Ühenda meile

Euroopa komisjoni

Euroopa volinik tõstab esile „uue piirkondliku keele” pärast Abrahami lepinguid

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Oma pöördumises Euroopa Parlamendile Euroopa Komisjoni volinik Oliver Varhelyi (pildil) rõhutas ELi erisuhteid Iisraeliga seoses energiakriiside ja murranguliste arengutega seoses Abrahami kokkulepetega. Oliver Varhelyi tõi EL-i parlamendis toimunud arutelul uuendatud partnerluse üle lõunanaabruskonnaga mõned näited projektidest, mida hakatakse ellu viima, sealhulgas hiljuti allkirjastati märkimisväärne kolmepoolne energialeping Egiptuse ja Iisraeliga, millest saab pikaajaline ja usaldusväärsed partnerid energiajulgeoleku tagamiseks ja Euroopa tarnete mitmekesistamiseks, kirjutab Yossi Lempkowicz.

"Euroopa ei peaks pärast Abrahami kokkulepete sõlmimist hakkama mõistma uut piirkondlikku keelt, vaid peaks õppima ka seda keelt rääkima ning kasutama äri, inimeste, kaubanduse ja reisimise uusi võimalusi," ütles Euroopa Komisjoni naabrus- ja laienemisvolinik Oliver Varhelyi. Euroopa Parlamendi täiskogu istungil Strasbourgis toimunud arutelul teemal „Uuendatud partnerlus lõunanaabrustega – Vahemere uus tegevuskava”.

Tema sõnul on COVID-19 pandeemia ja praegune sõda Ukrainas "selgelt näidanud, et Euroopa, Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida piirkonna õitseng ja stabiilsus on omavahel tihedalt seotud".

"Praegusel rahututel aegadel on ülimalt oluline omada vahetus naabruses usaldusväärseid ja etteaimatavaid partnereid. Partnereid, kellega koos saame tekkivatest uutest võimalustest kinni haarata ja vallandada piirkonna kasutamata potentsiaali. Partnerid, kelle usaldusväärsust saame usaldada võitlus antisemitismi, vaenu õhutamise, vägivalla või terrori vastu. Partnerid, kes astuvad julgeid ja otsustavaid samme rahu, sallivuse, kooseksisteerimise ja vägivallatuse aluste käsitlemiseks," lisas ta. Varhelyi rõhutas, et see on "kahtlemata uue peatüki algus ELi suhetes".

"Üldiselt oleme positiivse tegevuskava ülesehitamisel ja selle uue Vahemere tegevuskava ning selle majandus- ja investeerimiskava elluviimisel headel teel. Peame jätkama investeerimist reaalmajandusse, luues majanduskasvu ja uusi töökohti ning perspektiivi noortele. Nagu teate, võib meie majandus- ja investeerimiskava mobiliseerida kuni 7 miljardit eurot ja käivitada kuni 30 miljardit eurot investeeringuid," ütles ta. Volinik tõi mõned näited projektidest, mida hakatakse ellu viima, sealhulgas hiljuti allkirjastati oluline kolmepoolne energialeping Egiptuse ja Iisraeliga, kellest saavad pikaajalised ja usaldusväärsed partnerid energiajulgeoleku ja Euroopa tarnete mitmekesistamise tagamiseks.

Ta lisas: "Oleme asunud aktiivselt uurima Iisraeli ja mõne araabia naabri vahelise normaliseerimisprotsessi toetamist sektorites, kus on olemas või tekivad võimalused uuteks partnerlusteks. Näiteks edeneme hästi Iisraeli ja Marokoga koostöö vallas. veemajandus."

reklaam

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid