Tag: Bulgaaria

# Bulgaaria: rikkumisest teataja näitab, et passide müümisel on korruptsioon

# Bulgaaria: rikkumisest teataja näitab, et passide müümisel on korruptsioon

| Jaanuar 6, 2019

Katya Mateva alustas tööd Bulgaaria justiitsministeeriumis 2005is. 2012is, kui ta tõusis kodakondsuse nõukogu direktori tasemele, muutus valitsus. Uus parlament otsustas uurida Bulgaaria kodakondsuse andmist eelmiste 10i aastate jooksul - a […]

Jätka lugemist

#DontBeAMule - üle maailma 1,500 #MoneyMules #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - üle maailma 1,500 #MoneyMules #MoneyLaundering sting

| Detsember 6, 2018

Koostades Europoli, Eurojusti ja Euroopa Pangandusföderatsiooni (EBF), vaatasid 20i riikide politseijõud 168i inimesi (siiani) rahapesu koordineeritud mahasurumise (European Money Mule Action, EMMA) osana. See rahvusvaheline ülevooluplaan, neljas omataoline, oli suunatud rahamulaste probleemi lahendamisele, kes [...]

Jätka lugemist

#Latvia muutub 19-ndaks ELi riigiks, et liituda #health-koostöö personaliseeritud tervishoiuteenustega

#Latvia muutub 19-ndaks ELi riigiks, et liituda #health-koostöö personaliseeritud tervishoiuteenustega

| November 16, 2018

Läti on allkirjastanud Euroopa deklaratsiooni piiriüleste genoomipõhiste andmebaaside ühendamise kohta, mille eesmärk on parandada haiguste mõistmist ja ennetamist ning võimaldada individuaalsemaid ravimeetodeid, eelkõige haruldaste haiguste, vähi ja ajuga seotud haiguste osas. Deklaratsioon on riikidevaheline koostöö, kes soovivad pakkuda turvalist ja lubatud piiriülest juurdepääsu riiklikele ja [...]

Jätka lugemist

# Bulgaaria saab viimane ELi riik, et vältida ÜRO rändepakti

# Bulgaaria saab viimane ELi riik, et vältida ÜRO rändepakti

| November 14, 2018

Bulgaaria on liitunud Euroopa Liidu kasvavate ridadega, kes on vastu ÜRO paktile, mille eesmärk on reguleerida sisserändajate kohtlemist kogu maailmas, kirjutab Angel Krasimirov. Jõuliselt, korrapärase ja regulaarse rände globaalne kokkulepe kiideti heaks juulis kõikides 193i liikmesriikides, välja arvatud Ameerika Ühendriigid, mis taganesid eelmisel aastal. [...]

Jätka lugemist

#RailwaySafety - Komisjon viitab #Bulgaria #CourtOfJustice tõttu ELi eeskirjade ülevõtmise ja täitmata jätmise kohta

#RailwaySafety - Komisjon viitab #Bulgaria #CourtOfJustice tõttu ELi eeskirjade ülevõtmise ja täitmata jätmise kohta

| November 12, 2018

Komisjon on otsustanud suunata Bulgaaria ELi kohtusse, kuna ei ole nõuetekohaselt üle võtnud ja rakendanud raudteede ohutuse alaseid ELi õigusakte (direktiiv 2004 / 49 / EÜ). Direktiiv nõuab, et liikmesriigid looksid uurimisorgani, mis on sõltumatu oma raudteeveo-ettevõtja, raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja [...] organisatsiooni, õigusliku struktuuri ja otsuste tegemisest

Jätka lugemist

#StateAid - Komisjon kiidab heaks #Greece ja #Bulgaria vahelise maagaasivõrkude vaheline avaliku sektori toetus

#StateAid - Komisjon kiidab heaks #Greece ja #Bulgaria vahelise maagaasivõrkude vaheline avaliku sektori toetus

| November 12, 2018

Euroopa Komisjon on leidnud, et Bulgaaria ja Kreeka plaanid toetavad maagaasivõrkude ühendamise ehitamist ja käitamist kooskõlas ELi riigiabi eeskirjadega. Projekt aitab kaasa ELi energiavarustuse turvalisusele ja mitmekesistamisele, põhjendamatult moonutamata konkurentsi. Volinik Margrethe Vestager, kes vastutab konkurentsipoliitika eest, ütles: [...]

Jätka lugemist

Parlamendiliikmed nõuavad Bulgaaria ja Rumeenia kiiret ühinemist #Schengeni piirkonnaga

Parlamendiliikmed nõuavad Bulgaaria ja Rumeenia kiiret ühinemist #Schengeni piirkonnaga

| November 6, 2018

ELi ministrid peaksid Bulgaaria ja Rumeenia tunnustama Schengeni piirikontrolli vabadust võimalikult kiiresti, kodanikuvabaduste komisjon on seda nõudnud. Esmaspäeval (novembris 5) kordasid parlamendiliikmed oma üleskutset ELi ministritele kiirelt ja positiivselt otsustada Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise üle Schengeni ala täieõiguslike liikmetena. [...]

Jätka lugemist