Ühenda meile

Kasahstan

Kasahstani majanduslik edu: ümberkujundamise ja kasvu teekond

JAGA:

avaldatud

on

Kasahstan, maailma suurim merepiirita riik ja Kesk-Aasia võtmetegija, on viimase kolme aastakümne jooksul oma majandusarengus teinud märkimisväärseid edusamme. Alates Nõukogude Liidu lagunemisele järgnenud iseseisvuse algusaastatest kuni selle hetkeseisuni areneva turuna iseloomustavad Kasahstani majanduse edulugu strateegilised reformid, mitmekesistamise jõupingutused ja pühendumus jätkusuutlikule kasvule. See artikkel uurib Kasahstani majandussaavutuste peamisi tegureid ja käimasolevaid jõupingutusi riigi tulevase õitsengu tagamiseks.

Ajalooline kontekst ja esialgsed väljakutsed

Pärast iseseisvumist 1991. aastal seisis Kasahstan silmitsi suurte majanduslike väljakutsetega. Üleminek tsentraalselt plaanimajanduselt turupõhisele süsteemile oli täis raskusi, sealhulgas inflatsioon, tööpuudus ja vajadus luua uusi majandusinstitutsioone. Siiski alustas riik kiiresti mitmeid reforme, mille eesmärk oli stabiliseerida majandust ja panna alus pikaajalisele kasvule.

Strateegilised reformid ja turu liberaliseerimine

Oma esimese presidendi Nursultan Nazarbajevi juhtimisel viis Kasahstan ellu ulatusliku majandusreformide programmi. Nende hulka kuulusid riigiettevõtete erastamine, kaubanduse liberaliseerimine ja äritegevust soodustava õigusraamistiku kehtestamine. Valitsus keskendus ka välismaiste otseinvesteeringute (FDI) kaasamisele erinevate majandussektorite elavdamiseks.

Üks olulisemaid varaseid õnnestumisi oli märkimisväärsete välismaiste otseinvesteeringute meelitamine riigi nafta- ja gaasisektorisse. Oma suurte süsivesinike varudega Kasahstanist sai ülemaailmsel energiaturul suur tegija. Partnerlus rahvusvaheliste naftafirmadega hõlbustas selliste võtmetähtsusega naftaväljade nagu Tengizi ja Kashagani arendamist, aidates kaasa majanduskasvule ja teenides märkimisväärset tulu.

Majanduse mitmekesistamine ja tööstuspoliitika

Tunnistades riske, mis on seotud liigse nafta- ja gaasiekspordist sõltumisega, on Kasahstan teinud kooskõlastatud jõupingutusi oma majanduse mitmekesistamiseks. Valitsus on käivitanud mitmeid algatusi, mille eesmärk on arendada mitte kaevandavat tööstust ja vähendada sõltuvust loodusvaradest.

Mitte-naftasektorite arendamine

Kasahstani 2014. aastal kasutusele võetud majanduspoliitika "Nurly Zhol" (helge tee) keskendub infrastruktuuri arendamisele, industrialiseerimisele ja ühenduvuse parandamisele. See programm on toonud kaasa olulisi investeeringuid transpordi-, logistika- ja infrastruktuuriprojektidesse, parandades riigisisest ja piirkondlikku ühenduvust ning edendades majanduslikku integratsiooni.

reklaam

"Kasahstani 2050. aasta strateegias" on visandatud majanduse mitmekesistamise ja moderniseerimise pikaajalised eesmärgid. Peamised fookusvaldkonnad hõlmavad põllumajandust, tootmist ja digitaaltehnoloogiaid. Põllumajandussektori arendamise jõupingutused on suurendanud tootlikkust ja eksporti, muutes Kasahstani ülemaailmsel teraviljaturul võtmetegijaks. Samal ajal on tootmis- ja tööstusklastrite edendamine soodustanud selliste tööstusharude kasvu nagu masinad, kemikaalid ja metallurgia.

 Digitaalne Transformation

2017. aastal käivitatud algatuse "Digitaalne Kasahstan" eesmärk on edendada riigi digitaalset ümberkujundamist ja edendada teadmistepõhist majandust. Programm keskendub digitaalse infrastruktuuri parandamisele, innovatsiooni edendamisele ja digitaalse kirjaoskuse suurendamisele. Selle tulemusel on Kasahstanis toimunud märkimisväärne kasv oma tehnoloogiasektoris koos idufirmade tekkega ja digitaaltehnoloogiate kasutuselevõtuga erinevates tööstusharudes.

Finantssektori reformid ja investeerimiskliima

Kasahstan on oma finantssektori tugevdamiseks ja üldise investeerimiskliima parandamiseks läbi viinud olulisi reforme. Astana Rahvusvahelise Finantskeskuse (AIFC) asutamine 2018. aastal tähistas selles osas olulist verstaposti. Inglise tavaõigusel põhineva oma õigussüsteemiga AIFC eesmärk on meelitada ligi globaalseid investoreid ja asetada Kasahstani piirkondliku finantskeskusena.

Jõupingutused läbipaistvuse suurendamiseks, regulatiivsete protsesside tõhustamiseks ja korruptsiooni vastu võitlemiseks on aidanud kaasa soodsama ärikeskkonna loomisele. Need reformid on tugevdanud investorite usaldust ja suurendanud otseinvesteeringuid erinevatesse sektoritesse peale nafta ja gaasi.

Säästev areng ja roheline majandus

Kasahstan on olnud ennetav ka keskkonnaprobleemide lahendamisel ja säästva arengu edendamisel. Riik on seadnud taastuvenergia arendamiseks ambitsioonikad eesmärgid, mille eesmärk on suurendada taastuvenergia osakaalu oma energiavalikus. Investeeringud tuule-, päikese- ja hüdroelektrienergia projektidesse on osa Kasahstani strateegiast vähendada oma süsiniku jalajälge ja minna üle rohelisemale majandusele.

2013. aastal käivitas Kasahstan rohelise majanduse kontseptsiooni, mis visandab tervikliku lähenemisviisi säästvale arengule. See algatus hõlmab meetmeid ressursitõhususe parandamiseks, puhaste tehnoloogiate edendamiseks ja keskkonnakaitse parandamiseks. Kasahstani pühendumust jätkusuutlikkusele näitab veelgi tema aktiivne osalemine rahvusvahelistes kliimakokkulepetes ja algatustes.

Kasahstani majandusedu annab tunnistust tema strateegilisest visioonist, jõulistest reformidest ning pühendumisest mitmekesistamisele ja jätkusuutlikkusele. Kasahstan on oma majandusarengus teinud muljetavaldavaid edusamme alates postsovetliku ülemineku väljakutsetest ülesaamisest kuni dünaamilise ja areneva turuni. Kuna riik liigub jätkuvalt maailmamajanduse keerukuses, on selle keskendumine moderniseerimisele, innovatsioonile ja jätkusuutlikule kasvule pikaajalise õitsengu ja vastupidavuse tagamisel ülioluline.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid