RSSEsileht

Võib võidelda ellujäämise pärast #Brexit lahutuse tegevust käivitab kriisi

Võib võidelda ellujäämise pärast #Brexit lahutuse tegevust käivitab kriisi

| November 16, 2018

Briti peaminister Theresa May võitles reedel ellujäämise vastu (16 november) pärast seda, kui Euroopa Liiduga oli abielulahutuse kokkuleppe eelnõu provotseerinud vanemministrite tagasiastumist ja tema partei poolt avatud mässu, kirjutades Guy Faulconbridge'i ja Costas Pitasa. Enam kui kaks aastat pärast seda, kui Ühendkuningriik hääletas ELi lahkumisest, on see [...]

Jätka lugemist

#Latvia muutub 19-ndaks ELi riigiks, et liituda #health-koostöö personaliseeritud tervishoiuteenustega

#Latvia muutub 19-ndaks ELi riigiks, et liituda #health-koostöö personaliseeritud tervishoiuteenustega

| November 16, 2018

Läti on allkirjastanud Euroopa deklaratsiooni piiriüleste genoomipõhiste andmebaaside ühendamise kohta, mille eesmärk on parandada haiguste mõistmist ja ennetamist ning võimaldada individuaalsemaid ravimeetodeid, eelkõige haruldaste haiguste, vähi ja ajuga seotud haiguste osas. Deklaratsioon on riikidevaheline koostöö, kes soovivad pakkuda turvalist ja lubatud piiriülest juurdepääsu riiklikele ja [...]

Jätka lugemist

Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi poolt #CleanEnergyForAllEuropeans pakett võtmefailide vastuvõtmist

Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi poolt #CleanEnergyForAllEuropeans pakett võtmefailide vastuvõtmist

| November 16, 2018

Täna on Euroopa Parlament sõlminud uusi eeskirju taastuvate energiaallikate, energiatõhususe ja energiaühenduse juhtimise kohta, mis on oluline samm, mis võimaldab Euroopa Liidul ja selle liikmesriikidel võtta kasutusele puhta energia ülemineku, järeltulijad juba vastu võetud 2030i kliimamuutuste alased õigusaktid ja Pariisi kokkuleppe täitmine [...]

Jätka lugemist

#Brexit - komisjon tõhustab valmisoleku tööd ja juhib tähelepanu situatsioonide tegevuskavale, kui Ühendkuningriik ei tegele stsenaariumiga

#Brexit - komisjon tõhustab valmisoleku tööd ja juhib tähelepanu situatsioonide tegevuskavale, kui Ühendkuningriik ei tegele stsenaariumiga

| November 16, 2018

Euroopa Komisjon on avaldanud üksikasjalikku teavet oma käimasoleva valmisoleku ja situatsiooniolukorra kohta, kui 50i läbirääkimistel Ühendkuningriigiga ei käsitleta stsenaariumi. Esiteks avaldas komisjon teatise, milles kirjeldatakse piiratud arvu ettenägematuid meetmeid prioriteetsetes valdkondades, mida saaks rakendada, kui [...]

Jätka lugemist

ELi eesmärgid: Rohkem # taastuvad energiaallikad, parem # Energiaefektiivsus

ELi eesmärgid: Rohkem # taastuvad energiaallikad, parem # Energiaefektiivsus

| November 16, 2018

Euroopa Parlament on heaks kiitnud uued ELi eesmärgid, mis suurendavad taastuvate energiaallikate kasutamist ja suurendavad energiatõhusust. Lisateave parlamendi video kohta. Vastavalt uutele eeskirjadele, mille on kokku leppinud parlament ja riikide valitsused, peab vähemalt 32% ELi energiatarbimisest 2030-s tulema taastuvatest allikatest, näiteks päikest või tuult. [...]

Jätka lugemist

#EIB kinnitab 6 miljardit toetust äri-, transpordi-, tervishoiu- ja eluasemeinvesteeringuteks

#EIB kinnitab 6 miljardit toetust äri-, transpordi-, tervishoiu- ja eluasemeinvesteeringuteks

| November 16, 2018

Prantsusmaal ja Madalmaades asuvad haiglaspetsialistid, Poolas, Hispaanias, Prantsusmaal ja Indias viibivad töölised ja Bulgaaria, Kreeka ja Gambia energiatarbijad saavad investeeringuid Euroopa Investeerimispanga (EIP) poolt heaks kiidetud uutesse projektidesse. 13i novembrikuu igakuisel kohtumisel leppis EIP juhatus kokku € 6 miljardit [...]

Jätka lugemist

#EIB kiidab heaks uue #ComplaintsMechanism

#EIB kiidab heaks uue #ComplaintsMechanism

| November 16, 2018

Novembil 13 kiitis Euroopa Investeerimispanga (EIB) juhatus heaks läbivaadatud kaebuste mehhanismi poliitika. Selle eesmärk on veelgi parandada kaebuste käsitlemist, parandada sõltumatu kaebuste mehhanismi juurdepääsetavust ja tagada õigeaegne reageerimine. Pärast läbivaadatud poliitika vastuvõtmist loob EIP ka uue menetluse, et käsitleda [...]

Jätka lugemist