Tag: EBA

#Coreper kiidab #EMA ja #EBA ümberpaigutamise

#Coreper kiidab #EMA ja #EBA ümberpaigutamise

| Oktoober 18, 2018

17i oktoobris kiitis alaliste esindajate komitee (Coreper) nõukogu nimel heaks kokkuleppe Euroopa Parlamendiga Euroopa Ravimiameti (EMA) Amsterdami ja Euroopa Panganduse ümberpaigutamist käsitlevate määruste teksti kohta Volitus (EBA) Pariisi, kirjutab Martin Banks. Need kaks asutust asuvad praegu [...]

Jätka lugemist

Makseteenused (#PSD2): tarbijad saavad odavamaid, turvalisemaid ja uuenduslikumaid elektroonilisi makseid

Makseteenused (#PSD2): tarbijad saavad odavamaid, turvalisemaid ja uuenduslikumaid elektroonilisi makseid

Euroopa tarbijad saavad tänu Interneti-põhistele toodetele ja teenustele kasu saada tänu uutele eeskirjadele, mis muudavad elektroonilised maksed odavamaks, lihtsamaks ja ohutumaks. Uuendatud makseteenuste direktiiv (PSD2), mis kehtib 13i jaanuari 2018i kohta, eesmärk on moderniseerida Euroopa makseteenuseid [...]

Jätka lugemist

#Brexit: Euroopa Komisjon tervitab ELi-27i otsust Ühendkuningriiki asuvate asutuste ümberpaigutamiseks

#Brexit: Euroopa Komisjon tervitab ELi-27i otsust Ühendkuningriiki asuvate asutuste ümberpaigutamiseks

Euroopa Komisjon tervitas üldasjade nõukogus (artikli 50 vormingus) saavutatud kokkulepet Euroopa Ravimiameti (EMA) ja Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse (EBA) üleminekuks vastavalt Amsterdami ja Pariisi. Mõlemad asutused asuvad praegu Londonis. Nende kahe asutuse ümberpaigutamine on otsene tagajärg - ja esimene [...]

Jätka lugemist

#Agencies: Agentuuride ümberpaigutamise võistlused viimistlussaadus #EMA #EBA

#Agencies: Agentuuride ümberpaigutamise võistlused viimistlussaadus #EMA #EBA

| November 20, 2017 | 0 Kommentaarid

Kui ministrit kogunevad laua äärde, et arutada Ühendkuningriigi edusamme väljumise poole - üldasjade nõukogu artikli 50 kohta - esimene asi, mis nende meelest ei seisne rahalises kokkuleppes, ei kodanike õigusi ega Iirimaa piiri. Täna (novembri 20) keskendub kogu tähelepanu Brexit'i riknemise jagamisele, nimelt [...]

Jätka lugemist

#EBA Stressitest näitab vastupidavust ELi pangandussektori

#EBA Stressitest näitab vastupidavust ELi pangandussektori

Euroopa Pangandusfond (EBF) kui 32i riiklike pangandusühenduste esindusorgan Euroopas võtab teadmiseks Euroopa Liidu Pangandusjärelevalve (EBA) avalduse 2016 kogu Euroopa Liitu hõlmavast stressitestist. EBA test on korrapärane tehniline kontroll Euroopa pangandussektori vastupidavuse üle. Selle harjutusel testiti 51i Euroopa panku [...]

Jätka lugemist

Peamised järeldused läbivaatamise aruanded Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem

Peamised järeldused läbivaatamise aruanded Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem

On 8 august, võttis Euroopa Komisjon vastu läbivaatamise aruanded Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem (ESFS), mis koosneb rakendamise aruande Euroopa järelevalveasutuste (ESA) - Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) - ja [...]

Jätka lugemist