Ühenda meile

Põhja-Korea

Põhja-Korea: EL kehtestas sanktsioonid veel üheksale isikule ja organisatsioonile ebaseaduslikus relvaprogrammis osalemise ja Venemaa sõja toetamise eest Ukrainas

JAGA:

avaldatud

on

Euroopa Liidu Nõukogu kehtestas Põhja-Korea (Korea Rahvademokraatliku Vabariigi: Korea Rahvademokraatliku Vabariigi) sanktsioonidest kõrvalehoidmise eest sanktsioonid veel kuuele isikule ja kolmele organisatsioonile, kes võivad koguda raha oma ebaseaduslike tuuma- ja ballistiliste rakettide programmide jaoks. Nõukogu peab seda tegevust ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohaste resolutsioonide rikkumiseks ja ilmselgelt eiramiseks ning samuti on see seotud KRDV sõjalise toetusega Venemaa sõjale Ukraina vastu.

Nende isikute varad külmutatakse ning rahaliste vahendite või majandusressursside otsene või kaudne eraldamine loetletud isikutele või nende huvides on keelatud. Lisaks kehtib loetletud isikutele Euroopa Liitu reisimise keeld. EL on otsustanud takistada komponentide, rahaliste vahendite ja teadmiste voogu, mida KRDV saaks kasutada oma tuuma-, massihävitusrelvade ja ballistiliste rakettide programmide arendamise toetamiseks.

EL kutsub KRDV-d tungivalt üles lõpetama destabiliseerivad tegevused, täitma oma rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi ja jätkama dialoogi asjaomaste osapooltega. Otsusega suurendatakse ELi autonoomselt loetletud füüsiliste ja juriidiliste isikute koguarvu 77-ni ja 20 organisatsioonini. See lisandub kõikidele asjakohastele ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidele KRDV ebaseaduslike programmidega seotud sanktsioonide kohta ELi õigusaktidesse, mille EL on samuti üle võtnud.

1. jaanuarist 2024 kuni 30. maini 2024 saatis KRDV välja vähemalt 22 ballistilist raketti. EL on KRDV sellise tegevuse eest korduvalt hukka mõistnud ning kutsunud Pyongyangi üles lõpetama need ebaseaduslikud ja ohtlikud stardid, mis rikuvad jultunult ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone ja õõnestavad rahu ja julgeolek ning ülemaailmne tuumarelva leviku tõkestamise režiim.

Lisaks mõistis Euroopa Ülemkogu oma 15. detsembri 2023. aasta järeldustes hukka KRDV, Valgevene ja Iraani jätkuva sõjalise toetuse Venemaa agressioonisõjale ning kutsus oma 22. märtsi 2024. aasta järeldustes üles valmistama ette täiendavaid sanktsioone nende vastu. Piiravad meetmed kehtestati pärast ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1718 (2006), mis võeti vastu vahetult pärast KRDV esimest tuumakatsetust 9. oktoobril 2006.

ÜRO Julgeolekunõukogu on sellest ajast alates korduvalt vastu võtnud uusi meetmeid ja laiendanud olemasolevaid. 2016. aastal võttis ELi nõukogu KRDV vastu vastu täiendavad autonoomsed piiravad meetmed, mis täiendavad ÜRO sanktsioone, põhjendusega, et KRDV tegevus kujutab tõsist ohtu rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule piirkonnas ja väljaspool seda.

reklaam

 

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid