Ühenda meile

Hiina

Hiina praegune makromajanduslik olukord nõuab uut poliitilist tuge

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Hiina riikliku statistikaameti värskeimad andmed näitasid, et riigi majandus kasvas esimeses kvartalis 4.8%, säilitades põhimõtteliselt stabiilse majanduskasvu ja kiirenedes eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes. Maailmas süvenevate geopoliitiliste konfliktide ja üha suureneva surve siseriiklikule pandeemia ennetamisele ja kontrollile aga näitavad tarbimisandmed ühelt poolt jaekaubanduse kogutarbimise negatiivset kasvu märtsis ning teiselt poolt on kinnisvaraturg nn. endiselt langustrendis koos müügi järsu kahanemisega, kirjutab Wei Hongxu.

Sellises olukorras ei saa Hiina sisemajanduse olukorda nimetada optimistlikuks. Sisemiste ebakindluste, nagu COVID-19 ennetus- ja tõrjemeetmed, mõjud ilmnevad järk-järgult; ka välisolukord muutub tulevikus keerulisemaks ning rahvusvahelises majanduskasvus ja valuutas võib toimuda "topelt karmistamine". Sellega seoses on riigi sisemajanduse põhinäitajate stabiliseerimiseks vaja rohkem poliitilisi vahendeid.

Hiina praeguse majanduse kohta ütles hiljuti üks kõrgeim rahandusametnik, et makromajandusliku tegevuse kolmekordne surve püsib selle aasta esimeses kvartalis, samas kui pandeemia ja majanduskasv on toonud esile ka mõned uued olukorrad ja muutused, mis nõuavad tähelepanu. Lisaks on olemas ka selgelt määratletud vastavad poliitikad, mis on kooskõlas pandeemia ajal majandusliku ja sotsiaalse arenguga, edendades samal ajal majandustegevust mõistliku ulatuse säilitamiseks.

Praegu viiakse kõik meetmed ellu vastavalt eelpingutuse ja sihipäraste meetmete võtmise nõuetele ning uuritakse ja valmistatakse ette rohkem poliitikakombinatsioone. ANBOUNDi teadlased on maininud, et praegune majandus vajab süstemaatilist poliitilist tuge, mis peaks kajastuma poliitikas väljaspool olemasolevat üldist makropoliitikat.

Mis puudutab rahapoliitikat, siis Hiina Rahvapank (PBoC) on võtnud meetmeid kohustusliku reservi määra (RRR) alandamiseks. Samas ütles ka keskpank, et praegune likviidsus on juba mõistlikult külluslikul tasemel. Ühelt poolt parandab RRR-i kärpe kapitalistruktuuri ja vabastab pikaajalisi vahendeid; teisalt on see selleks, et vähendada finantsasutuste kapitalikulusid. RRR-i kärped ei ole süsteemseks leevendamiseks piisavad. Globaalse inflatsiooni kasvu ja suuremate keskpankade rahapoliitika karmistamise välisolukorras on koondpoliitika edasise laiendamise võimalused piiratud.

Tulevikus peaks rahapoliitika pöörama rohkem tähelepanu struktuuripoliitikale ning toetama VKEsid ja mõningaid tärkavaid strateegilisi tööstusharusid edasilaenamise ja muude vahendite kaudu. Samal ajal toetavad rahapoliitika vahendid finantssüsteemi reformi ja loovad stabiilse rahakeskkonna süsteemse reformi läbiviimiseks.

Eelarvepoliitilises plaanis on tänavuse 2.8%-lise puudujäägi ja SKP suhte alusel praeguse poliitika fookuses maksude ja lõivude vähendamine ning investeerimine erivõlakirjadesse, et aidata leevendada reaalmajanduse koormust ning tagada majandus- ja eelarvestabiilsus investeeringutepõhise kasvu kaudu.

reklaam

Kesk- ja kohalike riigiettevõtete praeguste toimingute põhjal otsustades aga jätkavad riigiettevõtted sel aastal endiselt kiiret arenguhoogu ning annavad siiski teatud panuse riigi rahandusse. Samas mainis kõrgeim finantsametnik ka võimalust kaasata vajadusel raha lühiajaliste riigivõlakirjade näol, et aidata kaasa riigi rahanduse stabiliseerimisele. Seetõttu loodetakse edaspidi fiskaalpoliitika tugevust veelgi suurendada ning ka fiskaalpoliitikal on uue poliitikavahendi põhiroll.

Vaadates poliitika lõdvenemist kinnisvaraturul alates selle aasta algusest, peab praegune riskiennetuspoliitika kiirendama kinnisvaraettevõtete turu puhastamist, et kõrvaldada takistused, pöörata tagasi kinnisvaraturu langustrend. võimalikult kiiresti ja aidata stabiliseerida üldist majandusnõudlust. Finantssektori osas on järk-järgult eksponeeritud kinnisvaraga seotud kommertspankade ja pangaväliste finantsasutuste viivisvarad.

Finantsstabiilsuse seaduse järkjärgulise rakendamise ja finantsriskide ennetamise raamistiku loomisega peaks tulevaste riskiennetuspoliitikate fookuses olema kinnisvaraturu ühinemise ja ümberkorraldamise kiirendamine ning turukoormuse mahalaadimine, mis on samuti soodne. makromajanduse "pehme maandumise" saavutamiseni.

Stabiilse majanduskasvu saavutamiseks vajab Hiina mitte ainult rahandus- ja eelarvekoordineerimist, vaid ka rohkem reformivahendeid turutsükli silumiseks. See ei kajastu ainult kaupade ringluse vallas, vaid ka kapitaliturgude edasises reformis ja erinevate regionaalsete turgude arengus. Keskvalitsuse ettepanekus "ühtse turu" ülesehitamiseks on see sisu välja toodud ja edaspidi rakendatakse seda erinevate asjakohaste poliitikatega.

Seetõttu on tururuumi vabastamisel ja sisemise kasvu suurendamisel keskendutud institutsionaalsele reformile ja ehitamisele. Rahandusametnikud ootavad, et finantsasutused pakuksid rohkem finantsteenuseid peamistele logistika-, lao- ja e-kaubandusega tegelevatele ettevõtetele ning toetaksid neid ettevõtteid, et paremini võimendada liikumapanevat mõju ja klastrite mõju sujuvate logistika- ja tarneahelate jaoks. See ei nõua mitte ainult finantssüsteemi edasist reformi, vaid ka uut kapitali juurdekasvu, et vastata uue majanduse vajadustele. Selle asendamatu osa oleks turu avamine ja poliitika lõdvendamine, et suunata rahalised vahendid seotud valdkondadesse.

Hiina majandusolukorra muutuste ootusest ja hinnangust lähtuvalt on majanduse toetamiseks ja majanduskasvu seiskumise vältimiseks siiski vaja süsteemset lõdvendust. Praegusel ajal on see vajadus muutunud üha pakilisemaks.

Majanduse mõistlikus vahemikus hoidmiseks ei pea riik mitte ainult jätkama struktuurireformide edendamist ja tsüklitevahelisi kohandusi, vaid nii koond- kui ka struktuuripoliitika peavad tugevdama oma vastutsüklilisi kohandusi, edendama nõudlust tärkavates ja tavapärastes sektorites. , lahendage silmapaistev vastuolu ja saavutage uus pakkumise ja nõudluse tasakaal kõrgemal tasemel.

Wei Hongxu on ANBOUNDi teadur, lõpetanud Pekingi ülikooli matemaatikakooli ja omab doktorikraadi majandusteaduses Birminghami ülikoolist Ühendkuningriigis.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid