Ühenda meile

Bangladesh

Bangladesh ja EL nõustuvad käivitama a
laiaulatuslik rändealane dialoog.

JAGA:

avaldatud

on

Ylva Johanssoni visiidil Bangladeshi Rahvavabariiki
Euroopa Komisjoni siseasjade volinik, 10.–11. novembril 2022 teatasid Euroopa Komisjoni volinik ja peaminister Sheikh Hasina ühiselt tervikliku rändeteemalise dialoogi käivitamisest.

Peaminister tänas EL-i ja selle liikmesriike toetuse eest selle aasta alguses Ukraina sõja eest põgenenud Bangladeshi kodanikele.
Volinik kohtus ka Bangladeshi siseministri ning välisriikide heaolu ja ülemere tööhõive ministriga.


Volinik teatas oma missioonil täiendavast 3 miljoni euro suurusest rahastamisest rohingya humanitaarabi jaoks, mida UNHCR rakendab Bhasan Chariga seotud tegevuste toetamiseks. EL väljendas veel kord oma tunnustust Bangladeshi valitsuse ja rahva helde rolli ja tegevuse eest, kes on enam kui viie aasta jooksul ajutiselt võõrustanud miljonit Myanmarist sunniviisiliselt ümberasustatud rohingjat.

Nii EL kui ka Bangladeshi valitsus rõhutasid vajadust rohingjade vabatahtliku, turvalise, väärika ja jätkusuutliku tagasisaatmise järele Myanmari.

Voliniku visiidi ajal leppisid Bangladeshi valitsus ja EL kokku, et alustavad rändega seotud küsimustes laiaulatuslikku dialoogi.
See hõlmab rände haldamise kõiki asjakohaseid aspekte, sealhulgas seaduslikke teid Euroopasse rändamiseks ning ebaseadusliku rände ja rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastu võitlemist ning jätkuvat tõhustatud koostööd tagasisaatmise ja taasintegreerimise vallas.

Lepiti kokku, et intensiivistatakse ettevalmistusi talentide partnerluse käivitamiseks Bangladeshiga, et hõlbustada kvalifitseeritud Bangladeshi kodanike töötamist ja elamist huvitatud ELi liikmesriikides.
ELi ja Bangladeshi suhete 50. aastapäeva tähistamine algas ametlikult aastapäeva logo avalikustamisega.

Volinik Johansson kohtus ka ÜRO ja kodanikuühiskonna esindajatega ning külastas IOMi ja BRACi poolt tihedas koostöös Bangladeshi valitsusega ellu viidud ELi toetatud projekte, et aidata kaasa ELi liikmesriikidest naasvate Bangladeshi migrantide jätkusuutlikule taasintegreerimisele.

reklaam


Oma visiidile mõeldes märkis volinik Johansson: „See on minu esimene visiit Bangladeshi. Mul on hea meel olla vahetult tunnistajaks dünaamilisusele, mis iseloomustab meie suhteid nii paljudes valdkondades. Tuginedes jätkuvale tugevale pühendumusele ja edusammudele ebaseaduslike rändajate tagasisaatmisel ja taasintegreerimisel ning tõhustatud koostööle ebaseadusliku rände, sealhulgas rändajate smugeldamise vastu võitlemisel, jätkame koostööd sellistes võtmevaldkondades nagu Bangladeshi kodanike seadusliku rändeteed Euroopas elamiseks ja töötamiseks. Meie seotuse laiendamiseks on palju potentsiaali, sealhulgas uue kaudu
terviklik rändedialoog.

Tema Bangladeshi kolleeg, siseminister, ütles: „Bangladeshil ja ELil on mitmemõõtmelised ja üha laienevad kohustused, sealhulgas rände ja inimkaubanduse küsimustes.

Teeme koostööd Euroopa Komisjoniga, et tuua tagasi meie kontrollitud kodanikud, kellel ei ole luba EL-i liikmesriikides viibida. Oleme tungivalt kutsunud ELi üles looma meie kodanikele rohkem seaduslikke rändevõimalusi ja järgima asjakohaseid humanitaarpõhimõtteid migrantidega suhtlemisel, olenemata nende staatusest. Meie valitsus on valmis tegema koostööd oma rahvusvaheliste partneritega, et võidelda inimkaubanduse ja sellega seotud rahvusvaheliste kuritegude vastu. Loodame, et rändedialoog ELiga aitab sellist koostööd veelgi edendada.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid