodustanud laia ja kvaliteetse ülemaailmse partnerlusvõrgustiku.

Seventh, we have advanced quality cooperation under the Belt and Road Initiative and established the world’s largest international cooperation platform.

Eighth, we have worked in a coordinated manner to pursue development and safeguard security, and effectively defend the country’s sovereignty, security and development interests with determination and tenacity.

Üheksandaks osalesime aktiivselt globaalses valitsemises ning tõime välja suuna rahvusvahelise süsteemi ja korra reformimisel.

Tenth, we strengthened the centralized and unified leadership of the CPC Central Committee and ensured greater coordination in China’s external work.

Praegu maailma muutumine kiireneb ja muutused, mida maailm, meie aeg ja ajalugu läbi elavad, toimuvad enneolematul viisil. Maailm on jõudnud uude turbulentsi ja muutumise perioodi. Üleilmsete riskide ja väljakutsetega silmitsi seistes ei saa ükski riik end kaitsta. Ainult solidaarsus ja koostöö võimaldavad praegustest raskustest üle saada. See konverents nõuab võrdset ja korrastatud mitmepolaarset maailma ning kasulikku ja kaasavat majanduslikku globaliseerumist. See on erinevatele riikidele oluline viide maailma multipolariseerumise ja majanduse globaliseerumise edendamisel. See on ka Hiina tarkus, mis on toodud vastuseks selle maailma suurtele probleemidele ja väljakutsetele.

Maailm vajab võrdset multipolarisatsiooni. Usume, et rahvusvaheliste asjadega peaksid kõik tegelema konsultatsioonide teel ja maailma tuleviku üle peaksid kõik riigid ühiselt otsustama. Hiina seisab jätkuvalt rahu, stabiilsuse ja õigluse poolel.

See kaitseb kõigi riikide võrdsust, olgu need suured või väikesed, vastandub hegemonismile ja tugevaimate poliitikale ning edendab tõhusalt rahvusvaheliste suhete demokratiseerimist.

Maailm vajab korrastatud multipolarisatsiooni. Stabiilse ja konstruktiivse multipolarisatsiooni tagamiseks tervikuna on hädavajalik, et kõik inimesed austaksid Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja eesmärke ja põhimõtteid, järgiksid üldtunnustatud rahvusvahelisi suhteid reguleerivaid põhinorme ja taotleksid tõelist mitmepoolsust. Hiina oli, on ja jääb maailmarahu ehitajaks ja rahvusvahelise korra kaitsjaks. See säilitab kindlalt ÜRO-le keskendunud rahvusvahelist süsteemi, rahvusvahelisel õigusel põhinevat rahvusvahelist korda ja rahvusvahelisi suhteid reguleerivaid põhinorme, mis põhinevad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja eesmärkidel ja põhimõtetel.

Maailm vajab majanduslikku globaliseerumist, millest saavad kasu kõik. Majanduslik globaliseerumine on maailma majandusarengu võimas mootor. Piiratud arvu riikide poolt ajendatud globaliseerumine ei ole aga kaasa toonud kõigile kasulikku arengut, vaid pigem rikaste rikastumist ja vaeste vaesumist.

Selle olukorra muutmiseks peame vastama kõikide riikide, eriti arengumaade ühistele vajadustele. See aitab lahendada ressursside ülemaailmsest eraldamisest tuleneva tasakaalustamata arengu riikide vahel ja riikide sees. Hiina on alati ülemaailmsesse arengusse panustaja. Ta jätkab tööd ühise arengu ja ülemaailmse arengukogukonna ülesehitamise nimel.

Maailm vajab kaasavat majanduslikku globaliseerumist. Oluline on resoluutselt seista vastu globaliseerumisvastasele ja julgeolekumõiste liigsele laiendamisele, võidelda ühepoolse ja protektsionismi kõigi vormide vastu ning lükata tagasi diskrimineerivad ja eksklusiivsed normid ja reeglid.

On vaja kindlalt edendada kaubanduse ja investeeringute liberaliseerimist ja hõlbustamist, kaitsta ülemaailmsete tööstus- ja tarneahelate stabiilsust ja sujuvust ning lahendada struktuuriprobleemid, mis takistavad maailmamajanduse tervet arengut. . Hiina on alati suurepärane võimalus ülemaailmseks arenguks. See töötab otsustavalt kõrgetasemelise avanemise nimel ja pakub maailmale uusi võimalusi Hiina omadustega moderniseerimise kaudu.

Hiinat ja Belgiat seob laiaulatuslik sõpruse ja koostöö partnerlus. Mõlemad mitmepoolsuse ja avatud maailmamajanduse kaitsjad jagavad laiaulatuslikke ühiseid nägemusi ja teevad koostööd sellistes valdkondades nagu roheline areng, ringmajandus, võitlus kliimamuutuste vastu ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamine.

Hiina kavatseb Belgiaga käsikäes töötada, et vastata maailma suurtele probleemidele ja väljakutsetele ning tuua sellesse ebakindlasse maailma rohkem kindlust ja positiivset energiat.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid