Ühenda meile

Euroopa komisjoni

NextGenerationEU: Euroopa Komisjon kinnitab Läti 1.8 miljardi euro suuruse taastumis- ja vastupidavuskava

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Euroopa Komisjon on võtnud Läti taastumis- ja vastupidavuskavale positiivse hinnangu. See on oluline samm ELi poole, et maksta 1.8 miljardit eurot toetusi taastamise ja vastupanuvõime rahastu (RRF) raames. See rahastamine toetab Läti taastamis- ja vastupanuvõimekavas esitatud oluliste investeerimis- ja reformimeetmete rakendamist. See mängib võtmerolli selleks, et Läti saaks COVID-19 pandeemiast tugevamalt välja tulla.

RRF - NextGenerationEU keskmes - annab investeeringute ja reformide toetamiseks kogu ELis kuni 672.5 miljardit eurot (jooksevhindades). Läti kava on osa enneolematust kooskõlastatud ELi reageerimisest COVID-19 kriisile, et käsitleda Euroopa ühiseid väljakutseid roheliste ja digitaalsete üleminekute abil, tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset vastupidavust ning ühtse turu ühtekuuluvust.

Komisjon hindas Läti kava RRF-määruses sätestatud kriteeriumide alusel. Komisjoni analüüsis kaaluti, kas Läti kavas sätestatud investeeringud ja reformid toetavad rohelist ja digitaalset üleminekut; aidata kaasa Euroopa poolaastal tuvastatud probleemide tõhusale lahendamisele; tugevdada selle kasvupotentsiaali, töökohtade loomist ning majanduslikku ja sotsiaalset vastupidavust.

Läti rohelise ja digitaalse ülemineku kindlustamine  

Komisjoni hinnangus leitakse, et Läti kava eraldab 38% kogu eraldisest meetmetele, mis toetavad kliimaeesmärke. Plaanis pannakse erilist rõhku jätkusuutlikule liikuvusele, investeeringutega aidatakse Riia pealinna transpordivõrke kapitaalremondiks. See sisaldab meetmeid elamute energiatõhususe parandamiseks ja elektrivõrgu uuendamiseks. Plaan sisaldab ka meetmeid kliimamuutustega kohanemiseks koos investeeringutega üleujutuste ja tulekahjude ennetamiseks.

Komisjoni hinnangus leitakse, et Läti kava eraldab 21% kogu eraldisest digitaalset üleminekut toetavatele meetmetele. Plaan sisaldab investeeringuid põhiliste ja kõrgemate digioskuste ning avaliku halduse digitaliseerimisse. See toetab ettevõtete digitaalset ümberkujundamist ja aitab luua parema keskkonna teadusuuringuteks ja innovatsiooniks, hõlbustades Läti osalemist Euroopa digitaalsete innovatsioonikeskuste võrgustikus. Plaan sisaldab ka meetmeid digitaalse infrastruktuuri parandamiseks väga kiire lairiba kasutuselevõtu kaudu.

Läti majandusliku ja sotsiaalse vastupidavuse tugevdamine

reklaam

Komisjon on seisukohal, et Läti plaan sisaldab ulatuslikku vastastikku tugevdavate reformide ja investeeringute kogumit, mis aitab tõhusalt lahendada kõik majanduslikud ja sotsiaalsed probleemid või nende olulise alamhulga, mis on välja toodud nõukogu poolt Euroopa poolaastal Lätile adresseeritud riigipõhistes soovitustes. 2019. ja 2020. aastal. Kavas käsitletakse väljakutseid, mis on tuvastatud tervishoiu, hariduse ja oskuste, sotsiaalse kaasatuse, teadusuuringute ja innovatsiooni, taskukohase eluaseme, avaliku halduse ja ettevõtluskliima valdkonnas.

Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Euroopa Komisjon otsustas NextGenerationEU - meie enneolematu taastamiskava - kinnitada Läti taastamis- ja vastupidavuskava. Läti rohelise ja digitaalse ülemineku kindlustamine nõuab investeeringuid ja reforme. Kavas sisalduvatel meetmetel on tohutu potentsiaal Lätit muuta ja aidata tal oma kodanikele luua roheline ja digitaalne tulevik. Olen uhke, et NextGenerationEU aitab luua Läti kodanikele paremat elu. ”

Plaan esindab igakülgset ja piisavalt tasakaalustatud reageerimist Läti majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale, aidates seeläbi asjakohaselt kaasa kõigile RRF-määruses nimetatud kuue sambale.

Lipulaevade investeerimis- ja reformiprojektide toetamine

Läti kava pakub välja projektid seitsmes Euroopa lipulaevas. Need on konkreetsed investeerimisprojektid, mis käsitlevad probleeme, mis on ühised kõikidele liikmesriikidele töökohtade loomise ja majanduskasvu loovates valdkondades ning mida on vaja kahekordseks üleminekuks. Näiteks on Läti teinud ettepaneku eraldada digitaalsete oskuste arendamiseks 95 miljonit eurot digitaalsete oskuste parandamiseks eesmärgiga suurendada vähemalt põhioskustega 16–74-aastaste inimeste osakaalu 54. aastal 2026% -ni.

Inimeste heaks töötav majandus Asepresident Valdis Dombrovskis ütles: „Läti taastumis- ja vastupidavuskava on saanud Euroopa Komisjoni positiivse hinnangu. Läti kavatseb seda raha kasutada oma majanduse vastupidavamaks muutmiseks ning lätlaste elukvaliteedi ja heaolu parandamiseks. Lühiajaliselt keskendub kava majanduse taastumise toetamisele pärast COVID-19 kriisi. See hõlmab suuri reforme ja investeeringuid tervishoiuteenustesse ning meetmeid ebavõrdsuse vähendamiseks, õigusriigi tugevdamiseks ja piirkondliku infrastruktuuri parandamiseks. Pikas perspektiivis on kava eesmärk muuta majandus konkurentsivõimelisemaks, keskendudes kliima neutraalsusele ja digitaalsele üleminekule, sealhulgas investeeringud inimkapitali digitaalsete oskuste täiendamiseks ja parandamiseks. Nende eesmärkide saavutamiseks on kava täielik rakendamine hädavajalik. ”

Hinnangus leitakse ka, et ükski kavas sisalduvatest meetmetest ei kahjusta oluliselt keskkonda vastavalt RRF-i määruses sätestatud nõuetele.

Läti kehtestatud kontrollisüsteeme peetakse piisavaks liidu finantshuvide kaitsmiseks. Kavas on piisavalt üksikasju selle kohta, kuidas riiklike ametiasutused hoiavad ära, avastavad ja parandavad rahaliste vahenditega seotud huvide konflikte, korruptsiooni ja pettusi.

Majandusvolinik Paolo Gentiloni ütles: „Läti taastamis- ja vastupidavuskava sisaldab laia valikut reforme ja investeeringuid, mis muudavad kodanike elu ja ettevõtete konkurentsivõimet reaalselt. Plaan sisaldab olulisi meetmeid digitaalsete oskuste parandamiseks, ühenduvuse parandamiseks ja avaliku halduse kaasajastamiseks. See hõlmab ka eriti ambitsioonikaid kõrghariduse ja tervishoiu reforme. Viimaseks saab Riia kasu oma transpordisüsteemi olulistest täiustustest, mis aitab muuta pealinna keskkonnasäästlikumaks, elanike jaoks elamisväärsemaks ja investeerimiskohana atraktiivsemaks. "

Järgmised sammud

Komisjon võttis täna vastu otsuse ettepaneku anda Lätile RRF-i raames 1.8 miljardit eurot toetusi. Nõukogul on nüüd komisjoni ettepaneku vastuvõtmiseks üldjuhul neli nädalat.

Nõukogu kava heakskiitmine võimaldaks Lätile eelrahastamiseks välja maksta 236 miljonit eurot. See moodustab 13% Läti taotletud kogusummast.

Komisjon lubab täiendavaid väljamakseid, mis põhinevad taastamise ja vastupidavuse kavas esitatud vahe-eesmärkide ja eesmärkide rahuldaval täitmisel, kajastades investeeringute ja reformide rakendamisel tehtud edusamme. 

Rohkem informatsiooni

Küsimused ja vastused: Euroopa Komisjon kiidab heaks Läti taastumis- ja vastupidavuskava

Taastamis- ja vastupanuvõimalused: küsimused ja vastused

Teabeleht Läti taastumis- ja vastupidavuskava kohta

Ettepanek: nõukogu rakendusotsus Läti taastamis- ja vastupidavuskava hindamise heakskiitmise kohta

Lisa ettepanekule võtta vastu nõukogu rakendusotsus Läti taastamis- ja vastupidavuskava hindamise heakskiitmise kohta

Nõukogu rakendusotsuse ettepanekule lisatud talituste töödokument

Taastamis- ja vastupanuvõimalused

Taastamise ja vastupanuvõime rahastamise määrus

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid