#BorderManagement: Euroopa piiri- ja rannavalveamet tugevdab operatiivkoostööd #Albaniaga

| Veebruar 13, 2018

Veebruaris käivitasid sisserände-, siseküsimuste ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos ja Albaania siseminister Fatmir Xhafaj parafeerisid Euroopa piiri- ja rannavalveameti ja Albaania vahelise operatiivkoostöö staatuse lepingu eelnõu.

Kui leping jõustub, võimaldab see agentuur anda välispiiride haldamise alast abi ning võimaldab Euroopa piirivalve ja rannavalveameti rühmituste kiiret kasutuselevõttu Albaania territooriumil rändevoogude järsu muutumise korral.

Volinik Avramopoulos ütles: "Tahaksin tänada Albaania ametiasutusi viljakaid läbirääkimisi ja nende pühendumust kokkuleppele nii kiiresti jõuda. Albaania on selle piirkonna eestvedaja ja leping on eeskujuks sarnastele kokkulepetele, millega me läbirääkimisi teiste Lääne-Balkani riikide partneritega. Albaania ja Euroopa piirivalveameti tihedam koostöö võimaldab meil kiiremini ja paindlikumalt reageerida võimalikele rändeprobleemidele. See on oluline samm edasi ja see on nii Albaania kui ka Euroopa Liidu parimates huvides. "

Siseminister Xhafaj ütles: "See on tähtis leping, mis aitab meil saada piirivalve osas kvalifitseeritud abi. Samuti võimaldab see Albaanial saada kasu projektidest, mida Euroopa Liit käesoleva lepingu rakendamisel annab. See on hea võimalus laiendada piiriülest koostööd ja koostööd ELi riikidega. Samuti kasutan võimalust, et tänada Albaania läbirääkimismeeskonda nende professionaalsuse eest läbirääkimistel ja selle lepingu sõlmimisel. Lepingu rakendamise alustamiseks järgime kohe nõutavaid menetlusi. "

President Juncker avaldas oma 2017i liidu aadressil ja vastu et komisjon tegi eelmisel nädalal strateegiat "Usaldusväärne laienemisprotsess ja ELi tõhustatud koostöö Lääne-Balkani riikidega", rõhutades Albaania olulist edu selle Euroopa suunas ja selle piirkonna Euroopa tulevikku. Lepingu eelnõu on esimene Euroopa piiride ja rannavalveameti ja ELi partnerite vahel Lääne-Balkani riikide vahel sõlmitud läbirääkimised.

Prioriteetsete kolmandate riikide ja Euroopa piiri- ja rannavalveameti vahelise operatiivkoostöö tugevdamine aitab kaasa ebaseadusliku rände paremale haldamisele, suurendab veelgi julgeolekut ELi välispiiridel ja tugevdab ameti suutlikkust tegutseda ELi vahetus naabruses. Albaaniaga sõlmitud staatuse leping on veel üks samm ameti täieliku käivitamise suunas.

Komisjon on praegu läbirääkimisi Serbia ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga sarnaste kokkulepete sõlmimiseks ning loodab, et mõlemad läbirääkimised toimuvad kiiresti. Albaaniaga sõlmitavat lepingut peavad nüüd heaks kiitma liikmesriigid ja see allkirjastatakse ametlikult hiljem, kui mõlemad pooled täidavad vajalikud õiguslikud menetlused. Kui leping on jõustunud, suudab Euroopa piiri- ja rannavalveamet läbi viia operatiivtegevusi ja juurutada meeskonnad ELiga piirnevatel Albaania piirkondadel kokkuleppel nii Albaania ametiasutustega kui ka nende ELi liikmesriikide ametiasutustega. Tegevuspiirkonnaga piirnevad riigid.

tags: , ,

kategooria: Esileht, EU, Euroopa komisjoni, Maailm