Ühenda meile

Inimõiguste

LUKOIL võtab vastu inimõiguste poliitika

JAGA:

avaldatud

on

PJSC LUKOIL has approved LUKOIL’s Group’s Human Rights Policy. The dokument süstematiseerib ettevõtte poolt varem välja töötatud asjakohased regulatsioonid, võttes samal ajal arvesse muid regulatiivseid nõudeid ja algatusi, sealhulgas rahvusvahelisi.

Inimõiguste poliitika määrab kindlaks LUKOIL Grupi töötajate töösuhte õigused, nende tööohutuse ja tervisega seotud õigused ning tagab töötajate ühinemis- ja kollektiivläbirääkimiste vabaduse.

Eraldi peatükk poliitikast keskendub majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste järgimisele, sealhulgas põlisrahvaste ja kohalike kogukondade õiguste järgimisele LUKOIL Groupi tegevuspiirkondades ja riikides kooskõlas rahvusvahelise õigusega.

Poliitika tutvustamisel julgustab LUKOIL oma tarnijaid ja töövõtjaid, aga ka teisi sidusrühmi austama rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid