Tehke € 1 annetus ELi reporterile nüüd

RSSInimõiguste

ELi kaubanduskavad edendavad #EconomicDevelopment ja #HumanRights

ELi kaubanduskavad edendavad #EconomicDevelopment ja #HumanRights

19i aasta jaanuaris avaldatud Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse ühiselt avaldatud aruanne näitab Euroopa Liidu tollimaksu vähendamise kavade positiivset mõju arengumaade majandusele. Kaubandus on majanduskasvu mootoriks ja aitab edendada inim- ja tööõigusi, head valitsemistava ja säästva arengu põhimõtteid. Aruandes juhitakse tähelepanu [...]

Jätka lugemist

#HumanRights: Vietnam, Kambodža, El Salvador

#HumanRights: Vietnam, Kambodža, El Salvador

| Detsember 15, 2017 | 0 Kommentaarid

Parlamendiliikmed kutsuvad üles vabastama Vietnami blogger Nguyen Van Hoa, Kambodža opositsiooni seadusandjate ennistamine ja El Salvadoris abortide katkestamine ja karistamine. Vietnam: vabastamine Nguyen Van Hoa Euroopa Parlament kutsub vabastama Vietnami blogger Nguyen Van Hoa, mõisteti 27 november kuni seitsmeaastane vanglakaristus [...]

Jätka lugemist

10 detsember: #HumanRightsDay

10 detsember: #HumanRightsDay

10 detsember on rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste päev. Euroopa kodanike jaoks on need õigused sätestatud Euroopa inimõiguste konventsioonis. Muude põhiõiguste hulgas on igal inimesel õigus elule, õigus vabadusele ja turvalisusele ning õigus era- ja perekonnaelu austamisele. Konventsioon keelustab ka [...]

Jätka lugemist

EL teatab € 106 miljoni toetuspaketti # Sundani kriisist mõjutatud inimeste jaoks

EL teatab € 106 miljoni toetuspaketti # Sundani kriisist mõjutatud inimeste jaoks

Euroopa Komisjon on teatanud 106 miljoni toetuspaketist - € 46 miljonit humanitaarabist ja € 60 miljonit arengust -, et otseselt abistada Sudaani inimesi sunniviisilise ümberasustamise, alatoitluse, haiguspuhangute ja korduvate äärmuslike ilmastikutingimuste tõttu. Mõned 4.8 miljonit inimest Sudaanis vajavad praegu kiiret abi. Teade on volinikuna [...]

Jätka lugemist

Nõukogu kinnitab taas ELi kohustust edendada ja kaitsta # humanitaarõigusi

Nõukogu kinnitab taas ELi kohustust edendada ja kaitsta # humanitaarõigusi

EL on väljendanud oma otsustavat eesmärki hoida inimõigusi tänases tähtpäeval (oktoober 17) - välisasjade nõukogu arutas ELi inimõigustealast poliitikat ja seda, kuidas neid kõige paremini edendada kahepoolsetes ja mitmepoolsetes olukordades. Nõukogu kinnitas taas ELi kohustust edendada ja kaitsta inimõigusi kõikjal [...]

Jätka lugemist

Üleeuroopalised parlamendiliikmed lubasid uuendatud toetust holokausti ülalpidamisel olnud isikutele hüvitise saamise tagajärjel

Üleeuroopalised parlamendiliikmed lubasid uuendatud toetust holokausti ülalpidamisel olnud isikutele hüvitise saamise tagajärjel

26i juunis on parlamendiliikmed rohkem kui 20i ELi liikmesriikidest ja viie Euroopa poliitilise fraktsioonist toetanud lubadust suurendada holokausti ellujääjatele ja nende perekondadele toetust, et leida varastatud ja rüüstatud WW2 vara tagastamine. Seitsmekümmend üks parlamendiliikmed, kes esindasid erinevaid poliitilisi rühmi, avaldasid ühisavalduse, milles lubati [...]

Jätka lugemist

Euroopa parlamendisaadikud ja VIP-isikud osalema Pariisi kogunemises, kutsudes üles režiimi muutmist #Iranis

Euroopa parlamendisaadikud ja VIP-isikud osalema Pariisi kogunemises, kutsudes üles režiimi muutmist #Iranis

| Juuni 26, 2017 | 0 Kommentaarid

1i juulil Pariisis #FreeIrani kogunemisel osalevad mitmed sajad parlamendiliikmed ja kahe kümne riigi kõrge esindajad. Eeldatavasti peaks üritus meelitama ka kümneid tuhandeid Iraani väljarändajaid ja nende toetajaid. Osalejad mõistavad hukka käimasolevad inimõigustealased rikkumised Iraanis ja ka Teherani vahva roll [...]

Jätka lugemist