Ühenda meile

Küpros

Tehniline tugivahend: komisjon sillutab teed kogupäevasele kooliõppele Küprosel

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Küprosel toimunud kõrgetasemelise ürituse käigus koos UNESCO ja Küprose haridus-, spordi- ja noorteministeeriumiga (MESY) käivitas komisjon tehnilise toe projekti, et hõlbustada Küprose põhikoolis kogupäevast koolitamist. Projektiga hinnatakse põhihariduse hetkeseisu ja tehakse kokkuvõte headest tavadest. Ta annab soovitusi kogupäevakoolituse juurutamiseks Küprosel ja aitab neid valitud koolides rakendada.

Vastavalt viimastele aru 2020. aasta oktoobris avaldatud rahvusvahelise õpilaste hindamise programmi (PISA) kohaselt on Küprose riiklikul haridussüsteemil õpilaste saavutuste/soorituste tase madal. Keskmiselt lahkub Küprosel koolist varakult iga kümnes õpilane, samas kui välismaal sündinud noorte osakaal tõuseb 10-le kümnest. Noorte töötuse määr on kõrge – 3%. Nende väljakutsetega toimetulemiseks ja õpilaste kaasatuse edendamiseks palus ministeerium komisjonilt toetust reformi elluviimiseks, mis sillutab teed kogu saare põhikooli põhiharidusele.

Sellisest reformist on õpilastele, vanematele ja õpetajatele palju kasu. Terve päeva kestev kooliskäimine hoiab lapsi turvaliselt, avaldades positiivset mõju nende heaolule ja valmistades neid paremini ette elukestvaks õppeks. Samuti võib see vähendada koolist väljalangemist ja parandada õpitulemusi, sealhulgas sisserändaja ja pagulase taustaga õpilaste puhul. Kogu päeva kestev kooliõpe soodustab ka naiste juurdepääsu tööturule, vähendades vanemlikku vastutust koolijärgse hoolduse eest.

Projekt on kooskõlas ELi prioriteediga tagada kõigile kvaliteetne ja kaasav haridus, samuti Euroopa Liidu Nõukogu soovitusega kooliedukuse kohta.

Tehnilised koostalitlusnõuded on komisjoni peamine vahend, mis annab riiklike ametiasutuste taotlusel tehnilist tuge ELi reformidele. See on osa Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 ja Euroopa majanduse elavdamise kava. See tugineb oma eelkäija, struktuurireformi toetusprogrammi edule, mis on alates 2017. aastast rakendanud koos KTKga kõigis liikmesriikides enam kui 1,500 tehnilise toe projekti.

Lisateavet projekti kohta leiate siin.

reklaam

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid