#EUOmbudsman ütleb, et liikmesriigid peavad avama läbipaistvad läbirääkimised ELi seaduste üle

| Veebruar 13, 2018

Üksikasjaliku uurimise järel sai Euroopa ombudsman Emily O'Reilly (pildil) on jõudnud järeldusele, et ELi Nõukogu - ELi õigusaktide eelnõude kontrollimist takistavate tavade tõttu - kahjustab kodanike õigust oma valitud esindajaid arvestada. See kujutab endast haldusomavoli.

Ombudsman kritiseerib eriti seda, et nõukogu ei suutnud süstemaatiliselt registreerida liikmesriikide seisukohti õigusaktide eelnõude üle peetavate arutelude ajal ning laialdaselt levitada tavasid ebaproportsionaalselt tähistada dokumente mitte ringlusse laskmiseks või LIMITE.

Lähenemisviis ei vasta seadusandliku läbipaistvuse seisukohast nõukogust oodatust. Ombudsman palub nüüd nõukogul süstemaatiliselt registreerida liikmesriikide seisukohad nõukogu töörühmades ja COREPERi suursaadikute koosolekutel ja põhimõtteliselt teha need dokumendid õigeaegselt üldsusele kättesaadavaks.

O'Reilly nõuab ka selgeid kriteeriume LIMITE staatuse kasutamiseks ja et staatust vaadatakse enne seaduse vastuvõtmist.

"Kodanikele on peaaegu võimatu järgida nõukogus toimuvaid õigusloomega seotud arutelusid riikide valitsuste esindajate vahel. See "suletud uste taga" lähenemisviis võib ohustada kodanike hülgamist ja negatiivse sentimise toitmist, "ütles O'Reilly. "Õigusloomega tegelevad riiklike valitsusasutuste esindajad on ELi seadusandjad ja peaksid olema sellistena aruandekohustuslikud. Kui kodanikud ei tea, milliseid otsuseid nende valitsused võtavad ja on ELi õigusaktide kujundamise ajal võtnud, jätkub Brüsseli "süüdistamine". ELi kodanikel on õigus osaleda nendega seotud seaduste koostamises, kuid selleks on vaja Brüsselis oma valitsustelt avatust.

Ombudsman ütles, et ELi seadusandlik protsess annab avalikkusele suurema vastutuse, kuna see on avatum, annab olulise signaali enne Euroopa Parlamendi valimisi 2019is.

Ombudsman loodab, et nõukogu saadab 9i mai 2018i vastuse. Taust Nõukogu on kaasseadusandja koos Euroopa Parlamendiga. Enne kui riiklikud ministrite kohtumised nõukogus jõuavad seaduseelnõu ametlikule seisukohale, toimub ettevalmistav arutelu riiklike suursaadikute nõukogu koosolekutel ja ülejäänud 150i nõukogu töörühmades, kus osalevad riiklikud ametnikud.

Uurimise käigus tegi ombudsman 14i konkreetseid küsimusi nõukogule ja tema kontoris kontrolliti kolme nõukogu dokumentide dokumente, et saada ülevaade dokumentide koostamise, levitamise ja avaldamise kohta. Samuti korraldas büroo avaliku arutelu, mille käigus saadi 21i ettepanekuid, sealhulgas avalikkust, riikide parlamente, kodanikuühiskonda ja teadlasi.

Ombudsmani uurimine näitas näiteks, et selleks, et saada täielik ülevaade kõigist ühe õigusaktiga seotud dokumentidest, on ettevalmistavates organites läbirääkimisteks vaja nelja erinevat otsingut nõukogu dokumentide registris ja kahte otsingut veebisaidi teistes osades aruteludeks nõukogu tasandil.

Ombudsman uurib kaebusi haldusliku omavoli kohta ELi institutsioonides, asutustes ja asutustes. Kõik ELi kodanikud, elanikud või ELi ettevõtted või ühingud võivad esitada ombudsmanile kaebuse. Ombudsmani volitused hõlmavad õigust tutvuda ELi dokumentidega, kutsuda ametnikke tunnistajateks ning avama strateegilisi uurimisi omal algatusel. Lisainfot siit.

tags: ,

kategooria: Esileht, EU, Euroopa ombudsman, Soovitatavad artikli