Tag: Küpros

#ECA: audiitorid uurivad #dealeritteerimise ELi strateegiaid

#ECA: audiitorid uurivad #dealeritteerimise ELi strateegiaid

Euroopa Kontrollikoda (ECA) viib läbi ELi kõrbestumise tõkestamise strateegilise raamistiku auditi, kus varem viljakas maa muutub järjest kuivamaks ja ebaotstarbekaks. Auditiga uuritakse, kas ELi kõrbestumise ohtu käsitletakse tõhusalt ja tõhusalt. ÜRO konventsioon määratleb kõrbestumise [...]

Jätka lugemist

Euroopa Komisjon tervitab esimesi operatiivseid samme #EuroopaDefenceUnion poole

Euroopa Komisjon tervitab esimesi operatiivseid samme #EuroopaDefenceUnion poole

| Detsember 12, 2017 | 0 Kommentaarid

Euroopa Komisjon tervitas 11i detsembris vastu võetud otsust, millega ametlikult loodi alaline struktureeritud koostöö (PESCO), ning 25i ELi liikmesriikide esitatud kavasid koostööks 17i ühiste kaitseprojektide esimese komplektiga. President Juncker ütles: "Juunis ütlesin ma, et on aeg unustama Lissaboni lepingu unes: [...]

Jätka lugemist

#Defence: Euroopa Komisjon tervitab jõupingutusi #PermanentStructuredCooperation poole

#Defence: Euroopa Komisjon tervitab jõupingutusi #PermanentStructuredCooperation poole

President Juncker on nõudnud tugevamat Euroopat julgeoleku ja kaitse, kuna tema valimiskampaania, öeldes aprillis 2014: "Ma usun, et me peame võtma tõsisemalt sätteid kehtiva lepingu, mis võimaldab neid Euroopa riike, kes soovivad seda teha, et järk-järgult luua ühise Euroopa kaitse. Ma [...]

Jätka lugemist

Viis liikmesriiki edusammud täieliku #visa vastastikkuse Ameerika Ühendriigid

Eile, volinik Dimitris AVRAMOPOULOS kohtus valitsuse ametnikud viis ELi liikmesriiki, mis ei ole lubatud viisavaba reisimine Ameerika Ühendriikidesse. Riigid, Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia, Poola ja Küprose võimaldab USA kodanikel reisida, kuna nende osalemine Schengeni tsoonis. Nad otsivad õiglane ja võrdne kohtlemine nende kodanikud külastavad [...]

Jätka lugemist

Komisjon teeb ettepaneku esimene partnerlust teadusuuringute #Mediterranean suurendada toidu ja vee jätkusuutlikkuse

Komisjon teeb ettepaneku esimene partnerlust teadusuuringute #Mediterranean suurendada toidu ja vee jätkusuutlikkuse

Komisjon tegi ettepaneku esimest partnerlust teadusuuringute omalaadne Vahemere piirkonna arendamiseks hädavajaliku uudseid lahendusi säästva veemajanduse ja toiduainete tootmises. Täna esitas komisjon ettepaneku võtta vastu Partnerlus teadusuuringute ja innovatsiooni Vahemere piirkonnas - PRIMA. Esimene koostööprogramm Vahemere piirkonnas [...]

Jätka lugemist

Saadikud plaanivad pikendada top-up ELi projektide rahastamise #Greece ja #Cyprus

Saadikud plaanivad pikendada top-up ELi projektide rahastamise #Greece ja #Cyprus

Plaanid pikendaks 10% tõus EL panuse projekti kulud Kreekas kuni 30 juunit lõpule järgneva majandusliku kohandamise programmi heaks kiidetud regionaalarengu komisjoni saadikud teisipäeval (11 oktoober). Saadikud kiitsid heaks erisäte, mille kohaselt EL maksaks kuni 85% ulatuses [...]

Jätka lugemist

#Cyprus: Arveldussüsteem Küprosel oleks lootuse sõnumit kogu Euroopas, ütleb Schulz

#Cyprus: Arveldussüsteem Küprosel oleks lootuse sõnumit kogu Euroopas, ütleb Schulz

| Märtsil 31, 2016 | 0 Kommentaarid

Euroopa Parlament toetab praeguseid jõupingutusi, et lahendada Küprose küsimus, president Martin Schulz ütles kolmapäeval 30 märtsis ametlikul visiidil riiki, lisades, et võimaluste aken nüüd olemas ajalooline samm edasi Küpros ja kogu piirkonnas. Lõpus oma kahepäevase visiidi [...]

Jätka lugemist