Ühenda meile

Äri

Kapitaliturgude liit: nõukogu ja parlament lepivad kokku ELi kliiringuteenuste täiustamises

JAGA:

avaldatud

on

Nõukogu ja parlament jõudsid täna ajutisele poliitilisele kokkuleppele Euroopa turu infrastruktuuri määruse ja direktiivi läbivaatamise osas. Läbivaatamise eesmärk on muuta ELi arveldusmaastik atraktiivsemaks ja vastupidavamaks, toetada ELi avatud strateegilist autonoomiat ja säilitada ELi finantsstabiilsus.

Vincent Van Peteghem, Belgia rahandusminister

Mul on hea meel, et jõudsime täna kokkuleppele Euroopa turu infrastruktuuri eeskirjade läbivaatamise osas. See toob Euroopasse rohkem kliiringuteenuseid ja suurendab meie strateegilist autonoomiat. Samuti aitab see kaasa turu stabiliseerimisele ja selle tõhusale toimimisele, mis on täieõigusliku kapitaliturgude liidu eeltingimus.Vincent Van Peteghem Belgia rahandusminister

Euroopa turu infrastruktuuri määrus (EMIR) sätestab eeskirjad börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta. Kavandatav EMIRi läbivaatamine sisaldab mitmeid seadusandlikke meetmeid ELi kliiringuteenuste parandamiseks, eelkõige menetluste tõhustamine ja lühendaminejärjepidevuse parandamine reeglite vahel, keskse vastaspoole järelevalve tugevdamine ja nõudes olulise süsteemse tähtsusega turuosalisi, kelle suhtes kohaldatakse a kliirimiskohustus, omama operatiivselt aktiivset kontot ELi keskses vastaspooles.

Ajutise lepingu põhielemendid 

Nõukogu ja parlament tagasid, et praktikas on järelevalveasutustel võimalik taotleda tõhustatud järelevalveprotsesse, nagu autoriseerimis- ja valideerimisprotseduurid.

Esialgne leping tugevdab koostööd, järelevalveasutuste ja ESMA vaheline koordineerimine ja teabe jagamine, tagades samal ajal sobiva ülesannete jaotuse riiklike ametiasutuste ja ESMA vahel.

Leping tugevdab ka ESMA rolli pakkudes talle eriolukordades koordineerivat rolli, tagades samas selguse, et lõplike otsuste tegemise volituste eest vastutavad riiklikud pädevad asutused.

ESMA täidab ka järelevalvekolleegiumide kaasesimees rolli koos asjaomaste riiklike pädevate asutustega, kellele jäävad lõplikud otsustusõigused. Lisaks teavitatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalveasutust kohapealsetest kontrollidest ja ta võib taotleda kutset kohapealsetele kontrollidele ning esitada arvamusi paljudes valdkondades.

reklaam

Esialgne kokkulepe on kindel aktiivse konto nõue (AAR). nõuda, et teatud finants- ja finantssektorivälistelt vastaspooltelt oleks ELi keskses vastaspooles konto, mis hõlmab selliseid toimimiselemente nagu võimalus käsitleda vastaspoole tehinguid vajaduse korral lühikese etteteatamisega ja tegevuselemente, et kontot saaks tõhusalt kasutada.

Selle tagavad mitmed nõuded, mida need kontod peavad täitma, sealhulgas teatud künnist ületavatele osapooltele esitatavad nõuded kliirida tehingud kõige asjakohasemates süsteemselt olulise tähtsusega tuletisinstrumentide alamkategooriates, mis on määratletud tuletisinstrumentide klassi alusel, suurus ja küpsus. Lisaks luuakse selle uue nõude jälgimiseks ühine järelevalvemehhanism.

Järgmised sammud

Ajutise poliitilise kokkuleppe peavad enne ametliku vastuvõtmismenetluse läbimist ja jõustumist heaks kiitma nõukogu ja parlament.

Taust

Tuletisinstrumentidel on majanduses oluline roll, kuid nendega kaasnevad ka teatud riskid. Seda näitas 2008. aasta finantskriis, kui ilmnesid olulised nõrkused börsiväliste tuletisinstrumentide turgudel.

2012. aastal võttis EL vastu Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR). Eesmärk oli:

  • suurendada börsiväliste tuletisinstrumentide turgude läbipaistvust
  • krediidiriski maandada
  • vähendada operatsiooniriski

Komisjon esitas 7. detsembril 2022 ettepaneku vaadata läbi Euroopa turu infrastruktuuri määrus ja direktiiv, et muuta meie puhastusmaastik atraktiivsemaks. Läbivaatamise eesmärk on:

  • ametivõimude menetluste ühtlustamine ja lühendamine uute tegevuste või teenuste heakskiitmiseks ning kesksete vastaspoolte riskimudelite muutmiseks, et muuta need turuosaliste jaoks atraktiivsemaks
  • parandada pankade eeskirjade ja muude finantssektori õigusaktide vahelist kooskõla. Selle eesmärk on võimaldada näiteks kindlustusseltsidel ja fondidel saada kasu stiimulitest (nt madalamad kapitalinõuded), kui kliirimine toimub ELi keskse vastaspoole kaudu.
  • strengthening CCP supervision by establishing joint supervisory teams for certain tasks, facilitating the monitoring of cross-border risks to the EU throughout the clearing chain by the EU authorities that are part of the EU system of financial supervision and giving emergency powers to ESMA’s CCP supervisory committee
  • nõuda kliirimiskohustusega turuosalistelt ELi kesksete vastaspoolte aktiivsete kontode kaudu kliirima osa toodetest, mille ESMA on tuvastanud olulise süsteemse tähtsusega.
  • pankade ja investeerimisühingute järelevalveasutuste volituste suurendamine keskse vastaspoolega seotud kontsentratsiooniriskiga tegelemisel
  • EMIRi kohaste samaväärsuse hindamiste lihtsustamine, kui kolmandas riigis kliiringu riskid on eriti väikesed

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid